Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRONIKA WIELKOPOLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1198

1/1198


Nr rekordu: 34
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 7]:
Rok: 1979
Numer: nr 4
Druk numeru: 1980
Szczegóły: s.145-153; [R. 8]: 1980 nr 1 s. 131-141

2/1198


Nr rekordu: 208
Tytuł: Rocznik Leszczyński
Red./oprac.: Red. nacz. Marian Szczepaniak. T. 2
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1979.
Recenzje: Rec.: Komolka Mirosława - , Kronika Wielkopolski [R. 7]: 1979 [dr.:] nr 4 1980 s. 140-143

3/1198


Nr rekordu: 341
Autor: Słopień Sławomir
Tytuł: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne 1962-1979
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 7]:
Rok: 1979
Numer: nr 4
Druk numeru: 1980
Szczegóły: s.68-82

4/1198


Nr rekordu: 507
Autor: Bartkowiak Tadeusz
Tytuł: Pomnik Armii "Poznań" odsłonięto w Środzie Wielkopolskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 8]:
Rok: 1980
Numer: nr 1
Szczegóły: s.117-120
Adnotacje: 17 IX 1979 r. Nt. udziału Średzian w walkach września 1939 r

5/1198


Nr rekordu: 1086
Autor: Peksa Tadeusz
Tytuł: Jublieusz 60-lecia Teatru Wielkiego w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 8]:
Rok: 1980
Numer: nr 1
Szczegóły: s.121-124

6/1198


Nr rekordu: 2270
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Z dziejów sportu lotniczego w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 8]:
Rok: 1980
Numer: nr 1
Szczegóły: s.69-90

7/1198


Nr rekordu: 4184
Tytuł: Od Swarzędza do Warty. Pierwsze dni bitwy o Poznań na odcinku południowo-wschodnim
Red./oprac.: [Oprac.] Tadeusz Becela
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 8]:
Rok: 1980
Numer: nr 1
Szczegóły: s.105-116
Adnotacje: Wspomnienia autora

8/1198


Nr rekordu: 4878
Autor: Drozd Zdzisław
Tytuł: Województwo kaliskie w 35-leciu Polski Ludowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 7]:
Rok: 1979
Numer: nr 4
Druk numeru: 1980
Szczegóły: s.18-26

9/1198


Nr rekordu: 4985
Autor: Kaczmarek Tadeusz
Tytuł: Od zagospodarowania ziem zachodnich po "Dom z jedynką", 35-lecie "Głosu Wielkopolskiego"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 8]:
Rok: 1980
Numer: nr 1
Szczegóły: s.31-46
Adnotacje: "Dom z jedynką" - Akcja dziennika na rzecz budownictwa mieszkaniowego

10/1198


Nr rekordu: 4999
Autor: Kazimierczak Henryk
Tytuł: Konińskie w 35-leciu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 7]:
Rok: 1979
Numer: nr 4
Druk numeru: 1980
Szczegóły: s.27-37

11/1198


Nr rekordu: 5099
Autor: Ławniczak Irena
Tytuł: Sektor państwowy w rolnictwie wielkopolskim w latach 1949-1975
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 8]:
Rok: 1980
Numer: nr 1
Szczegóły: s.91-104

12/1198


Nr rekordu: 5251
Autor: Radosz Stanisław
Tytuł: Leszczyńskie w roku 35-lecia ludowej Ojczyzny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 7]:
Rok: 1979
Numer: nr 4
Druk numeru: 1980
Szczegóły: s.38-50

13/1198


Nr rekordu: 5377
Autor: Śliwiński Andrzej
Tytuł: Osiągnięcia społeczno-gospodarcze Pilskiego w okresie 35-lecia PRL
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 7]:
Rok: 1979
Numer: nr 4
Druk numeru: 1980
Szczegóły: s.51-59

14/1198


Nr rekordu: 5469
Autor: Żurowski Marek
Tytuł: Osiągnięcia województwa poznańskiego w 35-leciu Polski Ludowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 7]:
Rok: 1979
Numer: nr 4
Druk numeru: 1980
Szczegóły: s.5-17

15/1198


Nr rekordu: 5497
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 8]:
Rok: 1980
Numer: nr 2/3
Druk numeru: 1981
Szczegóły: s.409-416; nr 4 [druk.:] 1981 s. 221-228; [R. 9]: 1981 nr 1 s. 247-255

16/1198


Nr rekordu: 6593
Autor: Jakubiak Tadeusz Adam
Tytuł: Kurkowe bractwa strzeleckie w Wielkopolsce. Katalog wystawy
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1978.
Recenzje: Rec.: Polak Bogusław - , Kronika Wielkopolski [R. 9]: 1981 [dr.:] nr 1 s. 233-235

17/1198


Nr rekordu: 6939
Autor: Hasiak Jan, Juszczyk Jacek
Tytuł: Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej (1919-1979)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1979.
Recenzje: Rec.: Miśkiewicz Benon - , Kronika Wielkopolski [R. 8]: 1980 [dr.:] nr 4 1981 s. 214-216

18/1198


Nr rekordu: 6962
Autor: Stuligrosz Stefan
Tytuł: 60 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 1
Szczegóły: s.148-168

19/1198


Nr rekordu: 7218
Tytuł: Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego
Red./oprac.: Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kubiaka i Lecha Trzeciakowskiego
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1979.
Adnotacje: Prof. Witoldowi Jakóbczykowi w 70 rocznicę urodzin
Recenzje: Rec.: Kosman Marceli - , Kronika Wielkopolski [R. 8]: 1980 [dr.:] nr 4 1981 s. 216-220

20/1198


Nr rekordu: 7420
Autor: Bielecki Kazimierz
Tytuł: Związek Inwalidów Wojennych PRL Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (1917) 1921-1981. Zarys dziejów
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 1
Szczegóły: s.169-189

21/1198


Nr rekordu: 7763
Tytuł: Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski
Red./oprac.: Oprac. pod red. Zenonan Sobierajskiego, Józefa Burszty. T. 1: Gospodarstwo domowe - pożywienie. Cz. 1-2; T. 2: Człowiek - przyroda
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1979.
Recenzje: Rec.: Handke Kwiryna - , Jęz. Pol R. 61: 1981 [dr.:] z. 1/2 s. 94-101; Kuraszkiewicz Władysław, Kronika Wielkopolski [R. 9]: 1981 nr 1 s. 235-238

22/1198


Nr rekordu: 7885
Autor: Grot Zdzisław
Tytuł: Hipolit Cegielski 1813-1868
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1980.
Recenzje: Rec.: Jakóbczyk Witold - , Kronika Wielkopolski [R. 9]: 1981 [dr.:] nr 1 s. 238-241

23/1198


Nr rekordu: 9349
Autor: Knoll Czesław
Tytuł: Wspomnienie o 7 pułku strzelców konnych wielkopolskich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 1
Szczegóły: s.199-213

24/1198


Nr rekordu: 9719
Autor: Szulc Witold
Tytuł: Związkowy ruch metalowców w okresie międzywojennym
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 1
Szczegóły: s.124-147

25/1198


Nr rekordu: 9765
Autor: Wryk Ryszard
Tytuł: Sport wielkopolski w okresie II Rzeczypospolitej 1918-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 1
Szczegóły: s.95-109

26/1198


Nr rekordu: 10603
Autor: Choniawko Andrzej
Tytuł: 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1091
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-27

27/1198


Nr rekordu: 10606
Autor: Choniawko Andrzej
Tytuł: Stosunki polityczne w Wielkopolsce 1945-1950
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1980.
Recenzje: Rec.: Maowski Edmund - , Kronika Wielkopolski [R. 9]: 1981 [dr.:] nr 1 s. 241-243

28/1198


Nr rekordu: 11040
Autor: Ratajczak Klemens
Tytuł: Ekonomiczne podstawy przemian strukturalnych rolnictwa poznańskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 8]:
Rok: 1980
Numer: nr 4
Druk numeru: 1981
Szczegóły: s.19-38

29/1198


Nr rekordu: 11055
Tytuł: Rozwój kultury w 35-leciu w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 8]:
Rok: 1980
Numer: nr 2/3
Druk numeru: 1981
Szczegóły: s.5-408

Z treści: Słopień Stanisław : Społeczny ruch kulturalny w Wielkopolsce w 35-leciu; Nawrocki Witold : Poznańskie środowisko literackie 1945-1980; Ratajczak Józef : Poznańskie teatry dramatyczne w powojennym 35-leciu; Błażewicz Olgierd : Sceny wielkopolskie w 35-lciu; Michałowski Kornel , Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara : Życie muzyczne w Wielkopolsce w 35-leciu Polski Ludowej; Juszczak Jacek : Plastyka wielkopolska w 35-leciu; Matuszyński Janusz : Radio i telewizja w życiu regionu. Z perspektywy wielkopolskiego 35-lecia; Załubski Jan : Prasa wielkopolska w latach 1945-1979; Kotłowski Tadeusz : Ruch wydawniczy w Wielkopolsce w latach 1945-1980; Kubiak Stanisław : Główne kierunki rozwoju bibliotekarstwa w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem okresu Polski Ludowej; Burszta Józef : Kultura ludowa Wielkopolski (1945-1980); Kondziela Henryk : Rozwój muzeów w Wielkopolsce w 35-leciu Polski Ludowej; Nowakowski Henryk : Ochrona zabytków na terenie Poznańskiego w 35-leciu Polski Ludowej; Jastrów Alan : Edukacja kulturalna; Bieniek Józef : Szkolnictwo artystyczne w Wielkopolsce w latach 1945-1980; Janusz Tadeusz : Placówki upowszechniania kultury w Wielkopolsce30/1198


Nr rekordu: 11811
Autor: Kołacki Jerzy, Makowski Krzysztof
Tytuł: Prace nad "Kalendarium Wielkopolski"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1982
Szczegóły: s.135-146

31/1198


Nr rekordu: 12596
Tytuł: Sześćdziesiąt - 60 lat socjologii poznańskiej
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Andrzeja Kwileckiego
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1981.
Recenzje: Rec.: Sosnowski Adam - , Studia Socjolog [R. 21]: 1981 [dr.:] nr 4 1982 s. 283-288; Żurowski Marek, Kronika Wielkopolski [R. 10]: 1982 nr 2 s. 141-145

32/1198


Nr rekordu: 13159
Autor: Kotłowski Tadeusz
Tytuł: Rozwój i działalność związków zawodowych w Wielkopolsce (do 1945 roku)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 10]:
Rok: 1982
Numer: nr 2
Szczegóły: s.26-52

33/1198


Nr rekordu: 13197
Tytuł: Samorząd wiejski w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 10]:
Rok: 1982
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-92

Treść: Wykrętowicz Stanisław : Decentralizacja i samorząd; Fuks Tadeusz , Zawadzki Sylwester : Warunki i potrzeby działalności samorządu wiejskiego; Topolski Jerzy , Trzeciakowski Lech : Tradycje samorządu wiejskiego w Wielkopolsce; Kwilecki Andrzej : Rola samorządu w aktywizacji życia społeczno-politycznego wsi polskiej; Ratajczak Klemens : Rola samorządu wiejskiego w procesie intensyfikacji produkcji rolnej; Cegła Józef : Miejsce i rola ogniw PZPR i ZSL w procesie rozwoju samorządu wiejskiego w Wielkopolsce; Ochociński Stefan : Zasady wielkopolskiego systemu spółdzielczości kredytowej czynnikiem doskonalenia banków spółdzielczych w Polsce Ludowej34/1198


Nr rekordu: 13252
Autor: Czubiński Antoni
Tytuł: Tradycje ruchu robotniczego w Wielkopolsce (do 1945 roku)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 10]:
Rok: 1092
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-25

35/1198


Nr rekordu: 13532
Tytuł: Wielkopolski słownik biograficzny
Red./oprac.: Przew. Kom. Red. Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1981.
Recenzje: Rec.: Łojko J[erzy] - , Mówią Wieki R. 23: 1982 [dr.:] nr 2 s. 35-38; Łuczak Czesław, Kronika Wielkopolski [R. 9]: 1981 nr 3/4 1982 s. 151-152

36/1198


Nr rekordu: 13930
Autor: Sauter Wiesław
Tytuł: Krzysztof Żegocki pierwszy partyzant Rzeczypospolitej 1618-1673
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1981.
Recenzje: Rec.: Kosman Marceli - , Kronika Wielkopolski [R. 10]: 1982 [dr.:] nr 2 s. 148-152

37/1198


Nr rekordu: 14646
Autor: Kubów Stefan
Tytuł: Książka Wielkiej Emigracji w Wielkopolsce (1831-1862)
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1980.
Recenzje: Rec.: Molik Witold - , Kronika Wielkopolski [R. 9]: 1981 [dr.:] nr 2 s. 131-134

38/1198


Nr rekordu: 14662
Autor: Marciniak Anna
Tytuł: Rola Tytusa i Jana Działyńskich w Wielkopolsce
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980.
Recenzje: Rec.: Jakóbczyk Witold - , Kronika Wielkopolski [R. 9]: 1981 [dr.:] nr 3/4 1982 s. 152-154

39/1198


Nr rekordu: 14876
Autor: Kijas Artur
Tytuł: Młodzieżowy ruch niepodległościowy a powstanie wielkopolskie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1982
Szczegóły: s.125-134

40/1198


Nr rekordu: 14952
Autor: Olszewska Jolanta
Tytuł: Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej Wielkopolski w latach 1890-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1982
Szczegóły: s.5-23

41/1198


Nr rekordu: 14996
Autor: Szuman-Purol Iwona
Tytuł: Wpływ I wojny światowej na przeobrażenia w wielkopolskim rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1982
Szczegóły: s.80-96

42/1198


Nr rekordu: 15018
Autor: Wójciak Jerzy
Tytuł: Walka polityczna w wyborach do parlamentu Rzeszy i sejmu polskiego w Poznańskiem w latach 1898-1914
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981.
Recenzje: Rec.: Galos Adam - , Śląski Kwart. Hist. Sobótka R. 37:: 1982 [dr.:] nr 1/2 s. 121-123; Kozielski Marian, Kronika Wielkopolski [R. 10]: 1982 nr 2 s. 145-148

43/1198


Nr rekordu: 16353
Autor: Bureta Hubert
Tytuł: Węgiel brunatny czy inne bogactwa - dylemat Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 2
Szczegóły: s.105-121

44/1198


Nr rekordu: 16364
Autor: Choniawko Andrzej
Tytuł: Marzec 1968 i grudzień 1970 w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 10]:
Rok: 1982
Numer: nr 2
Szczegóły: s.123-140

45/1198


Nr rekordu: 16603
Autor: Krzemień Edmund
Tytuł: Sytuacja mieszkaniowa w Wielkopolsce w latach 1945-1978
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1982
Szczegóły: s.24-69

46/1198


Nr rekordu: 16645
Autor: Ławniczak Irena
Tytuł: Udział sektora państwowego w rozwoju produkcji zwierzęcej w województwie poznańskim w latach 1950-1975
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1982
Szczegóły: s.97-108

47/1198


Nr rekordu: 16659
Autor: Makowski Edmund
Tytuł: Czerwcowe wydarzenia w Poznaniu w 1956 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 10]:
Rok: 1982
Numer: nr 2
Szczegóły: s.103-122

48/1198


Nr rekordu: 16660
Autor: Makowski Edmund
Tytuł: Zarys ruchu robotniczego w województwie poznańskim na tle ogólnopolskiej stytuacji społeczno-politycznej (1945-1981)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 10]:
Rok: 1981
Numer: nr 2
Szczegóły: s.53-89

49/1198


Nr rekordu: 16758
Autor: Olszewska Jolanta, Olszewski Jerzy
Tytuł: Dorobek spółdzielczości mieszkaniowej w Wielkopolsce w latach 1945-1980
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1982
Szczegóły: s.13-23

50/1198


Nr rekordu: 16830
Tytuł: Poznański czerwiec 1956
Red./oprac.: Pod red. Jarosława Maciejewskiego, Zofii Trojanowiczowej
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1981.
Recenzje: Rec.: Jaworski Mieczysław - , Zesz. Nauk. WAP im. F. Dzierżyńskiego Nr 110: Przesilenia i zwroty w dziejach Polski Ludowej: 1982 [dr.:] s. 153-156; Szyma Tadeusz - Pamięć czerwca, Tyg. Powsz R. 36: 1982 nr 27 s. 4; Choniawko Andrzej - Licytacja z blefem; Szyma T. - Odpowiedź p. Choniawce, Tamże nr 32 s. 3; , Kronika Wielkopolski [R. 10]: 1982 nr 1 s. 103-106; Wrzesiński Wojciech, Śląski Kwart. Hist. Sobótka R. 36: 1981 nr 4 1982 s. 620-624

51/1198


Nr rekordu: 16862
Autor: Robakowski Kazimierz
Tytuł: Zjednoczenie ruchu robotniczego w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 10]:
Rok: 1982
Numer: nr 2
Szczegóły: s.91-102

52/1198


Nr rekordu: 17020
Tytuł: Udział Wielkopolan w zasiedlaniu i zagospodarowaniu Ziem Zachodnich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-103, tabl. 2

Treść: Kwilecki Andrzej : Pionierskie osadnictwo Wielkopolan na Ziemiach Odzyskanych; Wąsicki Jan : Wielkopolanie w organizacji życia politycznego i administracyjnego na Ziemiach Odzyskanych (1945-1950); Musielak Michał : Udział Okręgu Poznańskiego Polskiego Związku Zachodniego w repolonizacji Ziem Odzyskanych; Kowalski Ireneusz : Udział Oddziału Wojewódzkiego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Poznaniu w odbudowie i zagospodarowaniu Ziem Zachodnich; Pająk Kazimierz : Działalność Poznańskiego Okręgu Wojskowego na rzecz Ziem Zachodnich w latach 1945-1947; Kurowski Andrzej : Działalność organizacji młodzieżowych na rzecz Ziem Zachodnich53/1198


Nr rekordu: 17069
Tytuł: Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 . Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku
Red./oprac.: Pod red. Edmunda Makowskiego
Oznaczenie wydania: Wyd. 2
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wyd. Nauk. UAM
Rok: 1981
Szczegóły: ss.157, nlb. 2
Instytucja sprawcza: Uniw. im. A. Mickiewicz w Poznaniu

Treść: Makowski Edmund : Geneza wydarzeń czerwcowych w Poznaniu w 1956 r.; Choniawko Andrzej : Przebieg wydarzeń czerwcowych w Poznaniu; Sandorski Jan : Procesy poznańskie z 1956 roku. Tezy obrony i oskarżenia; Dyskusja: Bębenek Stanisław : Oficjalne stanowisko władz wobec wydarzeń poznańskich; Drozdowski Marian Marek : Warszawa wobec wydarzeń poznańskich. Refleksje osobiste; Naganowski Egon : Wspomnienie z poznańskiego czerwca; Nowakowski Zygmunt Konrad : O tle społecznym wydarzeń czerwcowych i rezolucji uniwersyteckiej; Olszewski Wiesław : Gmach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego jako centralny punkt wydarzeń poznańskich; Zamojski Jan : Kilka uwag o wydarzeniach poznańskich


Recenzje: Rec.: Szyma Tadeusz - Pamięć czerwca, Tyg. Powsz R. 36: 1982 [dr.:] nr 27 s. 4; Polem.: Choniawko Andrzej - Licytacja z blefem;; Repl.: Szyma T. - Odpowiedź p. Choniawce, Tamże nr 32 s. 3; Rec.: Trzeciakowski Lech, Kronika Wielkopolski [T. 10]: 1982 nr 1 s. 103-106; Tenże, Kwart. Hist R. 89: 1982 [nr] 1 s. 153-158; Rykowski Zbysław, Władyka Wiesław, Tamże s. 158-163; Wrzesiński Wojciech, Śląski Kwart. Hist. Sobótka R. 36: 1981 nr 4 1982 s. 620-624

54/1198


Nr rekordu: 17091
Autor: Zieliński Damian
Tytuł: Sytuacja demograficzna i zatrudnienie w rolnictwie poznańskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 9]:
Rok: 1981
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1982
Szczegóły: s.120-124

55/1198


Nr rekordu: 17131
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 11]:
Rok: 1983
Numer: nr 1
Szczegóły: s.215-223, nr 2 s. 205-212

56/1198


Nr rekordu: 17515
Autor: Kołacki Jerzy
Tytuł: Sesja naukowa z okazji 135-lecia istnienia Zakładów Metalowych im. Hipolita Cegielskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 11]:
Rok: 1983
Numer: nr 1
Szczegóły: s.184-185

17 XI 1981 r. Poznań57/1198


Nr rekordu: 17517
Autor: Kowal Stefan
Tytuł: 110 rocznica powstania Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 11]:
Rok: 1983
Numer: nr 1
Szczegóły: s.186-187

24 XI 1981 r. Poznań58/1198


Nr rekordu: 17906
Tytuł: Dzieje Poznania i województwa poznańskiego (w granicach z 1974 r.). Informator o materiałach archiwalnych . T. 2
Red./oprac.: Oprac. zbiorowe pod red. Czesława Skopowskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1982.
Recenzje: Rec.: Łuczak Czesław - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 1 s. 203-204

59/1198


Nr rekordu: 18266
Autor: Pakulski Jan
Tytuł: Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealogia, uposażenie i rola polityczna rodu w XII-XIV w
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1982.

Roczniki Tow. Nauk. w Toruniu. R. 80: 1981 z. 3


Recenzje: Rec.: Łojko Jerzy - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 1 s. 191-197

60/1198


Nr rekordu: 18627
Autor: Domasłowski Jerzy
Tytuł: Kościół i klasztor w Lądzie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981.
Recenzje: Rec.: Łojko Jerzy - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 1 s. 198-201

61/1198


Nr rekordu: 18719
Tytuł: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski . T. 6: zawiera dokumenty nr 1-400 z lat 1-400 z lat 1174-1400
Red./oprac.: Wyd. i oprac. Antoni Gąsiorowski i Henryk Kowalewicz
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1982.
Recenzje: Rec.: Wodniczak Krzysztof - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 1 s. 189-191

62/1198


Nr rekordu: 19839
Tytuł: Studia z dziejów Czerniejewa i okolic . Z tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych 1794-1945
Red./oprac.: Praca zbiorowa pod red. Bogusława Polaka
Miejsce wydania: Czerniejewo
Rok: 1982.
Recenzje: Rec.: Żurowski Marek - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 1 s. 207-210

63/1198


Nr rekordu: 19891
Autor: Trzeciakowska Maria, Trzeciakowski Lech
Tytuł: W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1982.
Recenzje: Rec.: Galos Adam - , Śląski Kwart. Hist. Sobótka R. 38: 1983 [dr.:] nr 2 s. 261-263; Grot Zdzisław - , Kwart. Hist R. 20: 1983 [dr.:] [nr] 3 s. 623-626; Jakóbczyk Witold - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 2 s. 195-199; Kosmanowa Bogumiła - Z czasów "Najdłuższej wojny", Nowe Książki [R. 35]: 1983 [dr.:] nr 3 s. 89-90; Kuncewicz Piotr - Miasto rozsądnych kompromisów, Przegl. Tyg R. 2: 1983 [dr.:] nr 37 s. 11

64/1198


Nr rekordu: 20823
Autor: Filipiak Tadeusz
Tytuł: Ideologia polityczna w działalności socjalistycznych związków zawodowych Wielkopolski. Początek ery imperializmu
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1980.
Recenzje: Rec.: Kowal Stefan - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 1 s. 201-202; Szerer Barbara - , Kwart. Hist. Ruchu Zawod R. 21: 1982 [dr.:] nr 1/2 s. 121-123

65/1198


Nr rekordu: 20874
Autor: Kowal Stefan
Tytuł: Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1871-1914
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1982.
Recenzje: Rec.: Łuczak Czesław - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 1 s. 202-203

66/1198


Nr rekordu: 21644
Autor: Bauer Piotr, Polak Bogusław
Tytuł: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1982.

Toż. Wyd. 2 popr. Poznań 1983 Wyd. Pozn. 8ř ss. 527, nlb. 1, tabl. 74


Recenzje: Rec.: Rezler Marek; Lewandowski Władysław i Rezmer Waldemar - Dwugłos o monografii armii Poznań, Wojsk. Przegl. Hist R. 28: 1983 [dr.:] nr 2/3 s. 551-592; Makowski Edmund - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 1 s. 204-206

67/1198


Nr rekordu: 22201
Autor: Beutlich Jacek
Tytuł: Wewnętrzna organizacja pracy, problemy ekonomiczne i sprawy socjalne rolniczych spółdzielni produkcyjnych województwa poznańskiego (1949-1956)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 11]:
Rok: 1983
Numer: nr 1
Szczegóły: s.15-29

68/1198


Nr rekordu: 22324
Autor: Galczewski Marek
Tytuł: Upowszechnienie kultury w województwie poznańskim w latach 1950-1956
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 11]:
Rok: 1983
Numer: nr 1
Szczegóły: s.50-64

69/1198


Nr rekordu: 22844
Autor: Zmuda Jerzy
Tytuł: Dwa sezony Teatru Wojskowego w Poznaniu w latach 1945-1947
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 11]:
Rok: 1983
Numer: nr 1
Szczegóły: s.90-104

70/1198


Nr rekordu: 22854
Autor: Żurowski Marek
Tytuł: Uprzemysłowienie Poznania w Polsce Ludowej 1945-1975
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1981.
Recenzje: Rec.: Cynalewska Urszula - , Kronika Wielkopolski [R. 11]: 1983 [dr.:] nr 2 s. 199-202

71/1198


Nr rekordu: 22868
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 12]:
Rok: 1984
Numer: nr 1
Szczegóły: s.176-184; nr 2 s. 127-134

72/1198


Nr rekordu: 23433
Autor: Piasny Janusz, Zimniewicz Kazimierz
Tytuł: Problematyka rozwoju Wielkopolski w pracach badawczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 12]:
Rok: 1984
Numer: nr 2
Szczegóły: s.102-115
Adnotacje: Od 1926 r

73/1198


Nr rekordu: 24154
Tytuł: Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu
Red./oprac.: Pod red. Jerzego Wiśniewskiego. T. 8: Wielkopolska - Woj. poznańskie. Cz. 1: Słownik historyczno-geograficzny woj. poznańskiego w średniowieczu. Oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaśka, Jerzy Luciński. Z. 1-2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1982-1983.
Recenzje: Rec.: Bobowski Kazimierz - , Śląski Kwart. Hist. Sobótka R. 39: 1984 [dr.:] nr 3 s. 463-464; Łojko Jerzy, Kronika Wielkopolski [R. 12]: 1984 nr 1 s. 166-167

74/1198


Nr rekordu: 24366
Autor: Miśkiewicz Benon
Tytuł: Uniwersytet poznański. Fakty, refleksje, wspomnienia
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1983.
Recenzje: Rec.: Wisłocki Jerzy - , Kronika Wielkopolski [R. 12]: 1984 [dr.:] nr 2 s. 117-119

75/1198


Nr rekordu: 24594
Autor: Załuski Jan
Tytuł: "Kroniki Wielkopolski" w latach 1973-1983 (numery 1-32)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 12]:
Rok: 1984
Numer: nr 1
Szczegóły: s.128-144

76/1198


Nr rekordu: 25293
Autor: Słowiński Lech
Tytuł: ... Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1982.
Recenzje: Rec.: Fornalczyk Feliks - , Kronika Wielkopolski [R. 12]: 1984 [dr.:] nr 2 s. 120-123

77/1198


Nr rekordu: 25807
Autor: Patro Gustawa
Tytuł: Wągrowiec. Zarys dziejów
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1982.
Recenzje: Rec.: Borucki Ignacy, Sadłowski Piotr - , Przegl. Zachodni R. 40: 1984 [dr.:] nr 2 s. 198-200; Łojko Jerzy, Kronika Wielkopolski [R. 12]: 1984 nr 1 s. 171-175

78/1198


Nr rekordu: 27038
Autor: Łuczak Czesław
Tytuł: Wkład poznańskich matematyków w złamanie niemieckiego szyfru wojskowego "Enigma"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 12]:
Rok: 1984
Szczegóły: s.90-98

79/1198


Nr rekordu: 28185
Autor: Biel Tadeusz
Tytuł: Z dziejów wielkopolskiej prasy zakładowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 12]:
Rok: 1984
Numer: nr 1
Szczegóły: s.99-127

80/1198


Nr rekordu: 28889
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 12]:
Rok: 1984
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1985
Szczegóły: s.141-146; [R. 13]: 1985 nr 1 s. 239-245; nr 2 s. 257-265

81/1198


Nr rekordu: 29771
Tytuł: Biblioteki Wielkopolski
Red./oprac.: Pod red. Stanisława Kubiaka
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1983.
Recenzje: Rec.: Dubowik Henryk - , Kronika Wielkopolski [R. 12]: 1984 [dr.:] nr 3/4 1985 s. 130-134

82/1198


Nr rekordu: 30241
Autor: Znaniecki Florian, Ziółkowski Janusz
Tytuł: Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy 1928/1964
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: Państw. Wyd. Nauk
Rok: 1984
Recenzje: Rec.: Dulczewski Zygmunt - , Kronika Wielkopolski [R. 12]: 1984 [dr.:] nr 3/4 1985 s. 134-136

83/1198


Nr rekordu: 31022
Autor: Czubiński Antoni, Olszewski Marian
Tytuł: Z robotniczych tradycji Wielkopolski
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1984.
Recenzje: Rec.: Robakowski Kazimierz - , Kronika Wielkopolski [R. 13]: 1985 [dr.:] nr 2 s. 253-256

84/1198


Nr rekordu: 31034
Autor: Makowski Edmund
Tytuł: Ruch robotniczy w Wielkopolsce. Zarys dziejów do 1981 r
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1984.
Recenzje: Rec.: Choniawko Andrzej - , Kronika Wielkopolski [R. 13]: 1985 [dr.:] nr 2 s. 249-253

85/1198


Nr rekordu: 32045
Autor: Gąsiorowski Antoni
Tytuł: Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: Państw. Wyd. Nauk
Rok: 1981
Szczegóły: ss.90, nlb. 1, r‚s
Instytucja sprawcza: Poznańskie Tow. Przyj. Nauk
Seria: Prace Komisji Hist. T. 34
Recenzje: Rec.: Dworzaczek Włodzimierz - , Roczniki Dziej. Społ. i Gosp T. 44: 1983 [dr.:] 1984 s. 264-266; Łojko Jerzy, Kronika Wielkopolski [R. 12]: 1984 nr 1 s. 167-169; Nowak Andrzej, Roczn. Kaliski; : 1985 s. 357-362

86/1198


Nr rekordu: 33167
Autor: Turkowski Leonard
Tytuł: Księga mojego miasta. Poznańskie wspomnienia z lat 1919-1939
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1983.
Recenzje: Rec.: Fornalczyk Feliks - , Kronika Wielkopolski [R. 12]: 1984 [dr.:] nr 3/4 1985 s. 136-139

87/1198


Nr rekordu: 33809
Tytuł: Hitlerowska polityka eksterminacji ludności polskiej w Wielkopolsce w latach 1939-1945
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: R. 13:
Rok: 1985
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-204

Treść: Łuczak Czesław : Podstawowe założenia hitlerowskiej eksterminacji ludności w Wielkopolsce i ich realizacja; Olszewski Marian : Hitlerowskie obozy, więzienia, ośrodki eksterminacji i ludobójstwa w okupowanej Wielkopolsce; Mnichowski Przemysław : Hitlerowskie sądownictwo specjalne w tzw. Kraju Warty narzędziem zbrodni przeciwko ludności; Mieszała Jan : Zbrodnie Wehrmachtu w Wielkopolsce w latach 1939-1945; Świtoński Marian : Zbrodnie gestapo w Wielkopolsce w latach 1939-1945; Kaczmarek Marian : "Eutanazja" w tzw. Kraju Warty; Nawrocki Stanisław : Zbrodnie w Wielkopolsce w końcowym okresie okupacji; Gomolec Ludwik : Egzekucje obrońców ziemi wielkopolskiej we wrześniu 1939 roku; Serwański Edward : Zagłada Żydów w Chełmnie nad Nerem; Szymankiewicz Zenon : Zbrodnie hitlerowskie w powiecie chodzieskim; Woźniak Marian : Więźniowie więzienia policyjnego poznańskiego gestapo w latach 1939-1945; Zielonka Jerzy : Zakładnicy a publiczne egzekucje w Śmiglu i Kościanie we wrześniu i październiku 1939 roku; Koszewski Marian : Transporty więźniów z Kościana do Fortu VII w Poznaniu (październik 1939 - maj 1940)88/1198


Nr rekordu: 33918
Tytuł: Miejsca pamięci narodowej w Wielkopolsce związane z latami II wojny światowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 13]:
Rok: 1985
Numer: nr 1
Szczegóły: s.205-236

Treść: Łuczyńska Barbara : Upamiętnianie miejsc pamięci narodowej w województwie pilskim; Cybulska Barbara : Miejsca pamięci narodowej w województwie konińskim; Anders Paweł : Upamiętnione miejsca związane z latami II wojny światowej na terenie województwa kaliskiego; Piwoń Aleksander : Miejsca pmięci narodowej w województwie leszczyńskim (1939-1945); Knoll Czesław : Miejsca upamiętnienia ofiar hitlerowskiej okupacji w województwie poznańskim89/1198


Nr rekordu: 33987
Autor: Rutowska Maria
Tytuł: Straty osobowe i materialne kultury w Wielkopolsce w latach II wojny swiatowej
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1984.
Recenzje: Rec.: Górczyńska Bożena - , Kronika Wielkopolski [R. 13]: 1985 [dr.:] nr 1 s. 237-238

90/1198


Nr rekordu: 34534
Tytuł: Ochrona zdrowia w Wielkopolsce w okresie Polski Ludowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 12]:
Rok: 1984
Numer: nr 3/4
Druk numeru: 1985
Szczegóły: s.5-125

Z treści: Wąsiewicz Eugeniusz Piotr , Maksymiuk Tomasz : Rozwój organizacji i instytucji ochrony zdrowia w Wielkopolsce; Wąsiewicz E.P.: Sytuacja zdrowotna społeczeństwa wielkopolskiego po II wojnie światowej; Broniewska Janina , Walter Tadeusz : Walka z gruźlicą i chorobami zakaźnymi na terenie Poznańskiego; Błaszczyk Eugeniusz , Wentzel Regina : Rozwój opieki nad matką, dzieckiem i młodzieżą; Kliks Ireneusz : Przemysłowa służba zdrowia; Ławniczak Halina : Średnie szkolnictwo medyczne w Wielkopolsce w okresie Polski Ludowej91/1198


Nr rekordu: 34752
Tytuł: Wielkopolska w 40-leciu Polski Ludowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 13]:
Rok: 1985
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-248

Treść: Choniawko Andrzej : Początki odbudowy życia politycznego i społeczno-gospodarczego w Wielkopolsce; Musielak Michał : Pionierzy wielkopolscy na Ziemiach Odzyskanych w końcu II wojny światowej; Górecki Józef : Tworzenie organów porządku publicznego w Poznaniu i Wielkopolsce w 1945 roku; Wykrętowicz Stanisław : Rozwój gospodarki wielkopolskiej w Polsce Ludowej (1945-1975); Miachalczyk Alfred : Województwo konińskie w latach 1975-1984; Halec Małgorzata : Województwo leszczyńskie w latach 1975-1984; Żelaźniewicz Stanisław : Województwo pilskie w latach 1975-1984; Choniawko A.: Województwo poznańskie w latach 1975-1984; Młynarz Kazimierz : Kultura Poznania (1945-1975); Kandziora Zdzisław : "Głos Wielkopolski" - 40 lat inicjatyw i działań organizatorskich92/1198


Nr rekordu: 34853
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 14]:
Rok: 1986
Numer: nr 1
Szczegóły: s.231-239; nr 2 ss. 95-298; nr 3 ss. 195-200

93/1198


Nr rekordu: 35144
Tytuł: [Trzeci III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Poznań 1986]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 14]:
Rok: 1986
Numer: nr 3
Szczegóły: s.5-183

Numer poświęcony społecznemu ruchowi kulturalnemu w Wielkopolsce.
Treść: Słopień Stanisław : Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne - czasy, ludzie, inicjatywy; Młynarz Kazimierz : Społeczny ruch kulturalny w Wielkopolsce; Łuczak Andrzej Alojzy : Niektóre problemy prognozowania rozwoju kultury w regionie; Jakóbczyk Witold : Dawniejszy regionalizm w Poznańskiem; Gomolec Ludwik : Regionalizm Wielkopolski; Pieprzyk Józef : Odkrywcy regionów; Wlaźlak Janina : Wychowanie regionalne w szkole; Dobosz Julian : Współpraca stowarzyszeń kulturalnych zrzeszonych w Konwencie Towarzystw regionalnych Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i ziemi Lubuskiej; Kowalińska Wanda , Zawol Zofia : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej. Działalność w latach 1959-1984; Wieruchowski Henryk : Tureckie Towarzystwo Kulturalne; Zimniewicz Kazimierz : Zarys działalności Towarzystwa Miłośników Ziemii Kościańskiej; Przybylski Władysław Jan: Kalejdoskop wielkopolskich towarzystw kulturalnych94/1198


Nr rekordu: 36853
Autor: Jaśkiewicz Bolesław
Tytuł: 150 lat służb zieleni miejskiej w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 14]:
Rok: 1986
Numer: nr 2
Szczegóły: s.227-252
Instytucja sprawcza:

95/1198


Nr rekordu: 40378
Tytuł: [ Sport w Wielkopolsce 1945-1985 ]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 14]:
Rok: 1986
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-219

Treść: Wryk Ryszard : Straty osobowe i materialne sportu wielkopolskiego w latach 1939-1945; Kuczyński Andrzej : Inwestycje sportowe; Kubiak Zbigniew : Piłka nożna w latach 1945-1957; Lubowiński Marek : Piłka nożna w okresie 1958-1971; Kuczyński A.: Piłka nożna (1972-1984); Łuczak Wiesław : Najpopularniejsza po futbolu; Ziółkowski Jerzy : Wielkopolska lekkoatletyka w 40-leciu Polski Ludowej; Portala Jacek : Sport żużlowy w Wielkopolsce (1945-1985); Kuczyński A.: Hokej na trawie; Garczarczyk Stanisław : Tenis ziemny; Łuczak W.: Zaczęło się od Wyścigu Pokoju; Cwojdziński Grzegorz : Wielkopolskie kulanie 1945-1984; Tuliszka Marian : Wielkopolski sport pływacki w 40-leciu Polski Ludowej; Gracz Leszek : Zapasy; Michalski Wojciech : Piłka ręczna; Gracz L.: Karate; Michalski W.: Rugby; Garczarczyk S.: Boks; Michalski W.: Siatkówka; Skrzypczak Robert : Jeździectwo; Kuczyński A.: Hokej na lodzie; Skrzypczak R.: Tenis stołowy96/1198


Nr rekordu: 40537
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 15]:
Rok: 1987
Numer: nr 1
Szczegóły: s.243-250

97/1198


Nr rekordu: 42917
Tytuł: Lance do boju. Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej X wiek - 1945 r.
Red./oprac.: Pod red. nauk. Bronisława Polaka
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1986.
Recenzje: Rec.: Łojko Jerzy - , Kronika Wielkopolski [R. 15]: 1987 [dr.:] nr 1 s. 238-239

98/1198


Nr rekordu: 43490
Autor: Zarzycki Andrzej
Tytuł: Cyryl Ratajski - prezydent Poznania
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 15]:
Rok: 1987
Numer: nr 1
Szczegóły: s.74-97
Adnotacje: W l. 1922-1934 i we wrześniu 1939

99/1198


Nr rekordu: 43582
Autor: Śmigiel Kazimierz
Tytuł: Ks. Piotr Wawrzyniak [1849-1910]
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1985.
Recenzje: Rec.: Jakóbczyk Witold - , Kronika Wielkopolski [R. 15]: 1987 [dr.:] nr 1 s. 240-242

100/1198


Nr rekordu: 44929
Autor: Beritinger Hilarius
Tytuł: Als deutschenseelsorger in Posen und im Warthegau 1934-1945
Miejsce wydania: Mainz
Rok: 1984.
Recenzje: Rec.: Łuczak Czesław - , Kronika Wielkopolski [R. 15]: 1987 [dr.:] nr 1 s. 231-235

101/1198


Nr rekordu: 45821
Autor: Marczewski Jerzy
Tytuł: Wielkopolska w hitlerowskich planach i polityce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 15]:
Rok: 1987
Numer: nr 1
Szczegóły: s.40-57

102/1198


Nr rekordu: 45931
Autor: Serwański Edward
Tytuł: Wielkopolski ruch oporu 1939-1945
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 15]:
Rok: 1987
Numer: nr 1
Szczegóły: s.58-73

103/1198


Nr rekordu: 46215
Autor: Czubiński Antoni
Tytuł: Czerwiec 1956 w Poznaniu
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1986.
Recenzje: Rec.: Hemmerling Zygmunt - , Wieś Współcz R. 31: 1987 [dr.:] nr 1 s. 149-153; Robakowski Kazimierz, Kronika Wielkopolski [R. 15]: 1987 nr 1 s. 235-238

104/1198


Nr rekordu: 46285
Autor: Hauser Jacek
Tytuł: Zagraniczne przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 15]:
Rok: 1987
Numer: nr 1
Szczegóły: s.148-179

105/1198


Nr rekordu: 46499
Autor: Pająk Kazimierz
Tytuł: Rola Wielkopolski w rozwoju osadnictwa i odbudowie kolejnictwa na Ziemiach Zachodnich w latach 1945-1951
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 15]:
Rok: 1987
Numer: nr 1
Szczegóły: s.17-39

106/1198


Nr rekordu: 46538
Autor: Robakowski Kazimierz
Tytuł: Utrwalanie władzy ludowej w Wielkopolsce w latach 1945-1947. Refleksje i uwagi w 40 rocznicę wyborów do Sejmu Ustawodawczego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 15]:
Rok: 1987
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-16

107/1198


Nr rekordu: 46733
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Red./oprac.: Oprac. ..
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 15]:
Rok: 1987
Numer: nr 2/3
Druk numeru: 1988
Szczegóły: s.321-328; nr 4 [dr.:] 1988 s. 145-152; [R. 16]: 1988 nr 1 s. 191-200

108/1198


Nr rekordu: 47355
Autor: Rezler Marek
Tytuł: Wielkopolscy organicznicy w świetle opublikowanych biografii. Próba oceny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 16]:
Rok: 1988
Numer: nr 1
Szczegóły: s.134-141

109/1198


Nr rekordu: 47503
Autor: Matelski Dariusz
Tytuł: Źródła archiwalne do dziejów ruchu robotniczego w Wielkopolsce w latch 1945-1948
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 16]:
Rok: 1988
Numer: nr 1
Szczegóły: s.142-149
Adnotacje: W Archiwum KW PZPR w Poznaniu

110/1198


Nr rekordu: 49454
Tytuł: Zarys dziejów Nowego Tomyśla
Red./oprac.: Pod red. Bogusława Polaka
Miejsce wydania: Nowy Tomyśl
Rok: 1986.
Recenzje: Rec.: Łojko Jerzy - , Kronika Wielkopolski [R. 15]: 1987 [dr.:] nr 4 1988 s. 141-144

111/1198


Nr rekordu: 50198
Autor: Bystrzycki Lech
Tytuł: Duchowieństwo polskie Kościoła Rzymskokatolickiego w Wielkopolsce w latach 1815-1918
Miejsce wydania: Koszalin
Rok: 1986.
Recenzje: Rec.: Łuczak Czesław - , Kronika Wielkopolski [R. 15]: 1987 [dr.:] nr 2/3 1988 s. 312-314

112/1198


Nr rekordu: 50980
Autor: Pezacki Wincenty
Tytuł: Poznańska społeczność rzeźniczo-wędliniarska okresu międzywojennego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 16]:
Rok: 1988
Numer: nr 1
Szczegóły: s.113-133

113/1198


Nr rekordu: 51802
Tytuł: Badania naukowe poznańskiego środowiska naukowego dla potrzeb gospodarki, oświaty i kultury narodowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 15]:
Rok: 1987
Numer: nr 2/3
Druk numeru: 1988
Szczegóły: s.5-293

Z treści: Jurczyk Witold : Nauki lekarskie; Rutkowski Mieczysław : Działalność Akademii Rolniczej na rzecz regionu w latach 1945-1985 (ze specjalnym uwzględnieniem rolnictwa); Pietrzak Jerzy : Poznańskie nauki fizyczne; Domka Florian : Poznański ośrodek nauk chemicznych; Obuchowicz Ludwik : Poznańskie nauki biologiczne praktyce i kulturze narodowej; Andrzejewski Waldemar : Poznańska uczelnia muzyczna - jej rola w rozwoju i upowszechnianiu kultury muzycznej; Janicki Lech : Instytut Zachodni; Wisłocki Jerzy : Tradycja i nowoczesność w Bibliotece Kórnickiej PAN; Olszewski Henryk , Sobczak Jan : Nauki prawne a praktyka prawnicza; Piotrowski Bernard : Poznańskie nauki filologiczne dla potrzeb praktycznych regionu wielkopolskiego i kraju; Robakowski Kazimierz : Poznańskie nauki historyczne w służbie kraju i regionu; Żak Jan : Poznańska prahistoria w ostatnim dziesięcioleciu; Jasiewicz Zbigniew : Etnologia poznańska a potrzeby kulturalne społeczeństwa; Mojsiewicz Czesław : Poznańskie nauki polityczne; Stryjkowski Wacław : Poznańskie nauki pedagogiczne; Szczuciński Antoni : Poznańska filozofia; Witkoś Jacek : Działalność Instytutu Socjologii UAM dla celów praktyki społecznej; Obuchowski Kazimierz : Psychologia wielkopolska praktyce społecznej114/1198


Nr rekordu: 51998
Autor: Kowalski Ireneusz
Tytuł: Działalność Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Poznaniu w latach 1945-1947
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 16]:
Rok: 1988
Numer: mr 1
Szczegóły: s.67-87

115/1198


Nr rekordu: 52073
Autor: Mendat Tadeusz
Tytuł: Rozwój demograficzny województwa pilskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 16]:
Rok: 1988
Numer: nr 1
Szczegóły: s.13-36
Adnotacje: W l. 1946-1985

116/1198


Nr rekordu: 52354
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R.] 16:
Rok: 1988
Numer: nr 2; nr 3/4
Szczegóły: s.169-179; 203-213; [R. 17]: 1989 nr 1 s. 211-219

117/1198


Nr rekordu: 53871
Tytuł: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy
Red./oprac.: Pod red. Antoniego Gąsiorowskiego
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Zakł. Nar. im. Ossolińskich. PAN. Inst. Hist. Bibliot. Kórnicka
Rok: 1985-1989

T. 1 z. 1: Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku. Oprac. Maria Bielińska, A. Gąsiorowski, J Łojko
Z. 2: Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Oprac. Adam Bieniaszewski
T. 2 z. 1: Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Oprac. Janusz Bieniak, Alicja Szymczakowa
T. 6: Pomorze - Prusy Królewskie. Z. 1: Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku. Oprac. Błażej Śliwiński ss. 72, nlb. 3


Recenzje: Rec.: Łojko Jerzy - [T. 1 z. 2], Kronika Wielkopolski [R. 16]: 1988 [dr.:] z. 3/4 1989 s. 195-197; Śliwiński B. - [T. 1 z. 1, T. 2 z. 1], Roczn. Gdański T. 48: 1988 z. 1 1989 s. 216-218

118/1198


Nr rekordu: 55095
Tytuł: Rowecki Stefan [1895-1944] w relacjach
Red./oprac.: Pod red. nauk. Tomasza Szaroty
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1988.
Recenzje: Rec.: Łuczak Czesław - Stefan Rowecki w Wielkopolsce, Kronika Wielkopolski [R. 17]: 1989 [dr.:] nr 1 s. 2-1-203

119/1198


Nr rekordu: 55099
Autor: Łuczak Czesław
Tytuł: Władysław Rusiński (1911-1987)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 17]:
Rok: 1989
Numer: nr 1
Szczegóły: s.189-194

120/1198


Nr rekordu: 55253
Autor: Dobek-Splitt Krystyna, Splitt Aleksander Jerzy
Tytuł: Kalisz poprzez wieki
Miejsce wydania: Kalisz
Rok: 1988.
Recenzje: Rec.: Anders Paweł - , Kronika Wielkopolski [R. 17]: 1989 [dr.:] nr 1 s. 206-208

121/1198


Nr rekordu: 56796
Tytuł: W 70. rocznicę Powstania Wielkopolskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 16]:
Rok: 1988
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-60

Treść: Czubiński Antoni : Powstanie Wielkopolskie 1918/1919; Polak Bogusław : Generał brygady Stanisław Taczak, pierwszy głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego; Bauer Piotr : Generał broni Józef Dowbór-Muśnicki, głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego; Czubiński A.: Stan badań nad Powstaniem Wielkopolskim122/1198


Nr rekordu: 57464
Tytuł: Wielkopolska w wojnie obronnej 1939 r
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 17]:
Rok: 1989
Numer: nr 1
Szczegóły: s.3-187

Treść: Miśkiewicz Benon : Problemtyka badawcza kampanii wrześniowej 1939 r. w Wielkopolsce; Madajczyk Czesław : Przedwojenne projekty osadnictwa niemieckiego w zachodniej części Polski; Janicki Tadeusz : Wielkopolska w planach rewizjonistycznych Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy (1919-1939); Woźniak Marian : Tajne struktury dywersji i wywiadu Wojska Polskiego w Wielkopolsce w latach 1938-1939; Polak Bogusław : Generał dywizji Tadeusz Kutrzeba i jego koncepcja obrony Wielkopolski; Szorcz Katarzyna : Pogotowie harcerskie w Wielkopolsce we wrześniu 1939 r.; Matelski Dariusz : Harcerze poznańscy w przededniu wojny i we wrześniu 1939 r.; Bňhm Tadeusz : Wielkopolskie bataliony Obrony Narodowej w wojnie obronnej 1939 r.; Bauer Piotr : Armia "Poznań" w obronie Wielkopolski od 1 do 6 września 1939 r.; Polak Bogusław : Postawa ludności cywilnej Wielkopolski we wrześniu 1939 r.; Dmitrzak Andrzej : Hitlerowskie kontrybucje w okupowanej Wielkopolsce - wrzesień-październik 1939 r.; Tomczyk Damian : Nieletni Wielkopolanie - żołnierze Powstania Warszawskiego w Stalagu 344 Lamsdorf123/1198


Nr rekordu: 58052
Tytuł: W 40. rocznicę zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 16]:
Rok: 1988
Numer: nr 2
Szczegóły: s.61-135

Treść: Makowski Edmund : Tradycje ruchu robotniczego w Wielkopolsce (do 1945 roku); Jankowiak Stanisław : Udział PPR i PPS w budowie podstaw władzy ludowej w Wielkopolsce (1945-1948); Robakowski Kazimierz : Zjednoczenie ruchu robotniczego w Wielkopolsce (1948); Choniawko Andrzej : Przemiany w działalności PZPR w województwie poznańskim w latach 1948-1987124/1198


Nr rekordu: 58171
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 3 [druk.:] 1990 s. 189-196; nr 4 [druk.:] 1990 s. 181-189; [R. 18]: 1990 nr 1 s. 177-187.

125/1198


Nr rekordu: 59213
Tytuł: Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństw - lata wojny 1939-1945
Oznaczenie wydania: Wyd. 4 rozsz. i uzup.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1988.
Adnotacja: Rec.: Anders Paweł, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: 1990 nr 1 s. 165-169

126/1198


Nr rekordu: 60443
Autor: Chudy Marian
Tytuł: Z dziejów ruchu krajoznawczego i turystycznego w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 1 s. 100-111.

127/1198


Nr rekordu: 60480
Autor: Bereszyński Andrzej, Bogucki Zdzisław, Stępczak Kazimierz
Tytuł: Sylwetki działaczy ochrony przyrody [w Wielkopolsce]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 3 [druk.:] 1990 s. 152-157.

128/1198


Nr rekordu: 60635
Autor: Jasiewicz Zbigniew
Tytuł: Józef Burszta (1914-1987)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 1 s. 141-151.

129/1198


Nr rekordu: 60682
Autor: Mężyński Andrzej
Tytuł: Jan Działyński 1829-1880
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1987.
Adnotacja: Rec.: Ergetowski Ryszard, Acta Pol. Hist . [T.] 62: 1990 s. 217-219; Marciniak Anna, Kronika Wielkopolski . [R. 17]: 1989 nr 3 [druk.:] 1990 s. 186-188

130/1198


Nr rekordu: 60755
Autor: Dzięczkowski Andrzej
Tytuł: Franciszek Jaśkowiak [1903-1983] - piewca ziemi wielkopolskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 1 s. 112-131.

131/1198


Nr rekordu: 60788
Autor: Minta-Tworzowska Danuta, Żak Jan
Tytuł: Józef Kostrzewski (1885-1969)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 4 [druk.:] 1990 s. 135-143.

132/1198


Nr rekordu: 61096
Autor: Kowalczyk Andrzej
Tytuł: Buk. Zarys dziejów miasta
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1989.
Adnotacja: Rec.: Anders Paweł, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: 1990 nr 1 s. 172-175

133/1198


Nr rekordu: 61185
Autor: Grot Czesław
Tytuł: Wronki. Z dziejów miasta. Od czasów najdawniejszych do 1945 roku
Miejsce wydania: Wronki
Rok: 1987.
Adnotacja: Rec.: Anders Paweł, Kronika Wielkopolski . [R. 17]: 1989 nr 3 [druk.:] 1990 s. 183-185

134/1198


Nr rekordu: 62358
Autor: Dzięczkowski Andrzej
Tytuł: "Młody Przyrodnik" i jego pierwsza redaktorka Helena Szafranówna
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 3 [druk.:] 1990 s. 158-166.
Adnotacja: Lata 1937-1938

135/1198


Nr rekordu: 62501
Autor: Maluśkiewicz Piotr
Tytuł: I Ogólnopolski Kongres Krajoznawczy w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 1 s. 5-18.
Adnotacja: 1929 r

136/1198


Nr rekordu: 62716
Autor: Wykrętowicz Stanisław, Bombicki Maciej R.
Tytuł: Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 4 [druk.:] 1990 s. 117-129.

137/1198


Nr rekordu: 63504
Autor: Bartkowiak Tadeusz
Tytuł: Obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. (Kronika wydarzeń i uroczystości)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 4 [druk.:] 1990 s. 153-165.

138/1198


Nr rekordu: 63640
Autor: Jankowiak Stanisław
Tytuł: Czerwiec 1956 w obradach VII Plenum KC PZPR (18-28 lipca 1956 roku)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 4 [druk.:] 1990 s. 17-29.

139/1198


Nr rekordu: 63743
Autor: Makowski Edmund
Tytuł: Kryzys polityczny 1980-1981 (zapis ważniejszych wydarzeń)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 4 [druk.:] 1990 s. 30-55.

140/1198


Nr rekordu: 63785
Tytuł: Najnowsze dzieje Wielkopolski 1945-1989
Red./oprac.: Pod red. Edmunda Makowskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 2 [druk.:] 1990 s. 3-321.
Adnotacja: Treść: Cz. 1: Lata 1945-1975. Bogumił Ziółek: Terytorium i ludność; E. Makowski: Działalność społeczno-polityczna; Stanisław Wykrętowicz: Rozwój gospodarczy; Janusz Piasny, Halina Szulce: Warunki bytowe ludności; Jan Hellwig: Nauka i szkolnictwo wyższe; Piotr Grzelak, Stanisław Michalski: Szkolnictwo i oświata; Jerzy Kołacki: Życie kulturalne; Cz. 2: Lata 1975-1989. Andrzej Choniawko: Województwa wielkopolskie w latach 1975-1989

141/1198


Nr rekordu: 63851
Autor: Robakowski Kazimierz
Tytuł: Spółdzielczość w koncepcjach i działalności PPS w Wielkopolsce w latach 1945-1948
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 17]: 1989 nr 4 [druk.:] 1990 s. 5-16.

142/1198


Nr rekordu: 64056
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Red./oprac.: Oprac. ..
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 2 s. 111-122; za rok 1990 [druk.:] 1991 nr 3 s. 139-148; nr 4 s. 101-112.

143/1198


Nr rekordu: 65870
Tytuł: Dzieje Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 1919-1989
Red./oprac.: Pod red. Jana Hasika
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1989.
Adnotacja: Rec.: Dmitrzak Andrzej, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: 1990 nr 2 s. 94-97

144/1198


Nr rekordu: 65896
Autor: Miśkiewicz Benon
Tytuł: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1919-1989
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1989.
Adnotacja: Rec.: Grţnberg Karol, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: 1990 nr 2 s. 97-99; Malinowski Ludwik, Życie Szkoły Wyższej . R. 38: 1990 nr 4 s. 127-134

145/1198


Nr rekordu: 66122
Autor: Jazdon Artur
Tytuł: Przeobrażenia wielkopolskiej oferty wydawniczej lat 1801-1918
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: za rok 1990 nr 4 [druk.:] 1991 s. 5-18.

146/1198


Nr rekordu: 66133
Autor: Nowak Piotr
Tytuł: Ruch wydawniczy w Poznaniu 1918-1945
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: za rok 1990 nr 4 [druk.:] 1991 s. 19-33.

147/1198


Nr rekordu: 66309
Autor: Feliczak Kazimierz
Tytuł: Zamek w Roskowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 2 s. 85-89, ilustr.
Adnotacja: XIX-XX w., woj. leszczyńskie

148/1198


Nr rekordu: 66624
Autor: Janku Zbigniew
Tytuł: Przenikanie państwa do samorządu terytorialnego w okresie międzywojennym i po wyzwoleniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: za rok 1990 nr 3 [druk.:] 1991 s. 100-113.

149/1198


Nr rekordu: 66653
Autor: Sobczak Jacek
Tytuł: Wielkopolski samorząd szlachecki
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: za rok 1990 nr 3 [druk.:] 1991 s. 5-14.
Adnotacja: XIV-XVIII w

150/1198


Nr rekordu: 66935
Autor: Kosman Bogumiła, Kosman Marceli] Kosmanowie Bogumiła i Marceli
Tytuł: Sylwetki Wielkopolan
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wyd. Poznańskie
Rok: 1988
Szczegóły: ss.543, 1 nlb., ilustr
Adnotacja: XIV-XX w; Rec.: Łojko Jerzy, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: 1990 nr 2 s. 99-101

151/1198


Nr rekordu: 66969
Autor: Pieprzyk Józef
Tytuł: Wielkopolscy zacni i nicponie
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1988.
Adnotacja: Rec.: Łojko Jerzy, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: 1990 nr 2 s. 99-101

152/1198


Nr rekordu: 67306
Autor: Pilarczyk Zbigniew
Tytuł: Florian Marciniak [1915-1944], wybitny wielkopolski instruktor ZHP, pierwszy Naczelnik Szarych Szeregów
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 2 s. 42-52.

153/1198


Nr rekordu: 67393
Autor: Kotłowski Tadeusz
Tytuł: Cyryl Ratajski (1875-1942)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 2 s. 27-41.

154/1198


Nr rekordu: 67573
Autor: Kowalczyk Andrzej
Tytuł: Buk - jedno z najstarszych miast Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 2 s. 72-78.
Adnotacja: Dzieje osady X-XX w

155/1198


Nr rekordu: 67601
Autor: Kościelniak Władysław, Walczak Krzysztof
Tytuł: Kronika miasta Kalisza
Miejsce wydania: Kalisz
Wydawca: Kaliskie Tow. Przyjaciół Nauk
Rok: 1989
Szczegóły: ss.204, 27 nlb., ilustr
Adnotacja: Rec.: Anders Paweł, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: za rok 1990 [druk.:] 1991 nr 4 s. 90-92

156/1198


Nr rekordu: 67652
Tytuł: Dzieje Pleszewa
Red./oprac.: Pod red. Mariana Drozdowskiego
Miejsce wydania: Kalisz
Wydawca: Kaliskie Tow. Przyj. Nauk.
Rok: 1989
Szczegóły: ss.414, ilustr
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: za rok 1990 [druk.:] 1991 nr 4 s. 92-94

157/1198


Nr rekordu: 67856
Autor: Labuda Gerard
Tytuł: Pierwsze państwo polskie
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1989.
Adnotacja: Rec.: Miśkiewicz Benon, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: za rok 1990 [druk.:] 1991 nr 4 s. 87-90

158/1198


Nr rekordu: 68724
Autor: Trzeciakowski Lech
Tytuł: Polacy i Niemcy w samorządzie miejskim w Wielkim Księstwie Poznańskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: za rok 1990 [druk.:] 1991 nr 3 s. 30-41.

159/1198


Nr rekordu: 68873
Tytuł: Barwa i broń sił zbrojnych Wielkopolski w latach 1918-1920
Red./oprac.: Red. nauk. i koordynacja Bogusław Polak
Miejsce wydania: Koszalin
Wydawca: Wyd. WSI
Rok: 1988
Szczegóły: ss.193, nlb. 31
Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
Adnotacja: Treść: B. Polak: Formowanie, struktura organizacyjna i działania bojowe wojska wielkopolskiego w latach 1918-1920; Marek Rezler: Wielkopolskie oddziały powstańcze oraz siły zbrojne w byłym Zaborze Pruskim 1918-1920 - ubiór, oporządzenie, oznaki; Jarosław Łuczak: Umundurowanie i oznaki związków weterańskich; Tenże: Chorągwie i sztandary; Tadeusz Jeziorowski: Broń wojsk wielkopolskich; M. Rezler: Bibliografia; Rec.: Miśkiewicz Benon, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: 1990 nr 2 s. 102-104

160/1198


Nr rekordu: 68999
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Samorząd miejski w Środzie w okresie II Rzeczypospolitej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 3 [druk.:] 1991 s. 42-55.

161/1198


Nr rekordu: 69000
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Samorząd powiatowy w Gostyniu w okresie II Rzeczypospolitej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 3 [druk.:] 1991 s. 56-70.

162/1198


Nr rekordu: 69016
Autor: Komar Andrzej
Tytuł: Gospodarka finansowa Poznania w latach 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 3 [druk.:] 1991 s. 87-99.

163/1198


Nr rekordu: 69021
Autor: Kowal Stefan
Tytuł: Wielkopolska działalność Stanisława Mikołajczyka w latach 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 2 s. 5-11.

164/1198


Nr rekordu: 69049
Autor: Macyra Roman
Tytuł: Rola mniejszości niemieckiej w gospodarce pasa granicznego w zachodniej Wielkopolsce (1918-1939)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 2 s. 63-71.

165/1198


Nr rekordu: 69078
Autor: Matelski Dariusz
Tytuł: Wojciech Korfanty w Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu w latach 1918-1919
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 2 s. 53-62.

166/1198


Nr rekordu: 69105
Autor: Nawrocki Stanisław
Tytuł: Percepcja pruskiego samorządu terytorialnego w latach 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 3 [druk.:] 1991 s. 15-29.

167/1198


Nr rekordu: 69112
Autor: Okoniewska Barbara
Tytuł: Początki działalności politycznej Stanisława Mikołajczyka na tle charakterystyki wielkopolskich środowisk rolniczych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 4 [druk.:] 1991 s. 50-65.
Adnotacja: L. 1918-1936

168/1198


Nr rekordu: 69155
Autor: Radtke Irena
Tytuł: Poznański samorząd wojewódzki (Poznański Wojewódzki Związek Komunalny) 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 3 [druk.:] 1991 s. 71-86.

169/1198


Nr rekordu: 69268
Autor: Wygocki Zygmunt
Tytuł: Gniezno i powiat gnieźnieński w powstaniu wielkopolskim 1918-1919
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1988.
Adnotacja: Rec.: Miśkiewicz Benon, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: 1990 nr 4 [druk.:] 1991 s. 94-97

170/1198


Nr rekordu: 69344
Autor: Jakiel Stanisław
Tytuł: Wrzesień zwiadowców 58 Pułku Piechoty Wlkp
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1989.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 18]: za rok 1990 [druk.:] 1991 nr 4 s. 97-98; Tenże: Wspomnienia dowódcy kompanii zwiadowców 58 pp. Wojsk. Przegl. Hist . R. 36: 1991 nr 2 s. 216-219

171/1198


Nr rekordu: 69585
Autor: Hemmerling Zygmunt
Tytuł: Stanisław Mikołajczyk w Londynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 2 s. 12-26.

172/1198


Nr rekordu: 70067
Autor: Dydowiczowa Janina
Tytuł: Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945-1950
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 4 [druk.:] 1991 s. 34-42.

173/1198


Nr rekordu: 70148
Autor: Klechik Bronisław
Tytuł: Firmy wydawnicze w Poznaniu w latach osiemdziesiątych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 4 [druk.:] 1991 s. 43-49.

174/1198


Nr rekordu: 70353
Autor: Szatkowski Hieronim
Tytuł: Samorząd prywatnego kupiectwa w Wielkopolsce w latach 1945-1990
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 4 [druk.:] 1991 s. 66-78.

175/1198


Nr rekordu: 70474
Autor: Janku Zbigniew
Tytuł: Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej 1990
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 18]: 1990 nr 3 [druk.:] 1991 s. 114-126.

176/1198


Nr rekordu: 76583
Autor: Ceglarek Wanda Krystyna
Tytuł: Bibliografia pamiętników wielkopolskich 1918-1983
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1989.
Adnotacja: Rec.: Lenort Feliks, Poznańskie Studia Teolog . T. 7: 1992 [druk.:] 1993 s. 467-468; Molik Witold, Kronika Wielkopolski . [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 1/2 s. 39-40

177/1198


Nr rekordu: 76612
Autor: Drozdowska Zdzisława, Drozdowski Seweryn
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski [1989-1992]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 1/2 s. 49-58; nr 3/4 s. 87-96; [R. 20]: 1992 nr 1 s. 121-131; nr 2 s. 137-146.

178/1198


Nr rekordu: 77310
Autor: Prinke Andrzej
Tytuł: Archeologiczny sezon wykopaliskowy w województwie poznańskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 187-190.

179/1198


Nr rekordu: 77323
Tytuł: Spór o nekropolię zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu
Red./oprac.: Zenon Szymankiewicz, Marek Rezler, Zofia Kurzawa, Andrzej Kusztelski, Maria Strzałko
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 1/2 s. 12-21.

180/1198


Nr rekordu: 77655
Autor: Kałwak Jerzy
Tytuł: Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 3/4 s. 65-68.
Adnotacja: XX w

181/1198


Nr rekordu: 77673
Autor: Zdunek Józef
Tytuł: Muzeum Regionalne PTTK im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 100-102.
Adnotacja: XX w

182/1198


Nr rekordu: 77688
Autor: Krowicki Krzysztof
Tytuł: Muzeum Regionalne w Rogoźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 127-128.
Adnotacja: XX w

183/1198


Nr rekordu: 77693
Autor: Maluśkiewicz Piotr
Tytuł: Muzeum Regionalne w Stęszewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 109-113.
Adnotacja: XX w

184/1198


Nr rekordu: 77717
Autor: Dobosz Józef, Wetesko Leszek, Woziński Andrzej
Tytuł: Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy
Miejsce wydania: Warszawa-Poznań
Rok: 1991.
Adnotacja: Rec.: Strzelczyk Jerzy, Kronika Wielkopolski . [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 1/2 s. 43-45

185/1198


Nr rekordu: 77793
Autor: Unierzyński Jerzy
Tytuł: Poznań (Album)
Miejsce wydania: Pobiedziska, Poznań
Wydawca: Palmark
Rok: 1991
Szczegóły: ss.160 fot
Adnotacja: Rec.: Stukowski Aleksander, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1992 nr 1 s. 115-119

186/1198


Nr rekordu: 77800
Autor: Bednarska Lena
Tytuł: Droga powrotu wiodła przez Poznań. Prochy Ignacego Paderewskiego [1860-1941] w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 143-148.
Adnotacja: Rok 1992

187/1198


Nr rekordu: 77804
Autor: Chojnacki Henryk
Tytuł: Miejsca pamięci narodowej na terenach leśnych Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Poznań
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: OZLP
Rok: 1989
Szczegóły: ss.170, ilustr
Adnotacja: Rec.: Anders Paweł, Kronika Wielkopolski . [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 3/4 s. 82-84

188/1198


Nr rekordu: 78149
Autor: Podlawska Daniela
Tytuł: Nazwy miejscowe z terenu XVI-wiecznego województwa poznańskiego. Cz. 1-2
Miejsce wydania: Słupsk
Rok: 1990.
Adnotacja: Rec.: Marciniak Ryszard, Kronika Wielkopolski . [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 3/4 s. 81-82

189/1198


Nr rekordu: 78642
Autor: Łojko Jerzy
Tytuł: Oświata i kultura w Trzemesznie do schyłku XVIII wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 55-60.

190/1198


Nr rekordu: 78967
Autor: Dziubkowa Joanna
Tytuł: Sierakowskie sarkofagi rodu Opalińskich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 3/4 s. 18-27.
Adnotacja: XVII-XVIII w

191/1198


Nr rekordu: 78996
Autor: Kwiatkowski Milan
Tytuł: Zapomniany salon artystów we Wronczynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 17-31.
Adnotacja: XVIII-XX w

192/1198


Nr rekordu: 79030
Autor: S[iostra] M[aria] Grażyna od Wszechpośrednictwa M[atki] B[oskiej], S[iostra] M[aria] Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, Szymczak R.
Tytuł: Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1990
Miejsce wydania: Szymanów
Wydawca: Wyd. Siostry Niepokalanki
Rok: 1990
Szczegóły: ss.672, mapa
Adnotacja: Rec.: Stukowski Aleksander, Kronika Wielkopolski . [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 1/2 s. 45-47

193/1198


Nr rekordu: 79099
Autor: Krzyślak Bolesława
Tytuł: Jaka będzie przyszłość poewangelickiego kościoła w Sierakowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 96-102.
Adnotacja: XVIII-XX w

194/1198


Nr rekordu: 79100
Autor: Krzyślak Bolesława
Tytuł: Poewangelicki kościół w Chlastawie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 83-91.
Adnotacja: K. Zbąszynia; XVI-XX w

195/1198


Nr rekordu: 79104
Autor: Kurzawa Zofia
Tytuł: Kościół św. Józefa i klasztor Karmelitanek Bosych w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 1/2 s. 33-36.
Adnotacja: XIV-XX w

196/1198


Nr rekordu: 79110
Autor: Leszczyńska Ewa
Tytuł: Bóżnice Wielkopolski - charakterystyka form i stan zachowania
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 1/2 s. 22-30.
Adnotacja: XVI-XX w

197/1198


Nr rekordu: 79132
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Poznańska Palmiarnia
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 7-24.
Adnotacja: XIX-XX w

198/1198


Nr rekordu: 79164
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Pałac w Będlewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 nr 3/4 [druk.:] 1992 s. 68-71.
Adnotacja: XIV-XX w

199/1198


Nr rekordu: 79922
Autor: Florkowski Henryk
Tytuł: Doktor Stanisław Oskar Bielawski [1891-1973]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 101-104.

200/1198


Nr rekordu: 79935
Autor: Śruba Władysław
Tytuł: Adam Borys [1909-1986] - dowódca "Parasola"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 91-95.

201/1198


Nr rekordu: 80000
Autor: Mężyński Andrzej
Tytuł: Jan Działyński 1829-1880
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1987.
Adnotacja: Rec.: Ergetowski Ryszard, Kwart. Hist . R. 95: 1988 nr 2 [druk.:] 1989; Kieniewicz Stefan, Przegl. Hist . T. 79: 1988 z. 4 [druk.:] 1989; Marciniak Anna, Kronika Wielkopolski . [R. 17]: 1989 nr 3 [druk.:] 1990; Polem.: Mężyński A.: Pokłosie monografii... Pamiętn. Bibliot. Kórnickiej . Z. 23: 1993 s. 125-137, sum

202/1198


Nr rekordu: 80138
Autor: Kubicki Krzysztof, Kubicka Halina
Tytuł: Stanisław Kubicki (1889-1942) we wspomnieniach rodziny
Red./oprac.: Rozmawiał Jarosław Mulczyński
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 81-89.

203/1198


Nr rekordu: 80337
Autor: Gulczyński Andrzej
Tytuł: Stanisław Leopold Suchocki [1855-1927]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 115-118.

204/1198


Nr rekordu: 80449
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Brody
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 82-95.
Adnotacja: Dzieje miejscowości, XII-XX w

205/1198


Nr rekordu: 80465
Tytuł: Grodzisk Wielkopolski. Zarys dziejów
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Bogusława Polaka
Miejsce wydania: Grodzisk Wielkopolski
Rok: 1990.
Adnotacja: Rec.: Wojcieszak Bogumił, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1992 nr 2 s. 128-132

206/1198


Nr rekordu: 80509
Tytuł: Dzieje Obornik
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Czesława Łuczaka
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1990.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1992 nr 1 s. 112-115

207/1198


Nr rekordu: 80514
Tytuł: Dzieje Ostrzeszowa
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Stanisława Nawrockiego
Miejsce wydania: Kalisz
Wydawca: Kaliskie Tow. Przyjaciół Nauk
Rok: 1991
Szczegóły: ss.464
Adnotacja: Rec.: Banasiak Justyna, Kronika Wielkopolski . [R. 19]: 1991 nr 3/4 [druk.:] 1992 s. 75-78; Nawrot Edward, Tamże s. 78-80

208/1198


Nr rekordu: 80515
Autor: Jędraś Stanisław
Tytuł: Pakosław bliski i nieznany
Miejsce wydania: Pakosław
Wydawca: Urząd Gminy w Pakosławiu
Rok: 1990
Szczegóły: ss.110, ilustr., mapy
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1993 nr 1 s. 141-142

209/1198


Nr rekordu: 80531
Tytuł: Przemęt. Zarys dziejów
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Kazimierza Zimniewicza
Miejsce wydania: Warszawa-Poznań
Rok: 1991.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1992 nr 2 s. 133-135

210/1198


Nr rekordu: 80842
Autor: Strzelczyk Jerzy
Tytuł: Pierwszy historyczny władca Polski [Mieszko I] w opinii wieków średnich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 9-16.

211/1198


Nr rekordu: 80923
Autor: [Mielżyński Franciszek]
Tytuł: Obraz obrad Sejmu Wielkiego w listach..
Red./oprac.: [Wyd.] Izabela Mrugasiewicz
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 nr 3/4 [druk.:] 1992 s. 28-34.

212/1198


Nr rekordu: 81414
Autor: Hţlsen Carl von
Tytuł: Dyliżansem przez Wielkopolskę
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 71-78.
Adnotacja: Wspomnienia z 1840 r

213/1198


Nr rekordu: 81429
Autor: [Lenartowicz Teofil]
Tytuł: Nieznany list ..
Red./oprac.: Wyd. Izabela Mrugasiewicz
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 93-94.

214/1198


Nr rekordu: 81493
Autor: Balzer Brigitte
Tytuł: Die preussische Polenpolitik 1894-1908 und die Haltung der deutschen konservativen und liberalen Parteien (unter besonderen Berţcksichtigung der Provinz Posen)
Miejsce wydania: Frankfurt am Main-Bern
Rok: 1990.
Adnotacja: Rec.: Makowski Krzysztof, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1992 nr 1 s. 107-109

215/1198


Nr rekordu: 81892
Autor: Szypuliński Zenon, Konat-Marczyńska Jolanta, Cwaliński Jerzy
Tytuł: Miejsca pochówku ludności żydowskiej w województwie poznańskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 nr 3/4 [druk.:] 1992 s. 47-59.
Adnotacja: XIX-XX w

216/1198


Nr rekordu: 81912
Autor: Trzeciakowski Lech
Tytuł: Konstytucja 3 maja w tradycji Polaków na ziemiach polskich pod pruskim panowaniem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 nr 1/2 [druk.:] 1992 s. 5-11.

217/1198


Nr rekordu: 82064
Autor: Paderewski Ignacy Jan
Tytuł: Nieznany list ..
Red./oprac.: Wyd. Izabela Mrugasiewicz
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 113-114.
Adnotacja: Rok 1920

218/1198


Nr rekordu: 82256
Autor: Hellwig Jan
Tytuł: Prace naukowe Antoniego Danysza [1853-1925] w Katedrze Pedagogiki na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1925
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 61-67.

219/1198


Nr rekordu: 82262
Autor: Jankowiak Stefan, Bauer Piotr
Tytuł: Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919
Red./oprac.: Pod red. Bogusława Polaka
Miejsce wydania: Gostyń
Rok: 1989.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1992 nr 1 s. 110-112

220/1198


Nr rekordu: 82306
Autor: Kowal Stefan
Tytuł: Funkcje powiatu i administracji powiatowej w Wielkopolsce w okresie międzywojennym
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 65-74.

221/1198


Nr rekordu: 82307
Autor: Kowal Stefan
Tytuł: Wielkopolska gospodarka lat dwudziestych XX wieku w oczach Niemców
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 nr 3/4 [druk.:] 1992 s. 35-40.

222/1198


Nr rekordu: 82319
Autor: Kubera Sylwester
Tytuł: Nieznane dzieje mogiły generała Józefa Dowbora-Muśnickiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1993 nr 1 s. 103-112.

223/1198


Nr rekordu: 82358
Autor: Magowska Anita, Paczkowska Aleksandra
Tytuł: Nadzór fachowy nad aptekami poznańskimi w dwudziestoleciu międzywojennym
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 47-54.

224/1198


Nr rekordu: 82508
Autor: Stobrawa Włodzimierz
Tytuł: Rola polskich banków akcyjnych w rozwoju gospodarczym Wielkopolski w latach 1924-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 33-46.

225/1198


Nr rekordu: 83175
Autor: Szymankiewicz Zenon
Tytuł: Mogiła kpr. Piotra Konieczki w Śmiłowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 114-117.
Adnotacja: Po 1939 r

226/1198


Nr rekordu: 83339
Tytuł: Poznań '56
Red./oprac.: [Wyd.] Maciej Roman Bombicki
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Pol. Dom Wyd. "Ławica"
Rok: 1992
Szczegóły: ss.243, ilustr
Adnotacja: Dokumenty, wspomnienia uczestników wydarzeń, głosy prasy krajowej i zagranicznej; Rec.: Makowski Edmund, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1993 nr 1 s. 135-136

227/1198


Nr rekordu: 83468
Autor: Dzięczkowski Andrzej
Tytuł: Hortus horrendus
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 32-49.
Adnotacja: Miejsca zbrodni stalinowskich w Poznaniu

228/1198


Nr rekordu: 83513
Autor: Jankowiak Stanisław
Tytuł: Poznańskie środowisko literackie a socrealizm
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 5-13.

229/1198


Nr rekordu: 83527
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Wielkopolska "Solidarność" widziana z "Białego Domu" (15 XII 1981 - 31 XII 1982)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 50-59.

230/1198


Nr rekordu: 83556
Autor: Kowalski Ireneusz
Tytuł: Wielkopolskie stowarzyszenia i związki w latach 1945-1955 (Odbudowa - rozbicie - likwidacja)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 1 s. 14-32.

231/1198


Nr rekordu: 83583
Autor: Ladorski Henryk
Tytuł: Niepokonani '56 - Poznań
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1992.
Adnotacja: Rec.: Makowski Edmund, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1993 nr 1 s. 138-139

232/1198


Nr rekordu: 83635
Autor: Nalepa Edward Jan
Tytuł: Pacyfikacja zbuntowanego miasta. Wojsko Polskie w czerwcu 1956 r. w Poznaniu w świetle dokumentów wojskowych
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1992.
Adnotacja: Rec.: Makowski Edmund, Kronika Wielkopolski . [R. 20]: 1993 nr 1 s. 136-138

233/1198


Nr rekordu: 83881
Autor: Skąpski Mieczysław, Bednarska Lena
Tytuł: Kronika wydarzeń w województwach: kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim i poznańskim za rok 1989
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 19]: 1991 [druk.:] 1992 nr 1/2 s. 59-174.

234/1198


Nr rekordu: 83963
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Red./oprac.: Oprac. Zdzisława Drozdowska, Seweryn Drozdowski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 130-135.
Adnotacja: Toż. Oprac. Z. Drozdowska, Tamże. [R. 21]: 1993 nr 3 s. 134-141; nr 4 [druk.:] 1994 s. 135-142; [R. 22]: 1994 nr 1 s. 128-135; nr 2 s. 119-126; nr 3 s. 134-141; nr 4 s. 145-153

235/1198


Nr rekordu: 84392
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Obchody 130 rocznicy powstania styczniowego w województwie konińskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 147-150.

236/1198


Nr rekordu: 84407
Autor: Dzięczkowski Andrzej
Tytuł: Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego we Wronkach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 156-159.
Adnotacja: 22 V 1993 r

237/1198


Nr rekordu: 84638
Autor: Prinke Andrzej
Tytuł: Najnowsze badania archeologiczne w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 147-150.

238/1198


Nr rekordu: 84843
Autor: Marciniak Anna
Tytuł: Archiwum Polskiej Akademii Nauk - oddział w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 112-115.
Adnotacja: Od 1953 r

239/1198


Nr rekordu: 84966
Autor: Maluśkiewicz Piotr
Tytuł: Izba Pamięci Adama Mickiewicza w Budziszewku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 110-112.
Adnotacja: XIX-XX w

240/1198


Nr rekordu: 84975
Autor: Sierpowski Stanisław
Tytuł: Muzeum imienia Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 109-112.
Adnotacja: Muzeum regionalne

241/1198


Nr rekordu: 84991
Autor: Czwojdrak Dariusz
Tytuł: Judaica w Lesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 106-109.
Adnotacja: Muzealia

242/1198


Nr rekordu: 85020
Autor: Nowacki Henryk
Tytuł: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 78-85.
Adnotacja: Od 1964 r

243/1198


Nr rekordu: 85023
Autor: Dolata Jan
Tytuł: Muzeum imienia Wiktora Stachowiaka w Trzciance. W 70 rocznicę założenia
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 70-78.
Adnotacja: Od 1924 r

244/1198


Nr rekordu: 85024
Autor: Piasecka Grażyna
Tytuł: Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 121-124.

245/1198


Nr rekordu: 85047
Autor: Cichecka Barbara
Tytuł: Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 110-113.

246/1198


Nr rekordu: 85069
Autor: Występski Walerian
Tytuł: "Gniezno. Pierwsza stolica Polski, miasto Świętego Wojciecha". Wystawa w gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 184-186.
Adnotacja: Od 29 września 1994 r

247/1198


Nr rekordu: 85086
Autor: Chłodnicki Marek
Tytuł: Odzyskane skarby w Muzeum Archeologicznym
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 144-147.
Adnotacja: Poznań, wystawa otwarta 9 II 1993 r

248/1198


Nr rekordu: 85088
Autor: Woziński Andrzej
Tytuł: Teatr i mistyka. Rzeźba barokowa pomiędzy Zachodem a Wschodem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 143-147.
Adnotacja: Wystawa w Muzeum Narodowego w Poznaniu w dn. 13 czerwca - 29 sierpnia 1993; dot. Śląska i Małopolski Wschodniej

249/1198


Nr rekordu: 85143
Tytuł: Poznań. Miasto i okolice
Red./oprac.: [Z koment.] Piotra Maluśkiewicza. Fot. Zbigniew Staszyszyn i in
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Biuro Wyd. "Faktor" - Marian Bornakowski
Rok: 1993
Szczegóły: ss.fot. 240
Adnotacja: Rec.: Stukowski Aleksander, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 3 s. 123-126

250/1198


Nr rekordu: 85174
Autor: Maluśkiewicz Piotr
Tytuł: Miejsca upamiętnienia powstania styczniowego w obecnym województwie konińskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 15-33.

251/1198


Nr rekordu: 85176
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Pamiątkowe tablice fundacji Ignacego Mosia
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 97-104.

252/1198


Nr rekordu: 85177
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Pomnik Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 53-69.
Adnotacja: Dzieje budowy pomnika od 1931 r

253/1198


Nr rekordu: 85178
Autor: Pietraszak-Dumowski Mikołaj
Tytuł: Uroczystości pogrzebowe prezydenta Edwarda Raczyńskiego [zm. 30 lipca 1993]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 154-158.
Adnotacja: Poznań - sierpień 1993 r

254/1198


Nr rekordu: 85186
Autor: Dzięciołowski Edwin, Indycka Elżbieta, Krysztofiak Teresa
Tytuł: Badania ratownicze przeprowadzone w 1993 roku w romańskim kościele w Gieczu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 51-60.

255/1198


Nr rekordu: 85325
Autor: Jeziorowski Tadeusz
Tytuł: Ordery Prezydenta Edwarda Raczyńskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 161-165.

256/1198


Nr rekordu: 85399
Tytuł: Poznań. Dzieje miasta wodą pisane . Cz. 1. Alfred Kaniecki: Przemiany rzeźby i sieci wodnej
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Kasprzak Krzysztof, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 127-130

257/1198


Nr rekordu: 85893
Autor: Fedorowski Jerzy
Tytuł: Dzień dzisiejszy i perspektywy rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 75-lecie istnienia
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 7-25.
Adnotacja: Od 1919 r

258/1198


Nr rekordu: 85949
Autor: Piotrowska-Szulczewska Danuta
Tytuł: Wielkopolska chorągiew harcerek 1912 - 31 sierpnia 1939. Przyczynki, materiały, poglądy
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1992.
Adnotacja: Rec.: Karwat Janusz, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 132-134

259/1198


Nr rekordu: 85973
Tytuł: Szkoła Kaliska. Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu
Red./oprac.: Pod red. Edwarda Polanowskiego
Miejsce wydania: Kalisz
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Dąbrowski Roman, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 4 s. 142-144

260/1198


Nr rekordu: 86231
Autor: Karłowska-Kamzowa Alicja
Tytuł: Spiżowa płyta nagrobna wojewody Andrzeja Szamotulskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 68-79.
Adnotacja: Szamotuły - XVI w

261/1198


Nr rekordu: 86293
Autor: Barańska Iwona
Tytuł: Rogatka wrocławska w Kaliszu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 102-106.
Adnotacja: XIX-XX w

262/1198


Nr rekordu: 86294
Autor: Bąk Marianna, Bąk Roman
Tytuł: Kapliczka św. Wawrzyńca na Żegrzu w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 92-100.
Adnotacja: Od 1894 r

263/1198


Nr rekordu: 86334
Autor: Kasprzak Krzysztof
Tytuł: Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 5-21.
Adnotacja: XIX-XX w

264/1198


Nr rekordu: 86335
Autor: Kasprzak Krzysztof
Tytuł: Park w Zakrzewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 82-88.
Adnotacja: XIX-XX w

265/1198


Nr rekordu: 86353
Autor: Krzyślak Bolesława
Tytuł: Dawny kościół parafialny w Chojnicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 109-115.
Adnotacja: K. Poznania, XIV-XX w

266/1198


Nr rekordu: 86354
Autor: Krzyślak Bolesława
Tytuł: Ewangelicki kościół w Obrzycku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 104-109.
Adnotacja: XVIII-XX w

267/1198


Nr rekordu: 86355
Autor: Krzyślak Bolesława
Tytuł: Rezydencja Łąckich w Posadowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 69-84.
Adnotacja: K. Lwówka, XVIII-XX w

268/1198


Nr rekordu: 86356
Autor: Krzyślak Bolesława
Tytuł: Rezydencja Mielżyńskich w Iwnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 127-131.
Adnotacja: K. Poznania, XVI-XX w

269/1198


Nr rekordu: 86378
Autor: Olejnik Karol
Tytuł: Grody i zamki w Wielkopolsce
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Strzelczyk Jerzy, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 3 s. 126-129

270/1198


Nr rekordu: 86390
Autor: Polanica Grażyna
Tytuł: Park w Miłosławiu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 113-117.
Adnotacja: XIX-XX w

271/1198


Nr rekordu: 86391
Autor: Polanica Grażyna
Tytuł: Park w Posadowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 85-90.
Adnotacja: XVIII-XX w

272/1198


Nr rekordu: 86409
Autor: Skuratowicz Jan
Tytuł: Zamek w Sierakowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 58-69.
Adnotacja: XIV-XX w

273/1198


Nr rekordu: 86414
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Pałac w Biedrusku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 105-108.
Adnotacja: K. Poznania; XIV-XX w

274/1198


Nr rekordu: 86415
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Pałac w Odrowążu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 112-115.
Adnotacja: XV-XX w

275/1198


Nr rekordu: 86523
Autor: Strzyżewski Czesław
Tytuł: Zabytkowe kafle piecowe w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 167-170.
Adnotacja: XV-XVI w

276/1198


Nr rekordu: 86527
Autor: Anders Paweł
Tytuł: Sto lat żnińskiej Kolei Powiatowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 161-163.

277/1198


Nr rekordu: 86543
Autor: Haber Zbigniew, Chojnacka Maria
Tytuł: Rośliny uprawiane w dawnej Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 50-56.
Adnotacja: Od średniowiecza

278/1198


Nr rekordu: 86605
Autor: Skoczylas Janusz
Tytuł: Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w Wielkopolsce i na Kujawach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 56-71.
Adnotacja: XIX-XX w

279/1198


Nr rekordu: 86638
Autor: Kozłowski Jerzy
Tytuł: Administracja prowincjonalna w Poznaniu w latach 1793-1918
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 23-41.

280/1198


Nr rekordu: 86862
Autor: Krzyślak Bolesława
Tytuł: "Święte Schody" w Górze
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 65-71.
Adnotacja: Kościół Bożego Ciała; k. Leszna, XVII-XX w

281/1198


Nr rekordu: 86865
Autor: Kurnatowska Zofia
Tytuł: Opactwo benedyktynów w Lubiniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 57-68.
Adnotacja: XI-XX w

282/1198


Nr rekordu: 86931
Autor: Żaczek Elżbieta
Tytuł: Dzieje pustelni bieniszewskiej koło Konina
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 61-74.
Adnotacja: XVII-XX w

283/1198


Nr rekordu: 87254
Autor: Pawlicka-Nowak Łucja
Tytuł: Henryk Henoch Glicenstein [1870-1942] - artysta nieznany
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 45-57.

284/1198


Nr rekordu: 87284
Autor: Marciniak Anna
Tytuł: Wielkopolskie sentymenty Stanisława Helsztyńskiego [1891-1986]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 20-27.

285/1198


Nr rekordu: 87300
Autor: Barełowski Roch
Tytuł: Tadeusz Kryspin Jackowski [1859-1924] - ziemianin z przełomu wieków
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 42-50.

286/1198


Nr rekordu: 87313
Autor: Kosmowska-Kowalska Anna
Tytuł: Walenty Jankowski (1886-1940). Lekarz, dyrektor Lecznicy Przeciwgruźliczej w Kowanówku koło Obornik
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 98-101.

287/1198


Nr rekordu: 87375
Autor: Szymankiewicz Zenon
Tytuł: Pułkownik Henryk Kowalówka [1897-1944] - komendant Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 44-49.

288/1198


Nr rekordu: 87380
Autor: Bagińska-Mleczak Jolanta
Tytuł: Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski [1824-1887]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 97-100.
Adnotacja: Emigrant w USA, gubernator Alaski

289/1198


Nr rekordu: 87395
Autor: Hejman Lech
Tytuł: Maria Leszczyńska-Mittelstaedt - nieznana powieściopisarka
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 103-108.

290/1198


Nr rekordu: 87424
Autor: Gulczyński Andrzej
Tytuł: Profesor Witold Maisel - historyk wielkopolskiego prawa
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 115-118.

291/1198


Nr rekordu: 87432
Autor: Wybraniec Marek
Tytuł: Pięćdziesiąta rocznica śmierci druha Floriana Marciniaka [1915-1944]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 143-145.

292/1198


Nr rekordu: 87459
Autor: Kwiatkowski Milan
Tytuł: Ten i "tamten brzeg" Kajetana Morawskiego [1892-1973]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 30-42.

293/1198


Nr rekordu: 87489
Autor: Gryczka Zbigniew
Tytuł: Ksiądz Franciszek Olejniczak [1877-1965] - społecznik i pedagog z Gostynia
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 91-94.

294/1198


Nr rekordu: 87495
Autor: Gryczka Zbigniew
Tytuł: Aleksander Ostrowicz [1839-1903] - lekarz zdrojowy w Lądku Zdroju
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 102-108.

295/1198


Nr rekordu: 87551
Autor: Szymankiewicz Zenon
Tytuł: Tadeusz Ruge [1887-1939] - prezydent miasta Poznania
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 103-106.

296/1198


Nr rekordu: 87562
Autor: Gmerek Hanna
Tytuł: Seweryn Samulski (1866-1935) - przedsiębiorca i działacz społeczny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 87-91.

297/1198


Nr rekordu: 87634
Autor: Wrzosek Adam
Tytuł: Wspomnienia o ludziach, których znałem. Heliodor Święcicki [1854-1923]
Red./oprac.: Wyboru dokonała, wstępem i przyp. opatrzyła Anna Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 1 s. 79-90.

298/1198


Nr rekordu: 87641
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Wojciech Trąmpczyński [1860-1953]
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Kotłowski Tadeusz, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 2 s. 113-115

299/1198


Nr rekordu: 87697
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Marian Ziółkowski (1901-1951). Grafik, współwłaściciel Zakładów Graficznych "F. K. Ziółkowski i Sp." w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 93-98.

300/1198


Nr rekordu: 87723
Autor: Malepszak Stanisław
Tytuł: Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej
Miejsce wydania: Leszno
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Sierpowski Stanisław, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 4 s. 138-140

301/1198


Nr rekordu: 87755
Tytuł: Dzieje Kazimierza Biskupiego . Cz. 1: Monografia
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Zbigniewa F. Chodyły
Miejsce wydania: Kazimierz Biskupi-Poznań
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Łojko Jerzy, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 2 s. 115-116

302/1198


Nr rekordu: 87830
Tytuł: Pyzdry - miasto nad Wartą
Red./oprac.: [Aut.] Paweł Anders, Robert M. Czerniak, Przemysław Kowalski, Aleksander Winiecki
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wyd. Abos
Rok: 1993
Szczegóły: ss.80, ilustr
Seria: Wielkopolska Bibliot. Krajoznawcza. Nr 1.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 3 s. 129-131

303/1198


Nr rekordu: 87831
Autor: Nowak-Bolnow Bolesław
Tytuł: Raszków. Historia i współczesność miasta i gminy
Miejsce wydania: Raszków
Rok: 1992.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 1 s. 125-127

304/1198


Nr rekordu: 87832
Autor: Raczyński Edward
Tytuł: Rogalin i jego mieszkańcy
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Rada Miejska Poznania
Rok: 1991
Szczegóły: ss.219
Adnotacja: Rec.: Molik Witold, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 2 s. 120-122

305/1198


Nr rekordu: 87833
Tytuł: Dzieje Rogoźna
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Zygmunta Borasa
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Kotłowski Tadeusz, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 130-132

306/1198


Nr rekordu: 87843
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Sanniki - miejsce urodzenia generała Ignacego Prądzyńskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 118-120.
Adnotacja: K. Poznania; XIII-XX w

307/1198


Nr rekordu: 87875
Tytuł: Dzieje Wągrowca
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Edmunda Makowskiego
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wyd. WBP
Rok: 1994
Szczegóły: ss.nlb. 1, 318, ilustr., mapy
Instytucja sprawcza: Urząd Woj. w Poznaniu. Wydz. Kult. i Sztuki.
Seria: Bibliot. "Kroniki Wielkopolski". Dzieje Miast Wielkopolski. Nr 4.
Adnotacja: Treść: E. Makowski: Wstęp; Andrzej M[arek] Wyrwa: Położenie, nazwa i charakterystyka środowiska naturalnego Wągrowca; Tenże: Prahistoryczne i wczesnośredniowieczne osadnictwo w okolicach Wągrowca; Tenże: Średniowieczne dzieje miasta od lokacji do końca XV wieku; Zygmunt Boras: W dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej; Bernard Piotrowski: Pod zaborami; Władysław Purczyński: Dwudziestolecie międzywojenne; Tenże: Okupacja niemiecka 1939-1945; Wiesław Szczepański: W Polsce Ludowej i w początkach nowej demokracji; Rec.: Łojko Jerzy, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 3 s. 130-132

308/1198


Nr rekordu: 87893
Autor: Stępień Jerzy
Tytuł: Zagórów. Szkic do dziejów miasta
Miejsce wydania: Zagórów
Rok: 1993
Szczegóły: ss.141, ilustr
Adnotacja: Rec.: Bitner-Nowak Anna, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 2 s. 116-118

309/1198


Nr rekordu: 87895
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Zakrzewo
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 72-81.
Adnotacja: XVIII-XX w

310/1198


Nr rekordu: 88110
Autor: Skoczylas Janusz
Tytuł: Wykorzystanie surowców skalnych w Wielkopolsce w początkach państwa polskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 57-67.
Adnotacja: VIII-XIV w

311/1198


Nr rekordu: 88116
Autor: Soroka Ewa
Tytuł: Grób św. Wojciecha jako miejsce pielgrzymek we wczesnym średniowieczu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 70-79.

312/1198


Nr rekordu: 88599
Autor: Hempowicz Franciszek
Tytuł: Referendariusz i asesor sądowy, czyli aplikacja Polaka pod zaborem pruskim
Red./oprac.: [Wyd.] Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 91-99.
Adnotacja: Wspomnienia z lat 1905-1911

313/1198


Nr rekordu: 88619
Tytuł: List Maciejewskiego z lazaretu w Śremie z dnia 24 maja 1848 roku
Red./oprac.: Do druku przygot., wstępem i przyp. opatrzył Jerzy Kozłowski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 95-102.

314/1198


Nr rekordu: 88630
Tytuł: Nieznana relacja o bitwie pod Miłosławiem 30 kwietnia 1848 roku
Red./oprac.: Do druku przygot., wstępem i przypisami opatrzył Marek Rezler
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 89-94.

315/1198


Nr rekordu: 88635
Tytuł: O Poznaniu . Wspomnienia sercem pisane
Red./oprac.: Red. Magdalena Warkoczewska
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1992.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 2 s. 122-124

316/1198


Nr rekordu: 88648
Autor: Połczyński Leon Janta
Tytuł: Pierwsza wojna światowa
Red./oprac.: [Wyd.] Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 75-82.
Adnotacja: Wspomnienia dotyczące nastrojów wśród ziemiaństwa polskiego i stosunków z władzami niemieckimi

317/1198


Nr rekordu: 88767
Autor: Dworecki Zbigniew
Tytuł: Działalność niepodległościowa i polityczna Wojciecha Korfantego w Poznaniu przed i po wybuchu powstania wielkopolskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 34-43.

318/1198


Nr rekordu: 88917
Autor: Kulczycki John J.
Tytuł: Strajki szkolne w zaborze pruskim 1901-1907. Walka o dwujęzyczną oświatę
Red./oprac.: Posłowiem opatrzył Witold Molik
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Dąbrowski Roman, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 1 s. 122-124; Falińska Maria: Problemy dwujęzycznej oświaty w zaborze pruskim. Kult. i Społ . R. 38: 1994 nr 4 s. 227-229

319/1198


Nr rekordu: 88960
Autor: Maluśkiewicz Piotr
Tytuł: Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Pol. Dom Wyd. "Ławica"
Rok: 1993
Szczegóły: ss.133
Adnotacja: Rec.: Trojanowiczowa Zofia, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 1 s. 119-121

320/1198


Nr rekordu: 89123
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Zakład wodoleczniczy w Dębinie nad Wartą
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 80-87.
Adnotacja: XIX w

321/1198


Nr rekordu: 89223
Autor: Ziółkowska Teresa
Tytuł: Kultura fizyczna w Poznaniu w latach 1870-1918
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1992.
Adnotacja: Rec.: Wryk Ryszard, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 2 s. 124-126

322/1198


Nr rekordu: 89243
Autor: Chojnacki Franciszek
Tytuł: Pobyt w obozie jenieckim w Żaganiu w 1919 roku (fragment wspomnień powstańca wielkopolskiego)
Red./oprac.: [Wyd.] Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 87-92.

323/1198


Nr rekordu: 89255
Autor: Hasik Jan
Tytuł: Rawicz. Moja miłość
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1994
Szczegóły: ss.64
Adnotacja: Wspomnienia z l. 1918-1945; Rec.: Łuczak Czesław, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 3 s. 132-133

324/1198


Nr rekordu: 89464
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Roman Dmowski w Chludowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 43-49.
Adnotacja: Lata 1921-1939

325/1198


Nr rekordu: 89489
Autor: Kowalski Ireneusz
Tytuł: Obóz polskich Żydów, wydalonych jesienią 1938 roku z Niemiec w Zbąszyniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 7-29.

326/1198


Nr rekordu: 89570
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Instytut Sztuk Pięknych Adama Hannytkiewicza w Poznaniu (1926-1931)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 51-56.

327/1198


Nr rekordu: 89828
Autor: Hermand Jost
Tytuł: Als Pimpf in Polen. Erweiterte Kinderlandverschickung 1940-1945
Miejsce wydania: Frankfurt am Main
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Łuczak Czesław, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 1 s. 124-125

328/1198


Nr rekordu: 89895
Autor: Markow Marek
Tytuł: Robotnik dominialny. Wspomnienia z czasów okupacyjnych 1939-1945
Red./oprac.: [Wyd.] Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 81-90.

329/1198


Nr rekordu: 89982
Autor: Strzelczyk Antoni
Tytuł: Z "Cegielskim" do Kowla
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 91-95.
Adnotacja: Wspomnienia o ewakuacji Zakładów we wrześniu 1939 r

330/1198


Nr rekordu: 89996
Tytuł: W konspiracji wielkopolskiej 1939-1945 . Wybór wspomnień
Red./oprac.: Zebrał, wstępem i koment. opatrzył Zenon Szymankiewicz
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wyd. Abos
Rok: 1993
Szczegóły: ss.491
Seria: Biblioteka "Kroniki Wielkopolski".
Adnotacja: Rec.: Łuczak Czesław, Kronika Wielkopolski . [R. 21]: 1993 nr 4 [druk.:] 1994 s. 126-127

331/1198


Nr rekordu: 90244
Autor: Łuczak Czesław
Tytuł: Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty). Kalendarium wydarzeń 1939-1945
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Sierpowski Stanisław, Kronika Wielkopolski . [R. 22]: 1994 nr 3 s. 128-130

332/1198


Nr rekordu: 90388
Autor: Szymankiewicz Zenon
Tytuł: Tablica chodzieskich policjantów
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 3 s. 115-117.
Adnotacja: Egzekucja na policjantach polskich w 1941 r

333/1198


Nr rekordu: 90450
Autor: Woźniak Marian
Tytuł: Zaopatrzeniowe zrzuty lotnicze dla Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej w 1943 roku. W pięćdziesiątą rocznicę operacji
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 27-48.

334/1198


Nr rekordu: 90514
Autor: Dzięczkowski Andrzej
Tytuł: Na "czerwonym" w Rawiczu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 101-114.
Adnotacja: Wspomnienia z lat 1945-1956 o więzieniu w Rawiczu

335/1198


Nr rekordu: 90754
Autor: Jankowiak Stanisław
Tytuł: Instytut Zachodni w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych - walka o przetrwanie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 2 s. 22-26.
Adnotacja: Po 1945 r

336/1198


Nr rekordu: 90844
Autor: Magowska Anita
Tytuł: Upaństwowienie aptek okręgu poznańskiego w 1951 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 28-36.
Adnotacja: Dzieje od 1945 r

337/1198


Nr rekordu: 90926
Autor: Sakson Andrzej
Tytuł: Mniejszość niemiecka we współczesnej Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 2 s. 37-44.

338/1198


Nr rekordu: 90978
Autor: Topolska Maria Barbara
Tytuł: Polacy w Nottingham po II wojnie światowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 30-51.

339/1198


Nr rekordu: 91138
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Red./oprac.: Oprac. Zdzisława Drozdowska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 128-136; nr 2 s. 133-141; nr 3 s. 134-143.

340/1198


Nr rekordu: 92319
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Muzea i izby upamiętniające przełamanie Wału Pomorskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 109-111.

341/1198


Nr rekordu: 92381
Autor: Niedźwiecki Jan
Tytuł: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 73-82.
Adnotacja: Skansen otwarty w 1992 r.: kultura ludowa XIX-XX w

342/1198


Nr rekordu: 92389
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Muzeum Zakładowe przedsiębiorstwa "H. Cegielski" - Poznań SA
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 112-115.
Adnotacja: Od 1966 r

343/1198


Nr rekordu: 92391
Autor: Przybylska Grażyna
Tytuł: Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 103-107.
Adnotacja: Od 1971 r

344/1198


Nr rekordu: 92428
Autor: Simon Piotr, Simon Tomasz
Tytuł: Skansen czynnych parowozów w Wolsztynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 99-103.
Adnotacja: Od 1907 r

345/1198


Nr rekordu: 92549
Tytuł: Architektura niedostrzegana. Budownictwo folwarczne Wielkopolski
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wyd. "Abos" na zlecenie Muzeum Nar. Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
Rok: 1994
Szczegóły: ss.32, k. fot. 165
Adnotacja: Rec.: Anders Paweł: Docenione budownictwo folwarczne. Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 4 s. 136-138

346/1198


Nr rekordu: 92596
Autor: Kurzawa Zofia
Tytuł: Nie znany widok ul. Wrocławskiej w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 109-111.
Adnotacja: XIX w

347/1198


Nr rekordu: 92884
Autor: Walczak Bogdan
Tytuł: Ksiądz Stanisław Kozierowski jako onomasta
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 36-44.

348/1198


Nr rekordu: 93867
Autor: Remblewski Ireneusz
Tytuł: Konfesja św. Wojciecha w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 60-68.
Adnotacja: XVII-XX w

349/1198


Nr rekordu: 93883
Autor: Występski Walerian
Tytuł: Gnieźnieńskie relikwiarze św. Wojciecha
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 69-75.
Adnotacja: XVII-XX w

350/1198


Nr rekordu: 93920
Autor: Goszczyńska Jolanta
Tytuł: Pałac w Modrzu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 115-119.
Adnotacja: XIV-XX w

351/1198


Nr rekordu: 93928
Autor: Jarzewicz Magdalena
Tytuł: Pałac i oficyna w Kowanówku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 107-111.
Adnotacja: XVIII-XIX w

352/1198


Nr rekordu: 93951
Autor: Krzyślak Bolesław
Tytuł: Zapomniany klasztor Franciszkanów Konwertytów w Obornikach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 127-131.
Adnotacja: XIII-XX w

353/1198


Nr rekordu: 93956
Autor: Leszczyńska Ewa
Tytuł: Synagoga w Lesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 67-85.
Adnotacja: XVII-XX w

354/1198


Nr rekordu: 93974
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Zabytkowy zespół poreformacki w Woźnikach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 86-100.
Adnotacja: XVII-XX w

355/1198


Nr rekordu: 94010
Autor: Stankiewicz Paweł
Tytuł: Najlepiej utrzymane i pielęgnowane zabytkowe parki
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 151-155.
Adnotacja: XIX-XX w

356/1198


Nr rekordu: 94015
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Rezydencja Hulewiczów w Kościankach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 75-84.
Adnotacja: XIX-XX w

357/1198


Nr rekordu: 94060
Autor: Skiba Roman
Tytuł: Misterium pasyjne w Górce Klasztornej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 65-74.
Adnotacja: XI-XX w

358/1198


Nr rekordu: 94093
Autor: Kozłowska Sylwia
Tytuł: 75-lecie Aeroklubu Poznańskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 152-155.
Adnotacja: Od 1919 r

359/1198


Nr rekordu: 94168
Autor: Jarzewicz Magdalena
Tytuł: Zespół sanatoryjny w Ludwikowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 76-85.
Adnotacja: XX w

360/1198


Nr rekordu: 94190
Autor: Krawiarz Kazimierz
Tytuł: 250 lat Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 149-151.

361/1198


Nr rekordu: 94202
Autor: Miśkiewicz Benon
Tytuł: Z dziejów łowiectwa w Wielkopolsce
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1994.
Adnotacja: Rec.: Kotłowski Tadeusz: Historia wielkopolskiego łowiectwa. Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 3 s. 127-130

362/1198


Nr rekordu: 94230
Autor: Skoczylas Janusz
Tytuł: Kopalnictwo w południowej Wielkopolsce. Rys historyczny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 45-55.
Adnotacja: XI-XX w

363/1198


Nr rekordu: 94232
Autor: Smoluchowski Zdzisław
Tytuł: Zwierzyniec w Lesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 117-124.
Adnotacja: XIX-XX w

364/1198


Nr rekordu: 94235
Autor: Stępniak Jędrzej
Tytuł: Szpital psychiatryczny "Dziekanka" w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 85-94.
Adnotacja: XIX-XX w

365/1198


Nr rekordu: 94241
Autor: Szuman Jerzy
Tytuł: Zakłady lecznicze w Kowanówku koło Obornik
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 61-72.
Adnotacja: XIX-XX w

366/1198


Nr rekordu: 94257
Autor: Wybraniec Marek
Tytuł: 100 lat Dyrekcji Kolei w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 149-150.
Adnotacja: Od 1848 r

367/1198


Nr rekordu: 94451
Autor: Miniewicz Janusz, Perzyk Bogusław
Tytuł: Międzyrzecki Rejon Umocniony
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Tym Juliusz S.: Międzyrzecki Rejon Umocniony, Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 1 s. 122-124

368/1198


Nr rekordu: 94805
Autor: Olejnik Czesław
Tytuł: Wolsztyński słownik biograficzny. Cz. 1
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wolsztyńskie Tow. Kultury; Pol. Dom Wyd. "Ławica"
Rok: 1994
Szczegóły: ss.231
Adnotacja: Rec.: Molik Witold: Wolsztyński słownik biograficzny. Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 4 s. 138-139

369/1198


Nr rekordu: 94807
Tytuł: Opalenicki słownik biograficzny . T. 1-2
Red./oprac.: Pod red. Bogumiła Wojcieszaka
Miejsce wydania: Opalenica
Rok: 1993-1994.
Adnotacja: Rec.: Molik Witold: Z Opalenicy rodem... Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 3 s. 125-127

370/1198


Nr rekordu: 94939
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Witold Celichowski [1874-1944] - pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 7-19.

371/1198


Nr rekordu: 94959
Autor: Hasik Jan
Tytuł: Profesor Wiktor Dega [1896-1995] - wybitny lekarz, twórca nowoczesnego modelu rehabilitacji
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 111-115.

372/1198


Nr rekordu: 94978
Autor: Gryczka Zbigniew
Tytuł: Stanisław Fenrych [1883-1955] - pionier wielkopolskiego przetwórstwa owoców i warzyw
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 95-97.

373/1198


Nr rekordu: 95215
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Feliks Maria Nowowiejski [1911-1984] - grafik i rysownik poznański
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 101-107.

374/1198


Nr rekordu: 95449
Autor: Ratajczak Elżbieta, Szymankiewicz Zenon
Tytuł: Stanisław Zgaiński [1907-1944] - nauczyciel, artysta, żołnierz Armii Krajowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 103-107.

375/1198


Nr rekordu: 95478
Autor: Kowal Stefan, Olejnik Karol, Rutkowska Maria
Tytuł: Dzieje Czarnkowa na przestrzeni wieków
Miejsce wydania: Czarnków
Rok: 1994.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek: Monografia Czarnkowa. Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 1 s. 120-121; Topolski Jerzy, Roczn. Nadnotecki . T. 26: 1995 s. 140-142

376/1198


Nr rekordu: 95591
Autor: Schmidt Zbigniew
Tytuł: Śrem
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wyd. WBP
Rok: 1994
Szczegóły: ss.90, ilustr
Seria: Wielkopolska Bibliot. Krajozn. Nr 5
Adnotacja: Rec.: Stukowski Aleksander: Krajoznawcze opisanie Śremu. Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 1 s. 125-127

377/1198


Nr rekordu: 95607
Autor: Nowakowski Andrzej
Tytuł: Wschowa i Ziemia Wschowska w dawnej Polsce (do roku 1793)
Miejsce wydania: Białystok
Rok: 1994.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek: Ziemia Wschowska w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 2 s. 125-126

378/1198


Nr rekordu: 95640
Autor: Szamałek Krzysztof, Narożna-Szamałek Urszula
Tytuł: Z najdawniejszej przeszłości okolic Kaźmierza
Miejsce wydania: Poznań-Kaźmierz
Wydawca: Urząd Gminy Kaźmierz
Rok: 1995
Szczegóły: ss.40, mapa
Adnotacja: Rec.: Marciniak Ryszard: Najdawniejsze dzieje okolic Kaźmierza. Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 3 s. 132-133

379/1198


Nr rekordu: 96462
Autor: Molenda Bolesław
Tytuł: Granica. Wspomnienie o przemycie przez granicę rosyjsko-pruską w czasie zaborów
Red./oprac.: [Wyd.] Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 101-110.

380/1198


Nr rekordu: 97400
Autor: Kostrzewski Leopold
Tytuł: Legia Ochotnicza Wrzesińska 1920 r
Miejsce wydania: Września
Wydawca: Wrzesińskie Tow. Kult.
Rok: 1994
Szczegóły: ss.59, nlb. 1
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek: Legia Wrzesińska - przyczynek do dziejów wojny polsko-rodzieckiej. Kronika Wielkopolski . [R. 23]: 1995 nr 4 s. 139-141; Tenże: Ochotnicy wrzesińscy w wojnie 1920 r. Wojsk. Przegl. Hist . R. 40: 1995 nr 1/2 s. 274-276

381/1198


Nr rekordu: 97403
Autor: Kowalski Ireneusz
Tytuł: Mniejszość żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 37-58.

382/1198


Nr rekordu: 97493
Autor: Matelski Dariusz
Tytuł: Polityka państwa polskiego wobec mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce w latach 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 15-36.

383/1198


Nr rekordu: 97746
Autor: Baumann Gţnther
Tytuł: Walki o Poznań w 1945 roku. Relacja niemieckiego obrońcy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 32-38.

384/1198


Nr rekordu: 97804
Autor: Gindera Benedykt
Tytuł: Wojenne losy koni z Racotu. Wspomnienia chłopca stajennego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 95-100.
Adnotacja: Racot k. Kościana

385/1198


Nr rekordu: 97821
Autor: Jankowski Stanisław Lech
Tytuł: Okupacyjne wspomnienia z Szamotuł
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 83-94.

386/1198


Nr rekordu: 98250
Autor: Niesobski Henryk
Tytuł: Walki żołnierzy Armii Krajowej w styczniu 1945 roku w Ostrowie Wielkopolskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 36-46.

387/1198


Nr rekordu: 98262
Autor: Olszanowski Franciszek
Tytuł: Tajne duszpasterstwo podczas okupacji hitlerowskiej w Odolanowie i okolicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 4 s. 59-66.

388/1198


Nr rekordu: 98356
Autor: Sobczak Kazimierz
Tytuł: Bitwa o Wał Pomorski. Spojrzenie z perspektywy półwiecza
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 19-35.
Adnotacja: 28 I - 20 II 1945 r

389/1198


Nr rekordu: 98389
Autor: Szymankiewicz Zenon
Tytuł: O niektórych aspektach sytuacji pozafrontowej w czasie walk o Poznań w 1945 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 160-161.

390/1198


Nr rekordu: 98434
Autor: Woźniak Marian
Tytuł: 50 rocznica zakończenia walk o Poznań w 1945 roku i niezabliźnionych ran niemieckiej okupacji
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 157-160.

391/1198


Nr rekordu: 98435
Autor: Woźniak Marian
Tytuł: Wielkopolskie struktury Polskiego Państwa Podziemnego w końcowej fazie okupacji
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 7-18.

392/1198


Nr rekordu: 98462
Autor: Ziegler Armin
Tytuł: Ewakuacja obozu w Żabikowie w 1945 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 20-31.

393/1198


Nr rekordu: 98523
Autor: Jachowski Jan
Tytuł: Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy. Lata 1949-1953
Red./oprac.: [Wyd.] Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 87-101.

394/1198


Nr rekordu: 98640
Autor: Adamek Kazimierz
Tytuł: Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 2 s. 54-59.
Adnotacja: Od 1971 r

395/1198


Nr rekordu: 98734
Autor: Głębocki Bohdan
Tytuł: Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza "Warta"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 3 s. 23-35.
Adnotacja: Lata 1944-1955

396/1198


Nr rekordu: 99029
Autor: Szymankiewicz Zenon
Tytuł: Kwatera żołnierzy niemieckich na Miłostowie w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 23]: 1995 nr 1 s. 47-52.
Adnotacja: Lata 1945-1994; 22 X 1994 r. na cmentarzu komunalnym w Miłostowie otwarto kwaterę żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej

397/1198


Nr rekordu: 99285
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Red./oprac.: Oprac. Zdzisława Drozdowska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 125-130; nr 2 s. 127-135; nr 3 s. 139-146, nr 4 s. 148-156.

398/1198


Nr rekordu: 99582
Autor: Marciniak Ryszard
Tytuł: Tablice i inne trwałe obiekty pamiątkowe w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 71-90.
Adnotacja: XIX-XX w

399/1198


Nr rekordu: 99836
Autor: Olejniczak Józef
Tytuł: Ogólnopolska sesja staszicowska w Pile
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 160-162.
Adnotacja: "Stanisław Staszic - życie i dzieło", Piła 19-20 IX 1995 r

400/1198


Nr rekordu: 99852
Autor: Tym Juliusz S.
Tytuł: Konferencja naukowo-konserwatorska "Front ufortyfikowany łuku Odry-Warty"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 149-152.
Adnotacja: Międzyrzecze, 26-29 X 1995 r

401/1198


Nr rekordu: 100484
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 77-87.

402/1198


Nr rekordu: 100485
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Chludowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 106-108.
Adnotacja: K. Poznania; w Domu Księży Werbistów, od 1975 r

403/1198


Nr rekordu: 100498
Autor: Ziąbka Leszek, Maryniak Bogusław
Tytuł: Archeologiczny rezerwat kurhanowy w Gliśnicy koło Odolanowa
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 110-112.
Adnotacja: Woj. Kalisz, od 1995 r

404/1198


Nr rekordu: 100758
Autor: Woźniak Mieczysław Arkadiusz
Tytuł: Kalisz 1914. Pogrom miasta
Miejsce wydania: Kalisz
Wydawca: Kaliskie Tow. Przyj. Nauk
Rok: 1995
Szczegóły: ss.190, ilustr
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek: Kaliski dramat 1914 roku. Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 4 s. 141-143

405/1198


Nr rekordu: 101137
Autor: Nawrocka-Wysocka Arleta
Tytuł: "Palenie żuru" - chazacki zwyczaj na zakończenie Wielkiego Postu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 60-65.
Adnotacja: Chazów, w l. 1900-1911

406/1198


Nr rekordu: 101536
Autor: Banach Witold
Tytuł: 150 lat ostrowskiego liceum
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 146-149.
Adnotacja: Dzieje od 1845 r. i obchody rocznicowe

407/1198


Nr rekordu: 101613
Autor: Kowalczyk Bogusław
Tytuł: "Bemiacy" w służbie harcerstwa i ojczyzny. Dzieje 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Józefa Bema w latach 1920-1990; Cz. 1: Szesnastka lat międzywojennych 1920-1939
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1990.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 1 s. 122-124

408/1198


Nr rekordu: 101965
Autor: Występski Walerian
Tytuł: Przypomnienie gnieźnieńskiego "Lecha"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 166-169.
Adnotacja: Historia gazety w l. 1895-1939

409/1198


Nr rekordu: 102006
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Mogiła Joanny z Grudzińskich [1791-1831], księżnej łowickiej, na cmentarzu w Rąbiniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 123-128.

410/1198


Nr rekordu: 102072
Autor: Goszczyńska Jolanta
Tytuł: Pałac w Strykowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 83-89.
Adnotacja: XV-XX w

411/1198


Nr rekordu: 102112
Autor: Krzyślak Bolesław
Tytuł: Dawny kościół ewangelicki we Lwówku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 109-112.
Adnotacja: XVIII-XX w

412/1198


Nr rekordu: 102113
Autor: Krzyślak Bolesław
Tytuł: Ginący dwór w Łopuchowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 128-132.
Adnotacja: XVIII-XX w

413/1198


Nr rekordu: 102121
Autor: Leszczyńska Ewa
Tytuł: Pobernardyński zespół klasztorny w Grodzisku Wielkopolskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 86-109.
Adnotacja: XVII-XX w

414/1198


Nr rekordu: 102163
Autor: Skuratowicz Jan
Tytuł: Rekonstrukcja zamku w Sierakowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 66-76.
Adnotacja: XV-XX w

415/1198


Nr rekordu: 102279
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Od "Warty" do "Joanny". Z dziejów pasażerskiej żeglugi wycieczkowej na Warcie w okolicach Poznania
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 26-51.
Adnotacja: XIX-XX w

416/1198


Nr rekordu: 102282
Autor: Łuczak Maciej
Tytuł: Koniński Klub Szermierczy w latach 1966-1995
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 67-75.

417/1198


Nr rekordu: 102313
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Dzwony licheńskiego sanktuarium
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 113-116.
Adnotacja: XVI-XX w

418/1198


Nr rekordu: 102372
Autor: Kowalczykiewicz Zygmunt
Tytuł: Koniński węgiel brunatny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 54-71.
Adnotacja: XIX-XX w

419/1198


Nr rekordu: 102395
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: 115 lat komunikacji miejskiej w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 161-165.
Adnotacja: Dzieje od 1880 r

420/1198


Nr rekordu: 102432
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Dworce kolejowe w Puszczykowie i Puszczykówku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 26-34.
Adnotacja: XIX-XX w

421/1198


Nr rekordu: 102455
Tytuł: Z biegiem lat . 75 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Lecha Trzeciakowskiego
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1996
Szczegóły: ss.102
Adnotacja: Treść: Dlaczego właśnie Poznań? s. 6-17; Handlowcy, politycy, goście... s. 18-35; Targowa Architektura I s. 36-47; Targowa Architektura II s. 48-65; Raj dla kolekcjonerów s. 66-81; Nie tylko handel czyli muzy targowe s. 82-99; Kalendarium s. 100; Rec.: Marciniak Ryszard, Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 4 s. 139-141

422/1198


Nr rekordu: 102560
Autor: Mroczko Marian
Tytuł: Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok: 1994.
Adnotacja: Rec.: Czubiński Antoni, Studia Hist. Slavo-Germanica . T. 20: 1995 [druk.:] 1996 s. 181-182; [Kasparek Norbert], Komunikaty Mazur.-Warm . [R. 40]: 1996 nr 1 136-138; Macała Jarosław: Problem kresów zachodnich. Przegl. Powsz . R. 113: 1996 [nr] 11 s. 241-243; Masnyk Marek, Przegl. Zachodni . R. 51: 1995 nr 4 [druk.:] 1996 s. 165-166; Matelski Dariusz: Pogranicze polsko-pruskie - nowe spojrzenie, Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 4 s. 144-147; Przybylski Jerzy, Mazowieckie Studia Humanist . R. 2: 1996 nr 1 s. 238-240; Tenże, Słupskie Prace Humanist . Nr 14a: 1995 s. 235-237; Rybicki Hieronim, Tamże s. 239-243

423/1198


Nr rekordu: 102781
Autor: Skiba Roman
Tytuł: Buddyzm w Wielkopolsce. Przykłady recepcji nowej religii
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 37-52.
Adnotacja: XX w

424/1198


Nr rekordu: 103123
Autor: Dembiński Paweł
Tytuł: Tadeusz Cyprian [1898-1979]. Fotograficzne pasje poznańskiego uczonego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 101-105.

425/1198


Nr rekordu: 103232
Autor: Gryczka Zbigniew
Tytuł: Henryk Kaczmarek-Kanold [1903-1980] - przemysłowiec, współtwórca wielkopolskiego przemysłu cukierniczego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 104-106.

426/1198


Nr rekordu: 103234
Autor: Szymańska Zdzisława
Tytuł: Stefan Kałamajski [1882-1942] - kupiec poznański
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 97-101.

427/1198


Nr rekordu: 103270
Autor: Kowalski Nikodem
Tytuł: Anna Kosmowska-Kowalska [1930-1995] - publicystka, społeczniczka, żołnierz Armii Krajowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 117-120.

428/1198


Nr rekordu: 103351
Autor: Magowska Anita
Tytuł: Działalność lekarska Karola Marcinkowskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 15-22.

429/1198


Nr rekordu: 103454
Autor: Hasik Jan, Hryniewiecki Lech, Durkalec Jerzy
Tytuł: Jan Roguski [1900-1971] - wybitny uczony, lekarz, wychowawca młodzieży
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 99-103.

430/1198


Nr rekordu: 103602
Autor: Zydlik Elżbieta
Tytuł: Stefan Wierzbanowski [1896-1954] - organizator i kierownik tajnego nauczania w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 61-66.

431/1198


Nr rekordu: 103715
Autor: Kado Joanna, Konatowski Krzysztof, Przybysz Paweł
Tytuł: Dzieje Janowca Wielkopolskiego
Miejsce wydania: Janowiec Wielkopolski
Rok: 1995.
Adnotacja: Rec.: Łuczak Czesław: Na siedemsetlecie Janowca Wielkopolskiego. Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 2 s. 123-124

432/1198


Nr rekordu: 103773
Tytuł: Dzieje Opalenicy
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Czesława Łuczaka
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1993.
Adnotacja: Rec.: Haliński Tadeusz, Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 1 s. 120-122

433/1198


Nr rekordu: 103785
Autor: Osięgłowski Janisław
Tytuł: W dawnym Poznaniu
Miejsce wydania: Gniezno-Poznań
Rok: 1995.
Adnotacja: Rec.: Dolański Konstanty: Nieco różności z przeszłości Poznania. Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 2 s. 121-123

434/1198


Nr rekordu: 103786
Tytuł: Wielka księga miasta Poznania
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Dom Wyd. - Krzysztof Matusiak "Koziołki Poznańskie"
Rok: 1994
Szczegóły: ss.952
Adnotacja: Rec.: Nadolski Edmund, Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 3 s. 131-134

435/1198


Nr rekordu: 103989
Autor: Kurnatowska Zofia, Tuszyński Mariusz
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grzybowie pod Wrześnią
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 76-85.

436/1198


Nr rekordu: 104016
Autor: Nowacki Bronisław
Tytuł: Król Przemysł II i jego miejsce w historii Polski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 5-14.

437/1198


Nr rekordu: 104300
Autor: Glabiszewski Przemysław
Tytuł: Franciszka Radzewskiego "List szlachcica polskiego o władzy papieża rzymskiego". Wielkopolski epizod z dziejów wojny północnej (1701-1721)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 33-36.

438/1198


Nr rekordu: 104680
Autor: Stelmachowska Bożena
Tytuł: Wielkopolska - kraj lat dziecięcych
Red./oprac.: [Wyd.] Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 89-100.
Adnotacja: Lata 1889-1912

439/1198


Nr rekordu: 104779
Autor: Dworecki Zbigniew
Tytuł: Idea walki narodowej w działalności kółek rolniczych w Wielkopolsce w latach zaborów
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 23-30.

440/1198


Nr rekordu: 104871
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Puszczykowo. Z dziejów podpoznańskiego letniska do 1914 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 5-25.
Adnotacja: Od końca XIX w

441/1198


Nr rekordu: 104926
Autor: Leitgeber Sławomir
Tytuł: Jeszcze o życiu w wielkopolskich dworach i pałacach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 111-115.
Adnotacja: XIX w

442/1198


Nr rekordu: 104952
Autor: Malczyński Jarosław
Tytuł: Początki nowoczesnej grafiki w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 48-59.
Adnotacja: XIX/XX w

443/1198


Nr rekordu: 104985
Autor: Molik Witold
Tytuł: Zmiany stylu życia ziemiaństwa wielkopolskiego w XIX i na początku XX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 2 s. 35-47.

444/1198


Nr rekordu: 105320
Autor: Wrzosek Adam
Tytuł: Dębki pod Żarnowcem - przedwojenny ośrodek wypoczynkowy dla profesorów i studentów Uniwersytetu Poznańskiego
Red./oprac.: [Wyd.] Anna Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 91-96.

445/1198


Nr rekordu: 105383
Autor: Dworecki Zbigniew
Tytuł: Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1994.
Adnotacja: Rec.: Makowski Edmund, Studia Hist. Slavo-Germanica . T. 20: 1995 [druk.:] 1996 s. 194-196; Matelski Dariusz, Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 1 s. 118-120

446/1198


Nr rekordu: 105537
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Początki komunikacji lotniczej w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 165-170.
Adnotacja: Lata 1921-1929

447/1198


Nr rekordu: 105818
Autor: Bretsznajder Helmut
Tytuł: Wielkopolanin na robotach w Niemczech w latach 1940-1946
Red./oprac.: [Wyd.] Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 91-97.

448/1198


Nr rekordu: 106281
Autor: Nadolny Waldemar
Tytuł: Fortyfikacje przedmościa "Koło" z 1939 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 72-82.
Adnotacja: Dotyczy miasta Koło

449/1198


Nr rekordu: 106292
Tytuł: Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej . Materiały z sesji naukowej
Miejsce wydania: Konin
Wydawca: Muzeum Okręgowe w Koninie
Rok: 1995
Szczegóły: ss.118
Adnotacja: Rec.: Łuczak Czesław, Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 3 s. 129-131

450/1198


Nr rekordu: 106398
Tytuł: Szesnastaków frontowe boje i podziemne działania czyli o Drużynie Poznańskich Bemaków i jej członkach w latach drugiej wojny światowej 1939-1945
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1994
Szczegóły: ss.382, ilustr
Instytucja sprawcza: Związek Harcerstwa Pol. Komenda Chorągwi Wielkopolskiej.
Seria: Sprawozd. Komisji Hist. Ser. 5. Materiały. Z. 2 i 4.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 1 s. 122-124

451/1198


Nr rekordu: 106802
Autor: Jankowiak Stanisław
Tytuł: Powstanie PZPR w Wielkopolsce - początki systemu stalinowskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 23-32.

452/1198


Nr rekordu: 106803
Autor: Jankowiak Stanisław
Tytuł: Reakcja Zachodu na Poznański Czerwiec 1956 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 3 s. 31-53.

453/1198


Nr rekordu: 106804
Autor: Jankowiak Stanisław
Tytuł: Wielkopolska w okresie stalinizmu 1948-1956
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1995.
Adnotacja: Rec.: Matelski Dariusz, Kronika Wielkopolski . [R. 24]: 1996 nr 3 s. 135-138

454/1198


Nr rekordu: 106828
Autor: Karalus Michał
Tytuł: Przyjazd Stanisława Mikołajczyka do Poznania w lipcu 1945 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 4 s. 52-60.

455/1198


Nr rekordu: 106910
Autor: Matelski Dariusz
Tytuł: Wojewodowie poznańscy wobec przemian społeczno-politycznych w latach 1945-1950
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 24]: 1996 nr 1 s. 5-22.

456/1198


Nr rekordu: 107330
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Red./oprac.: Oprac. Zdzisława Drozdowska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 162-173; nr 2 s. 129-140.

457/1198


Nr rekordu: 107916
Autor: Trzeciakowski Lech
Tytuł: Obchody 150 rocznicy śmierci Karola Marcinkowskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 2 s. 9-16.
Adnotacja: Poznań, 1996 r

458/1198


Nr rekordu: 108830
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Muzeum Motoryzacji w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 143-147.
Adnotacja: Działa od 20 IX 1996 r

459/1198


Nr rekordu: 109295
Autor: Skiba Roman
Tytuł: "Geografia ludowa" okolic Górki Klasztornej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 2 s. 57-70.
Adnotacja: XV-XX w

460/1198


Nr rekordu: 110406
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Dwór w Choryni
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 131-138.
Adnotacja: XV-XX w

461/1198


Nr rekordu: 110617
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Łazienki i kąpieliska rzeczne w dawnym Poznaniu (do 1914 roku)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 26-45.
Adnotacja: Od 1787 r

462/1198


Nr rekordu: 110671
Autor: Scholtz Erazm, Szczepaniak Marek
Tytuł: Przyczynek do dziejów Witkowsko-Gnieźnieńskiej Kolei Powiatowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 76-88.
Adnotacja: Lata 1896-1988

463/1198


Nr rekordu: 111341
Autor: Teresiński Jan
Tytuł: Orkiestra 60 pułku piechoty wielkopolskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 58-60.
Adnotacja: Biogramy, od 1919 r

464/1198


Nr rekordu: 111473
Autor: Przykucki Marian
Tytuł: Wspomnienie o arcybiskupie Walentym Dymku [1888-1956]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 2 s. 77-91.

465/1198


Nr rekordu: 111591
Autor: Występski Walerian
Tytuł: Profesor Bolesław Kasprowicz junior
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 125-130.

466/1198


Nr rekordu: 111686
Autor: Rezler Marek
Tytuł: Ignacy Miaskowski [1807-1892] - zapomniany powstaniec
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 2 s. 97-102.
Adnotacja: Powstaniec z roku 1831 i 1848

467/1198


Nr rekordu: 112128
Autor: Olejniczak Marek
Tytuł: Strzyżew. Monografia wsi 1295-1995
Miejsce wydania: Sieroszewice-Ostrów Wielkopolski
Rok: 1995.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek: Monografia wsi. Kronika Wielkopolski . [R. 25]: 1997 nr 2 s. 124-126

468/1198


Nr rekordu: 112418
Autor: Schreiner Peter
Tytuł: Królowa Rycheza, Polska i Nadrenia - stosunki między Polakami a Niemcami w XI wieku. Kňnigin Richeza, Polen und das Rheinland - Historische Beziehungen zwischen Deutschen und Polen im 11. Jahrhundert
Miejsce wydania: Poznań-Pulheim
Rok: 1996.
Adnotacja: Rec.: Delimata Małgorzata, Studia Hist. Slavo-Germanica . T. 21: 1996 [druk.:] 1997 s. 189-190; Labuda Gerard, Roczniki Hist . R. 63: 1997 s. 186-188; Strzelczyk Jerzy: Królowa Rycheza jako symbol powiązania dziejów Niemiec i Polski. Kronika Wielkopolski . [R. 25]: 1997 nr 1 s. 155-157

469/1198


Nr rekordu: 113369
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Życie artystyczne Poznania na przełomie XIX i XX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 17-25.

470/1198


Nr rekordu: 113404
Autor: Pajewski Janusz
Tytuł: Drogi do niepodległości
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 2 s. 5-8.
Adnotacja: XIX w. - 1918 r

471/1198


Nr rekordu: 113682
Autor: Lewandowski Józef
Tytuł: Cztery dni w Atlantydzie
Miejsce wydania: Konin
Rok: 1996.
Adnotacja: Rec.: Gulczyński Janusz: Konińskie wspomnienia Józefa Lewandowskiego. Kronika Wielkopolski . [R. 25]: 1997 nr 1 s. 158-159

472/1198


Nr rekordu: 113880
Autor: Hauser Przemysław
Tytuł: Potyczki przy zielonym stoliku. Rzecz o bridżu i bridżystach w II Rzeczypospolitej
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1996.
Adnotacja: Rec.: Matelski Dariusz: Brydż i brydżyści w II Rzeczypospolitej. Kronika Wielkopolski . [R. 25]: 1997 nr 2 s. 126-128

473/1198


Nr rekordu: 113952
Autor: Kozak Wacław Jerzy, Grzyb Jan
Tytuł: Rodowód i historia 3 pułku lotniczego
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1995.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek: Z dziejów poznańskiego lotnictwa wojskowego. Kronika Wielkopolski . [R. 25]: 1997 nr 1 s. 160-161

474/1198


Nr rekordu: 113960
Autor: Krzyżanowska-Hajdukiewicz Anna
Tytuł: Witkacy i Teodor Birula-Białynicki w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 46-57.
Adnotacja: Lata 1921-1936

475/1198


Nr rekordu: 114070
Autor: Pawlak Karol
Tytuł: Więziennictwo polskie w latach 1918-1939
Miejsce wydania: Kalisz
Rok: 1995.
Adnotacja: Rec.: Nawrocki Stanisław: Z dziejów więziennictwa w Polsce. Kronika Wielkopolski . [R. 25]: 1997 nr 2 s. 122-124

476/1198


Nr rekordu: 114230
Autor: Żukowski Arkadiusz
Tytuł: Z Poznania do Kapsztadu. Afrykańska wyprawa Kazimierza Nowaka [1897-1937]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 2 s. 71-76.
Adnotacja: Lata 1931-1936

477/1198


Nr rekordu: 114364
Autor: Piwowar Mieczysław, Hedtke Arno
Tytuł: Wspomnienia z okopów Wału Pomorskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 89-124.
Adnotacja: Luty - marzec 1945 r

478/1198


Nr rekordu: 114679
Autor: Nawrocki Stanisław
Tytuł: Ośrodek przygotowania wojny biologicznej w Pokrzywnie w latach 1943-1945
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 67-75.

479/1198


Nr rekordu: 115198
Autor: Kowalczykiewicz Zygmunt
Tytuł: Brykietownie w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 1 s. 138-143.
Adnotacja: Fabryka brykietów po 1945 r

480/1198


Nr rekordu: 115442
Autor: Więcławski Bogusław
Tytuł: Działalność Komisji Specjalnej do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Nadużyciami w Wielkopolsce w latach 1945-1954
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 25]: 1997 nr 2 s. 17-27.

481/1198


Nr rekordu: 124458
Autor: Drozdowska Zdzisława
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 1 s. 139-151; nr 2 s. 125-136; nr 3 s. 122-132; nr 4 s. 128-135.

482/1198


Nr rekordu: 125653
Autor: Niedźwiecki Jan
Tytuł: Muzeum Okręgowe w Pile
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 2 s. 106-108.

483/1198


Nr rekordu: 125672
Autor: Boras Marek
Tytuł: Muzeum Ziemi Wałeckiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 1 s. 123-125.

W Wałczu od 1979 r484/1198


Nr rekordu: 125695
Autor: Łopata-Łowiński Janusz
Tytuł: Wronieckie Muzeum Regionalne
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 3 s. 103-106.

Od 1979 r485/1198


Nr rekordu: 125860
Autor: Kubacki Tadeusz
Tytuł: "Dęby wolności" i pomniki na rynku w Słupcy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 4 s. 83-90.

Od 1919 r486/1198


Nr rekordu: 125942
Autor: Grygiel Ryszard, Jurek Tomasz
Tytuł: Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1996.
Adnotacja: Rec.: Ciesielska Adriana, Kronika Wielkopolski . [R. 26]: 1998 nr 3 s. 116-118

487/1198


Nr rekordu: 126188
Autor: Molenda Bolesław
Tytuł: Obyczaje wsi wielkopolskiej sprzed stu lat
Red./oprac.: Przygotował Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 2 s. 85-94.

488/1198


Nr rekordu: 127150
Autor: Krzyślak Bolesława
Tytuł: Dawny kościół ewangelicki w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 1 s. 119-122.

Od 1838 r489/1198


Nr rekordu: 127151
Autor: Krzyślak Bolesława
Tytuł: Neogotycka rezydencja Radońskich w Krześlicach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 2 s. 76-83.

Od XVIII w490/1198


Nr rekordu: 127185
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Kościół Narodzenia NMP w Tulcach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 2 s. 109-114.

K. Poznania, od XIV w491/1198


Nr rekordu: 127187
Autor: Olejniczak Marek
Tytuł: Romański kościół w Kotłowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 3 s. 99-103.

K. Sycowa, od 1148 r492/1198


Nr rekordu: 127237
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Założenie dworskie w Luboni
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 4 s. 19-35.

Od XV w493/1198


Nr rekordu: 127390
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Najstarszy dzwon z polską inskrypcją w Tomicach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 4 s. 109-112.

494/1198


Nr rekordu: 127444
Autor: Jamrożek Wiesław
Tytuł: W stulecie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 1 s. 29-40.

495/1198


Nr rekordu: 127461
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Z dziejów letniska w Powidzu do 1939 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 3 s. 13-25.

496/1198


Nr rekordu: 127463
Autor: Kasprzak Krzysztof
Tytuł: O powodziach w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 2 s. 5-14.

Od średniowiecza497/1198


Nr rekordu: 127464
Autor: Klichowski Longin
Tytuł: Powstanie i rozwój Wojskowych Zakładów Mundurowych w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 3 s. 26-33.

Od 1908 r498/1198


Nr rekordu: 127875
Autor: Delura Jolanta
Tytuł: Sanktuarium Matki Bożej w Skalmierzycach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 4 s. 106-109.
Adnotacja: Od 1621 r

499/1198


Nr rekordu: 127947
Autor: Leszczyńska Ewa
Tytuł: Dzieje siedzib franciszkańskich w Śremie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 1 s. 81-96.

XIII-XVIII w500/1198


Nr rekordu: 128582
Autor: Występski Walerian
Tytuł: Ksiądz Kazimierz Kowalski [1896-1972] - żołnierz, naukowiec, biskup
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 3 s. 91-94.

501/1198


Nr rekordu: 128599
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Stanisław Krzywański [1889-1953] - lekarz, społecznik, zesłaniec syberyjski, żołnierz spod Monte Cassino
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 1 s. 22-28.

502/1198


Nr rekordu: 128649
Autor: Krzyżanowska-Hajdukiewicz Anna
Tytuł: Sylwester Mańczak [1878-1973] - artysta walczący
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 2 s. 95-102.

503/1198


Nr rekordu: 128687
Autor: Grzelak Urszula
Tytuł: Zofia Neymanowa [1910-1987] - historyk sztuki, muzealnik
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 3 s. 95-97.

504/1198


Nr rekordu: 128851
Autor: Splitt Jerzy Aleksander
Tytuł: Mieczysław Szarras [1881-1952] - bankowiec, samorządowiec i działacz Związku Miast Polskich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 1 s. 109-114.

505/1198


Nr rekordu: 128919
Autor: Naskręcki Władysław
Tytuł: Profesor Józef Witkowski (1892-1976) - astronom odeski, krakowski i poznański
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 2 s. 67-75.

506/1198


Nr rekordu: 128933
Autor: Sobczak Jerzy
Tytuł: Pierwsze małżeństwo Józefa Wybickiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 3 s. 5-12.

507/1198


Nr rekordu: 129039
Autor: Rybczyński Piotr
Tytuł: Spacerkiem w przeszłość. Szkice z dziejów Konina
Miejsce wydania: Konin-[Żychlin]
Rok: 1997.
Adnotacja: Rec.: Marciniak Ryszard, Kronika Wielkopolski . [R. 26]: 1998 nr 4 s. 119-121

508/1198


Nr rekordu: 129132
Tytuł: Dzieje Słupcy
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Bolesława Szczepańskiego
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1996.
Adnotacja: Rec.: Gulczyński Janusz, Kronika Wielkopolski . [R. 26]: 1998 nr 1 s. 134-136

509/1198


Nr rekordu: 130615
Autor: Knoll Czesław
Tytuł: Wspomnienie o 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1997.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 26]: 1998 nr 4 s. 124-127

510/1198


Nr rekordu: 130631
Autor: Michałowski Kornel]
Tytuł: Pamiętny rok 1918/19
Red./oprac.: [Wyd.] Lucjan Michałowski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 4 s. 91-95.

511/1198


Nr rekordu: 130643
Autor: Pawlak Zofia
Tytuł: W opłotkach. Wspomnienia z lat 1930-1945 ze wsi Błota w dawnym powiecie sieradzkim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 3 s. 69-89.

512/1198


Nr rekordu: 130689
Autor: Antczak Stanisław
Tytuł: Koło Miast Wielkopolski (1920/1925-1938)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 1 s. 5-21.

513/1198


Nr rekordu: 130713
Autor: Bňhm Tadeusz
Tytuł: Bataliony Obrony Narodowej w Wielkopolsce w latach 1936-1939 i ich rola w kampanii wrześniowej
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1996.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 26]: 1998 nr 2 s. 119-122

514/1198


Nr rekordu: 130886
Autor: Kowalski Ireneusz, Warszawski Maciej
Tytuł: Działalność wielkopolskich kas chorych w latach 1920-1933
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 4 s. 36-57.

515/1198


Nr rekordu: 130949
Autor: Makowski Edmund
Tytuł: Adolf Bniński - wojewoda poznański w latach 1923-1928
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 4 s. 58-66.

516/1198


Nr rekordu: 130986
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Życie artystyczne w Poznaniu w dwudziestoleciu międzywojennym
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 1 s. 60-80.

517/1198


Nr rekordu: 132238
Autor: Kamiński Maciej
Tytuł: Najostrzejsza broń demokracji. Przyczynek do dziejów bezpieki w Poznańskiem w latach 1945-1947
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 26]: 1998 nr 3 s. 34-46.

518/1198


Nr rekordu: 149401
Tytuł: Bibliografia regionalna Wielkopolski
Red./oprac.: Oprac. Zdzisława Drozdowska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1-4
Szczegóły: s.129-138; 127-135; 132-141; 115-124

Toż. Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 1-4 ss. 124-134; 142-153; 133-146; 125-138519/1198


Nr rekordu: 150186
Autor: Kó›ka-Krenz Hanna
Tytuł: Poszukiwania rezydencji wczesnopiastowskiej w grodzie poznańskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.22-34

Stan badań, XX w520/1198


Nr rekordu: 150551
Autor: Wojciechowski Przemysław
Tytuł: Jubileusz Archiwum Państwowego w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.158-161

Lata 1869-1999521/1198


Nr rekordu: 150719
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.105-107

Powstało 10 VI 1998 r522/1198


Nr rekordu: 150744
Autor: Gorczyca Krzysztof
Tytuł: Skansen Archeologiczny w Mrówkach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 4
Szczegóły: s.97-99

Od 1973 r523/1198


Nr rekordu: 150752
Autor: Kaszubkiewicz Andrzej
Tytuł: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.82-91

Od 1969 r524/1198


Nr rekordu: 150753
Autor: Banach Witold
Tytuł: Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.117-121

Od 1910 r525/1198


Nr rekordu: 150754
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Nowa ekspozycja historyczna w pilskim muzeum
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.112-116

Muzeum Okręgowe526/1198


Nr rekordu: 150755
Autor: Łuczak Jarosław
Tytuł: Chorągwie weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Muzeum Nar. w Poznaniu
Rok: 1999
Szczegóły: ss.356, nlb. 2, il
Seria: Katalog Zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Vol. 6.
Adnotacja: Rec.: Rakoczy Eustachy, Studia Claromontana . [T.] 20: 2002 s. 613-616; Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 27]: 1999 nr 3 s. 132-141

527/1198


Nr rekordu: 150757
Autor: Bełch Lucyna
Tytuł: Piętnaście lat Muzeum Regionalnego w Rogoźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.146-148

Od 1983 r528/1198


Nr rekordu: 150805
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Wystawa konińskich fotografii
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 4
Szczegóły: s.157-160

Pt.: "Konin w XX wieku" w Muzeum Okręgowym w Koninie, maj 2000 r529/1198


Nr rekordu: 150817
Autor: Krzyżanowska-Hajdukiewicz Anna
Tytuł: Ceramika chodzieska z lat 1940-1970
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.164-167

Wystawa w Muzeum Stanisława Staszica w Pile, od 2 III 2000 r530/1198


Nr rekordu: 150844
Autor: Banach Witold
Tytuł: Powiat ostrowski w dawnej pocztówce (do 1939 roku)
Miejsce wydania: Ostrów Wielkopolski
Rok: 1999.
Adnotacja: Rec.: Ołobocki Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 2 s. 134-136

531/1198


Nr rekordu: 150934
Autor: Anders Paweł
Tytuł: Miejsca upamiętniające Wiosnę Ludów w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.7-22

532/1198


Nr rekordu: 150940
Autor: Jakóbczyk Stanisław
Tytuł: Powrót pomnika Adama Mickiewicza na dziedziniec PTPN [Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.48-54

Powstał w 1857, powrócił w 1998 r533/1198


Nr rekordu: 150944
Autor: Malinowski Mateusz
Tytuł: Rekonstrukcja pomnika poległych w Baranowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.148-151

Lata 1932-1999534/1198


Nr rekordu: 151043
Autor: Olejniczak Józef
Tytuł: Ród Stasiców - znamienitych mieszczan pilskich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 1
Szczegóły: s.27-33

XVII-XX w535/1198


Nr rekordu: 151118
Autor: Sikorski Bogumił
Tytuł: Pieniądz zastępczy w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 1
Szczegóły: s.42-55

XVIII-XX w536/1198


Nr rekordu: 151247
Autor: Jabłońska-Ważny Anna
Tytuł: Przydrożne dzieła rzeźbiarskie Pawła Brylińskiego [1813-1890] z Masanowa
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.64-71

537/1198


Nr rekordu: 151248
Autor: Jabłońska-Ważny Anna
Tytuł: Wielkopolski haft snutkowy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.70-77

XIX-XX w538/1198


Nr rekordu: 151600
Autor: Hurnik Elżbieta
Tytuł: Obserwatorium astronomiczne w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.115-118

Od 1920 r539/1198


Nr rekordu: 151684
Autor: Ilska Anna
Tytuł: 50 lat Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie
Miejsce wydania: Przeźmierowo
Rok: 1999
Szczegóły: ss.132

K. Poznania


Adnotacja: Rec.: Schramm Tomasz, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 3 s. 131-132

540/1198


Nr rekordu: 151713
Autor: Maciejewski Jan
Tytuł: Z dziejów harcerstwa kaliskiego (1911/12-1939)
Miejsce wydania: Kalisz
Wydawca: Fundacja Przyj. Kalisza
Rok: 1998
Szczegóły: ss.174, il
Adnotacja: Rec.: Alexander Krystyna, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 2 s. 136-138

541/1198


Nr rekordu: 152122
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Czesław Woźniak [1905-1982] - artysta-rzeźbiarz poznański
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.109-116

542/1198


Nr rekordu: 152187
Autor: Fic Sabina
Tytuł: Pałac Lipskich w Lewkowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.109-112

XVIII-XX w543/1198


Nr rekordu: 152196
Autor: Goszczyńska Jolanta
Tytuł: Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Grodziska Wielkopolskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 4
Szczegóły: s.66-82

XIV-XX w544/1198


Nr rekordu: 152215
Autor: Janiak Tomasz
Tytuł: Relikty przedromańskich i romańskich konfesji św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.62-71

545/1198


Nr rekordu: 152218
Autor: Jodłowski Krzysztof
Tytuł: Kościół poewangelicki w Jastrzębowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 4
Szczegóły: s.103-107

XIX-XX w546/1198


Nr rekordu: 152221
Autor: Karalus Michał
Tytuł: Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.69-92

XIX-XX w547/1198


Nr rekordu: 152243
Autor: Leszczyńska Ewa
Tytuł: Schody ogrodowe pałacu w Rogalinie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 4
Szczegóły: s.72-84

XVIII-XX w548/1198


Nr rekordu: 152244
Autor: Leszczyńska Ewa
Tytuł: Zespół pofranciszkański w Śremie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.71-82

XVII w549/1198


Nr rekordu: 152271
Autor: Nadolny Rafał
Tytuł: Dom-pracownia Marcina Rożka [1885-1944] w Wolsztynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.115-121

Architekt, rzeźbiarz550/1198


Nr rekordu: 152272
Autor: Nadolny Rafał
Tytuł: Kaplica na cmentarzu poewangelickim w Czempiniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 4
Szczegóły: s.100-102

XIX-XX w551/1198


Nr rekordu: 152308
Autor: Splitt Jerzy Aleksander
Tytuł: Z dziejów kaliskiego Parku Miejskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.78-95

XVIII-XX w552/1198


Nr rekordu: 152438
Autor: Gryczka Zbigniew
Tytuł: Leszczyńscy olimpijczycy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 4
Szczegóły: s.60-65

XX w553/1198


Nr rekordu: 152442
Autor: Łuczak Maciej
Tytuł: Dzieje kolarstwa w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 4
Szczegóły: s.47-58

2 poł. XIX-XX w554/1198


Nr rekordu: 152443
Autor: Łuczak Maciej
Tytuł: Piłka nożna w Koninie w latach 1915-1997
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.80-92

555/1198


Nr rekordu: 152444
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Lotnisko sportowe Kobylnica
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.122-124

Od 1945 r556/1198


Nr rekordu: 152461
Autor: Sobczak Jerzy
Tytuł: 20 lat Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.168-170

Od 1980 r557/1198


Nr rekordu: 152477
Autor: Fijałkowska Małgorzata
Tytuł: Znane i nieznane sygnatury chodzieskich fajansów
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 1
Szczegóły: s.34-41

Chodzież, XIX-XX w558/1198


Nr rekordu: 152489
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Dzwony katedry gnieźnieńskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.72-81

XI-XX w559/1198


Nr rekordu: 152575
Autor: Molik Witold
Tytuł: Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999.
Adnotacja: Rec.: Ergetowski Ryszard, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 3 s. 129-131

560/1198


Nr rekordu: 152624
Autor: Świątek Andrzej
Tytuł: Zarys dziejów komunikacji miejskiej w Pile
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.37-47

Lata 1927-1998561/1198


Nr rekordu: 152693
Autor: Wiesiołowski Jacek
Tytuł: Początki samorządności lokalnej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr specjalny (89 og. zb.)
Szczegóły: s.5-11

XIII-XVIII w562/1198


Nr rekordu: 152884
Autor: Delura Jolanta
Tytuł: Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.108-114

XV-XX w563/1198


Nr rekordu: 152888
Autor: Dorsz Krystyna
Tytuł: Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.41-48

Od lat 80-tych XX w564/1198


Nr rekordu: 152900
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Z dziejów kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pile
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 1
Szczegóły: s.69-79

XV-XX w565/1198


Nr rekordu: 152972
Autor: Linettej Małgorzata
Tytuł: Uparta Madonna. Dzieje kultu Matki Boskiej Markowickiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.72-79

XV-XX w566/1198


Nr rekordu: 153038
Autor: Sobocińska Aleksandra
Tytuł: Kalwaria w Ujściu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 1
Szczegóły: s.80-92

Koniec XIX-XX w567/1198


Nr rekordu: 153099
Autor: Danielczyk-Marciniak Anna
Tytuł: Pałac w Śliwnikach i jego mieszkańcy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.83-90

XVI-XX w568/1198


Nr rekordu: 153120
Autor: Matysek Kazimierz
Tytuł: Wielkopolskie telegramy kościuszkowskie i narodowe
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.31-40

Karty gratulacyjne, XIX-XX w569/1198


Nr rekordu: 153126
Autor: Piotrowska Anna
Tytuł: Panorama wielkopolskiej kultury
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 4
Szczegóły: s.26-46

XX w570/1198


Nr rekordu: 153139
Autor: Anders Paweł
Tytuł: Wielkopolscy krajoznawcy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.12-25

XIX-XX w571/1198


Nr rekordu: 153398
Autor: Głowinkowska Barbara
Tytuł: Jan z Domachowa Bzdęga [1907-1998] - pielgrzym z Biskupizny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.103-108

572/1198


Nr rekordu: 153448
Autor: Paradowska Maria
Tytuł: Profesor Maria Frankowska [1906-1996] - etnolog, amerykanista
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.101-104

573/1198


Nr rekordu: 153560
Autor: Gwiazdowicz Dariusz J.
Tytuł: Bohdan Kiełczewski [1912-1998] - entomolog i akarolog
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.101-103

574/1198


Nr rekordu: 153619
Autor: Leitgeber Sławomir
Tytuł: Maria z Mielżyńskich Kurnatowska [1869-1925]. Portret ziemianki
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.19-25

575/1198


Nr rekordu: 153661
Autor: Gertych Mirosław
Tytuł: Ksiądz Sylwester Marciniak [1906-1980] - wychowawca młodzieży w Lesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 4
Szczegóły: s.91-96

576/1198


Nr rekordu: 153750
Autor: Prądzyński Andrzej
Tytuł: Wielkopolanin z Wrześni, wrzesiński redaktor
Red./oprac.: Oprac. Teresa Krzywicka
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.91-96

A. Prądzyński (1872-1938), autobiogram i list do żony z Kłajpedy z 1915 r577/1198


Nr rekordu: 153779
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Pułkownik Kazimierz Rybicki [1897-1985] - bohater dwóch wojen
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 1
Szczegóły: s.103-106

578/1198


Nr rekordu: 153845
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Antoni Studziński [1909-1993] - koniński regionalista
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 4
Szczegóły: s.93-96

579/1198


Nr rekordu: 153864
Autor: Polak Bogusław
Tytuł: Generał Stanisław Taczak 1874-1960
Oznaczenie wydania: Wyd. 2 poszerz.
Miejsce wydania: Koszalin
Wydawca: Wydaw. Uczelniane Politech. Koszalińskiej
Rok: 1998
Szczegóły: ss.297
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 1 s. 121-123; Wyd. 1. Poznań 1988

580/1198


Nr rekordu: 153876
Autor: Serwański Maciej
Tytuł: Profesor Jerzy Topolski [1928-1998] - historyk, metodolog, badacz dziejów społecznych i gospodarczych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.97-100

581/1198


Nr rekordu: 153878
Autor: Michalak Ligia, Michalak Bogdan
Tytuł: Ksiądz Czesław Tuszyński (1908-1982)
Miejsce wydania: Grodzisk-Poznań
Wydawca: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim
Rok: 1998
Szczegóły: ss.139, nlb. 32
Adnotacja: Rec.: Łapawa Władysław, Marciniak Anna, Kronika Wielkopolski . [R. 27]: 1999 nr 2 s. 121-123

582/1198


Nr rekordu: 153903
Autor: Wybraniec Marek
Tytuł: Michał [Adam] Rawita Witanowski [1859-1943] - farmaceuta, historyk i krajoznawca
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.105-108

583/1198


Nr rekordu: 154047
Tytuł: Historia Leszna
Red./oprac.: Pod red. Jerzego Topolskiego
Miejsce wydania: Leszno
Rok: 1997.
Adnotacja: Rec.: Marciniak Ryszard, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 1 s. 118-121

584/1198


Nr rekordu: 154081
Autor: Kordus Władysława
Tytuł: Wielkopolskie miasto Nekla
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 4
Szczegóły: s.53-59

XIII-XX w585/1198


Nr rekordu: 154087
Tytuł: Dzieje Nowego Tomyśla
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Bogusława Polaka
Miejsce wydania: Opalenica-Nowy Tomyśl
Rok: 1998.
Adnotacja: Rec.: Wojcieszak Bogumił, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 2 s. 139-141

586/1198


Nr rekordu: 154112
Autor: Mrugalska-Banaszak Magdalena
Tytuł: Wilda. Dzielnica Poznania 1253-1939
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999.
Adnotacja: Rec.: Osięgłowski Janisław, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 4 s. 118-120

587/1198


Nr rekordu: 154233
Autor: Rola Jarosław
Tytuł: Zarys pradziejów ziemi nadnoteckiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 1
Szczegóły: s.5-17

588/1198


Nr rekordu: 154356
Autor: Kucharski Gerard
Tytuł: Zakon norbertanów w Kościelnej Wsi pod Kaliszem w XII wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 4
Szczegóły: s.5-18

589/1198


Nr rekordu: 154357
Autor: Kurnatowska Zofia
Tytuł: Początki formowania się państwa polskiego w świetle źródeł archeologicznych datowanych metodą dendrochronologii
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 1
Szczegóły: s.18-26

590/1198


Nr rekordu: 154430
Autor: Sawicki Tomasz
Tytuł: Najnowsze wyniki badań nad gnieźnieńskim zespołem grodowym
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.49-61

591/1198


Nr rekordu: 154466
Autor: Teske Grzegorz
Tytuł: Wczesnopiastowskie grody ziemi kaliskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.35-43

592/1198


Nr rekordu: 154960
Autor: Więcławski Bogusław
Tytuł: O handlu żydowskim w Poznaniu w drugiej połowie XVIII wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.22-26

593/1198


Nr rekordu: 155215
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Z dziejów "Grand Caf‚ Restaurant" w Domu Przemysłowym w Poznaniu w latach 1902-1914
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.55-68

594/1198


Nr rekordu: 155236
Autor: Kostrzewski Leopold, Święciochowski Bolesław
Tytuł: Kalendarium wrzesińskie
Miejsce wydania: Września
Wydawca: "Kalambur" i Wrzesińskie Tow. Kult.
Rok: 1998
Szczegóły: ss.nlb. 394, il
Adnotacja: Rec.: Anders Paweł, Kronika Wielkopolski . [R. 27]: 1999 nr 3 s. 124-125

595/1198


Nr rekordu: 155325
Autor: Mujta Józef Stanisław
Tytuł: Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej i Związku Peowiaków na Ziemi Kolskiej
Miejsce wydania: Koło-Konin
Rok: 1999.
Adnotacja: Rec.: Gulczyński Janusz, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 4 s. 122-124

596/1198


Nr rekordu: 155496
Autor: Wojciechowska Bogna
Tytuł: Ku wolnej Polsce. Z dziejów słupeckiego obwodu POW
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: VIS Wydaw.
Rok: 1997
Szczegóły: ss.174, nlb. 1, tabl. 16, il., mapa
Adnotacja: Rec.: Gulczyński Janusz, Kronika Wielkopolski . [R. 27]: 1999 nr 1 s. 121-123

597/1198


Nr rekordu: 155514
Autor: Zieziula Grzegorz
Tytuł: Poznańskie koncerty Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego w 1845 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.44-54

598/1198


Nr rekordu: 155545
Autor: Grzegorzewski Jan Władysław
Tytuł: Mój udział w Powstaniu Wielkopolskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 4
Szczegóły: s.85-92

599/1198


Nr rekordu: 155563
Autor: Leśniewicz Wiktor
Tytuł: Polska!
Red./oprac.: Oprac. i wstępem opatrzył Alfred Siama
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.93-100

Wspomnienia nauczyciela ze Skoraszewic z okresu od XI 1918 do lata 1919 r600/1198


Nr rekordu: 155638
Autor: Żółtowski Michał
Tytuł: Kilka słów o praktykach w Niechanowie
Red./oprac.: [Wyd.] Sławomir Leitgeber
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 1
Szczegóły: s.93-101

Wspomnienia właściciela majątku Czacz w powiecie kościańskim o praktykach rolniczych601/1198


Nr rekordu: 155646
Autor: Antczak Stanisław
Tytuł: Biuro Samorządowe dla Wielkopolski i Pomorza (1927-1933)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.31-38

602/1198


Nr rekordu: 155687
Autor: Czwojdrak Dariusz
Tytuł: Zakład opiekuńczy dla dzieci żydowskich w Bojanowie (1926-1935)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 4
Szczegóły: s.19-27

603/1198


Nr rekordu: 155765
Autor: Jarząbkiewicz Jerzy, Łukomski Grzegorz
Tytuł: Dzieje 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. hetmana Jana Karola Chodkiewicza 1920-1939
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1998.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 27]: 1999 nr 2 s. 123-126

604/1198


Nr rekordu: 155808
Autor: Kostrzewski Leopold, Święciochowski Bolesław
Tytuł: Wrześnianie w powstaniu wielkopolskim 1918-1919
Miejsce wydania: Września
Wydawca: Wrzesińskie Tow. Kult.
Rok: 1999
Szczegóły: ss.108, il
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 28]: 2000 nr 4 s. 120-122

605/1198


Nr rekordu: 155841
Autor: Lisiak Henryk
Tytuł: Wielkopolanie wobec najazdu bolszewickiego w 1920 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.23-30

606/1198


Nr rekordu: 155852
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Powstanie i działalność Aeroklubu Polskiego w Poznaniu w latach 1919-1923
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.27-35

607/1198


Nr rekordu: 155860
Autor: Majewski Jan
Tytuł: Zaopatrzenie medyczno-sanitarne w powstaniu wielkopolskim i udział w nim farmaceutów
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1998.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 27]: 1999 nr 3 s. 129-131

608/1198


Nr rekordu: 155870
Autor: Matelski Dariusz
Tytuł: Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1997.
Adnotacja: Rec.: Piotrowski Bernard, Kronika Wielkopolski . [R. 27]: 1999 nr 1 s. 126-128

609/1198


Nr rekordu: 155872
Autor: Matelski Dariusz
Tytuł: Stosunki narodowościowe w Wielkopolsce w latach 1918-1920
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.5-18

610/1198


Nr rekordu: 155888
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Nauczanie grafiki w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.36-49

611/1198


Nr rekordu: 155940
Autor: Roth Anna
Tytuł: Obóz i stanica ukraińska w Kaliszu po I wojnie światowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.55-69

Do 1929 r612/1198


Nr rekordu: 156054
Autor: Występski Walerian
Tytuł: Działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Gnieźnie w latach 1933-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.26-30

613/1198


Nr rekordu: 156283
Autor: Świątek Alfons
Tytuł: Pięć lat u Puhlmannów w Staffeld pod Berlinem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.93-102

Wspomnienia robotnika przymusowego614/1198


Nr rekordu: 156298
Autor: Witkowski Rafał
Tytuł: Koszmarne lata. Wojna w przeżyciach poznańskiego chłopca
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1998.
Adnotacja: Rec.: Rezler Marek, Kronika Wielkopolski . [R. 27]: 1999 nr 4 s. 112-114

615/1198


Nr rekordu: 156310
Autor: Zalwert Stefan Piotr
Tytuł: Wspomnienia z września 1939 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 2
Szczegóły: s.97-108

616/1198


Nr rekordu: 156453
Autor: Kasperkiewicz Kazimierz, Mielczarek Kazimierz
Tytuł: Rok 1939 w Kole
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 4
Szczegóły: s.59-71

Rekonstrukcja wydarzeń całego roku617/1198


Nr rekordu: 156532
Autor: Nadolski Edmund
Tytuł: Międzynarodowy obóz jeniecki w Antoniewie pod Skokami
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 2
Szczegóły: s.26-36

Lata 1939-1945618/1198


Nr rekordu: 156554
Autor: Piasecki Andrzej [Konrad]
Tytuł: Turek - miasto i powiat w latach 1939-1945
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 4
Szczegóły: s.28-52

619/1198


Nr rekordu: 156895
Tytuł: Z korespondencji Mieczysława Orłowicza z Franciszkiem Jaśkowiakiem
Red./oprac.: [Wyd.] Włodzimierz Łęcki
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 28]: 2000 nr 3
Szczegóły: s.93-104

Z l. 1957-1958620/1198


Nr rekordu: 157071
Autor: Kamiński Maciej
Tytuł: Struktury poznańskiej bezpieki i rola przydana podziemiu w walce z legalną opozycją w latach 1945-1947
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 3
Szczegóły: s.50-65

621/1198


Nr rekordu: 157468
Autor: Grzelak Aleksander
Tytuł: Dawne Państwowe Gospodarstwa Rolne w nowej rzeczywistości gospodarczej w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 27]: 1999 nr 1
Szczegóły: s.39-51

PGR w l. 1989-1998622/1198


Nr rekordu: 157917
Autor: Zimniewicz Kazimierz
Tytuł: Czterdzieści lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.132-134

Od 1961 r623/1198


Nr rekordu: 157981
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Kultura pogranicza, pogranicze kultur. Konferencja polsko-niemiecka w Czaplinku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.151-154

22-24 III 2002 r624/1198


Nr rekordu: 158080
Autor: Ziąbka Leszek
Tytuł: Mieszko Stary - "dux totus Poloniae". W osiemsetną rocznicę śmierci
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.170-172

Kalisz, 23 V 2002 r625/1198


Nr rekordu: 158365
Autor: Wyrwińska Elżbieta
Tytuł: Gród ludności kultury łużyckiej w Jurkowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.124-128

Badania archeologiczne w 1999 r626/1198


Nr rekordu: 158818
Autor: Adamczewski Jerzy
Tytuł: Ośrodek Kultury Leśnej - Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.117-120

Od 1986 r627/1198


Nr rekordu: 158821
Autor: Kucharski Bogdan
Tytuł: Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.114-117

Od 1986 r628/1198


Nr rekordu: 158828
Autor: Modlibowska Elwira
Tytuł: Izba Pamięci Władysława Reymonta w Kołaczkowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.105-109

Od 1971 r629/1198


Nr rekordu: 158829
Autor: Szuman-Gorczyca Małgorzata
Tytuł: Kolekcja biżuterii w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.137-140

630/1198


Nr rekordu: 158839
Autor: Omieczyński Witold
Tytuł: 50 lat leszczyńskiego muzeum
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.119-124

Dzieje Muzeum Okręgowego od 1950 r631/1198


Nr rekordu: 158843
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Izba Muzealna w Łobżenicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.119-121

Od 1967 r632/1198


Nr rekordu: 158862
Autor: Ratajczak Elżbieta
Tytuł: Muzeum Archeologii Gazociągu Tranzytowego w Szamotułach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.97-100

Od 2001 r633/1198


Nr rekordu: 158898
Autor: Adamczewski Jerzy
Tytuł: Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.67-80

Od 1986 r634/1198


Nr rekordu: 158919
Autor: Marek Danuta
Tytuł: Gołuchowska kolekcja Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej [1830-1899]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.22-27

635/1198


Nr rekordu: 158948
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Kartografia i ikonografia dawnej Piły
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.138-141

Wystawa w Muzeum Okręgowym w Pile (1 III - 16 IV 2001 r.)636/1198


Nr rekordu: 158960
Autor: Stachowiak Bartosz
Tytuł: Wystawa "Kreisbildstelle Turek/Wartheland" w Turku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.133-138

Wystawa fotograficzna o wydarzeniach z l. 1940-1943 w Turku, jesień 2000 r637/1198


Nr rekordu: 159125
Autor: Pawlicka-Nowak Łucja
Tytuł: Archeologiczne badania ratownicze w kościele w Wyszynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.59-67

XVIII w638/1198


Nr rekordu: 159187
Autor: Smoczkiewiczowa Aleksandra
Tytuł: Polsko-niemieckie losy rodziny z pogranicza nadnoteckiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.93-108

Rodzina Ewertów, XIX-XX w639/1198


Nr rekordu: 159256
Autor: Mizgajski Andrzej
Tytuł: Zmiany krajobrazu Wielkopolski spowodowane działalnością rolniczą
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-17

Na przestrzeni dziejów640/1198


Nr rekordu: 159257
Autor: Nadolny Rafał
Tytuł: Boruja - ulicowa wieś olęderska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.68-74

XV-XX w641/1198


Nr rekordu: 159262
Autor: Winiecki Aleksander
Tytuł: Dolina Warty - przestrzeń, jej przekształcenia i zagospodarowanie w oczach przyrodnika
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.5-24

Na przestrzeni dziejów642/1198


Nr rekordu: 159398
Autor: Niedźwiecki Jan
Tytuł: Odzież i strój ludowy Krajniaków Złotowskich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.168-171

XIX-XX w643/1198


Nr rekordu: 159454
Autor: Marcinowicz Daria
Tytuł: Przemiany ludnościowe w województwie poznańskim (1975-1998)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.24-35

644/1198


Nr rekordu: 159483
Tytuł: Nieznana korespondencja rodziny Gillerów
Red./oprac.: Oprac. oraz przedm. i przypisami opatrzyła Jadwiga Miluśka
Miejsce wydania: Kalisz
Rok: 2001.
Recenzje: Rec.: Roter-Bourkane Anna - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 4 s. 153-155; Śliwowska Wiktoria - , Kwart. Hist R. 110: 2003 [dr.:] nr 2 s. 147-150

645/1198


Nr rekordu: 159634
Autor: Richmond Theo
Tytuł: Uporczywe echo. Sztetł Konin. Poszukiwanie
Red./oprac.: Przeł. Piotr Szymczak
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2001.
Recenzje: Rec.: Gulczyński Janusz - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 3 s. 135-137

646/1198


Nr rekordu: 159730
Autor: Bereszyński Andrzej
Tytuł: Drop, otis tarda Linnaeus, 1758, w Polsce i jego ochrona
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wydaw. Akad. Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Rok: 2000
Szczegóły: ss.106, il
Recenzje: Rec.: Kasprzak Krzysztof - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 3 s. 121-123

647/1198


Nr rekordu: 159814
Autor: Forecka Anna
Tytuł: "Frygi" grają od 25 lat
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.175-177

Harcerski Zespół Mandolinowy "Frygi" ze wsi Łąkie, gmina Lipka648/1198


Nr rekordu: 159815
Autor: Forecka Anna
Tytuł: Szkoła młynarzy w Krajence
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.171-174

Od 1946 r649/1198


Nr rekordu: 159854
Autor: Kujawa Waldemar
Tytuł: Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.184-186

Od 1947 r650/1198


Nr rekordu: 159905
Autor: Skoczylas Janusz
Tytuł: Lapidarium uniwersyteckie w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.115-120

XX w651/1198


Nr rekordu: 159908
Autor: Sokolnicka-Mężyńska Katarzyna
Tytuł: Od "Ludwiki" do "Dąbrówki". 170 lat VII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.147-149

Od 1830 r652/1198


Nr rekordu: 160092
Autor: Majewski Jan
Tytuł: Marian Cezary Abramowicz [1934-1997] - poeta, prozaik z Białej Królikowskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.112-116

653/1198


Nr rekordu: 160240
Autor: Kowalczyk Ryszard
Tytuł: Zarys dziejów prasy lokalnej w Polsce
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999.
Recenzje: Rec.: Szatkowski Hieronim - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 2 s. 129-131

654/1198


Nr rekordu: 160310
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Wielkopolskie środowisko grafików obcego pochodzenia w 1 połowie XX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-19

655/1198


Nr rekordu: 160322
Autor: Rola Zygmunt
Tytuł: Rzeźbiarskie dzieła Jerzego i Roberta Sobocińskich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.60-71

XX w656/1198


Nr rekordu: 160377
Autor: Dernoga Mirosława
Tytuł: Relikty budowli gotyckiej w Danaborzu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.109-112

K. Węgrowca657/1198


Nr rekordu: 160383
Autor: Dworkiewicz Małgorzata
Tytuł: Fara we Wschowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.85-92

XIV-XX w658/1198


Nr rekordu: 160384
Autor: Dworkiewicz Małgorzata
Tytuł: Ratusz we Wschowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.59-69

XV-XX w659/1198


Nr rekordu: 160406
Autor: Jodłowski Krzysztof
Tytuł: Dom Polski w Złotowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.105-108

XX w660/1198


Nr rekordu: 160407
Autor: Jodłowski Krzysztof
Tytuł: Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Mieszkowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.140-146

XIII-XX w661/1198


Nr rekordu: 160408
Autor: Jodłowski Krzysztof
Tytuł: Pałac na Opieszynie we Wrześni
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.85-100

XIX-XX w662/1198


Nr rekordu: 160411
Autor: Karalus Michał
Tytuł: Dzieje rezydencji w Dobrzycy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.193-196

XVIII-XX w663/1198


Nr rekordu: 160413
Autor: Kasperkiewicz Kazimierz, Mendrok Andrzej
Tytuł: Ewangelickie obiekty sakralne w powiecie kolskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.85-95

XVI w. - 1975 r664/1198


Nr rekordu: 160419
Autor: Koczorowska Grażyna
Tytuł: Kościół w skansenie nad jeziorem Lednica
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.100-102

XVIII w665/1198


Nr rekordu: 160428
Autor: Kowalczyk Jadwiga
Tytuł: Kościół w Brokęcinie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.108-112

K. Szczecinka, XV-XX w666/1198


Nr rekordu: 160431
Autor: Kowalczykiewicz Zygmunt
Tytuł: Dawny cmentarz ewangelicki w Bilczewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.112-116

XIX w667/1198


Nr rekordu: 160498
Autor: Rybczyński Piotr
Tytuł: Park im. Fryderyka Chopina w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.117-122

668/1198


Nr rekordu: 160499
Autor: Rypniewska Krystyna
Tytuł: Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubaszu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.72-84

XVI-XX w669/1198


Nr rekordu: 160507
Autor: Scholtz Erazm, Szczepaniak Marek
Tytuł: Pomniki gnieźnieńskie sprzed 1945 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.80-94

Od XIX w670/1198


Nr rekordu: 160510
Autor: Siejkowska-Askutja Ewa
Tytuł: Kościół poewangelicki w Tarnówku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.81-88

K. Obrzycka, XX w671/1198


Nr rekordu: 160519
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Dzieje rezydencji w Kościelcu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.96-114

XIV-XX w672/1198


Nr rekordu: 160549
Autor: Wujewski Tomasz
Tytuł: Dworek w Oleśnicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.74-84

K. Chodzieży, XIV-XIX w673/1198


Nr rekordu: 160550
Autor: Wyczyński Jarosław
Tytuł: Terenowa Stacja Edukacyjna Wielkopolskiego Parku Narodowego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.111-114

Wieża-mauzoleum, XIX-XX w674/1198


Nr rekordu: 160729
Autor: Czwojdrak Dariusz
Tytuł: Złotnicy żydowscy w Lesznie w drugiej połowie XVIII i w XIX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.18-23

675/1198


Nr rekordu: 160779
Autor: Koczorowska Grażyna
Tytuł: Spółdzielnia Inwalidów "Wiosna Ludów" we Wrześni
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.188-191

Lata 1953-2002676/1198


Nr rekordu: 160828
Autor: Piasecki Andrzej K[onrad]
Tytuł: Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" w Turku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.48-66

Od 1950 r677/1198


Nr rekordu: 160883
Autor: Zandek Waldemar
Tytuł: Wikliniarstwo - dawniej i dziś
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.146-149

XVII-XX w678/1198


Nr rekordu: 160909
Autor: Marciniak Ryszard
Tytuł: Sejmiki szlacheckie w Kole
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.25-40

XV-XVII w679/1198


Nr rekordu: 160992
Autor: Łukomski Grzegorz, Wojcieszak Bogumił
Tytuł: Powstańcze tradycje Opalenicy
Miejsce wydania: Opalenica
Rok: 2000.
Recenzje: Rec.: Karwat Janusz - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 1 s. 132-134

680/1198


Nr rekordu: 161145
Autor: Dolat Jarosław
Tytuł: Parafia ewangelicko-augsburska w Prażuchach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.37-48

Koniec XIX-XX w681/1198


Nr rekordu: 161210
Autor: Kościański Zdzisław
Tytuł: Dzieje parafii w Nowym Tomyślu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.25-37

XVIII-XX w682/1198


Nr rekordu: 161241
Autor: Marciniak Katarzyna
Tytuł: Licheń i jego świat
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wydaw. eMPiK
Rok: 1999
Szczegóły: ss.78

Dzieje miejscowości i kultu maryjnego, XIX-XX w


Recenzje: Rec.: Gulczyński Janusz - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 3 s. 125-127

683/1198


Nr rekordu: 161307
Autor: Siejkowska-Askutja Ewa
Tytuł: Spór o kościół ewangelicki w Hucie koło Czarnkowa
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.49-54

Stosunki między katolikami a protestantami w 1. poł. XX w684/1198


Nr rekordu: 161309
Autor: Skiba Roman
Tytuł: Życie pustelnicze kamedułów w Bieniszewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.73-84

W pow. konińskim, XVII-XX w685/1198


Nr rekordu: 161313
Autor: Splitt Jerzy Aleksander
Tytuł: Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.70-79

XIV-XX w686/1198


Nr rekordu: 161345
Autor: Waberski Grzegorz
Tytuł: Wolna Prałatura Pilska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.36-46

Lata 1930-1972687/1198


Nr rekordu: 161347
Autor: Wąsowicz Jarosław
Tytuł: Misterium "Męki Pańskiej" w Lądzie nad Wartą
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.62-75

XX w688/1198


Nr rekordu: 161386
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: 225 lat Bractwa Kurkowego w Pile
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.144-146

Obchody rocznicowe w 2000 r689/1198


Nr rekordu: 161401
Autor: Leitgeber Sławomir
Tytuł: O życiu towarzyskim w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Jak je pamiętam
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2001.
Recenzje: Rec.: Kwilecki Andrzej - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 2 s. 132-134

690/1198


Nr rekordu: 161406
Autor: Matuszewski Dariusz
Tytuł: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Grodzisku Wielkopolskim 1646-1947
Miejsce wydania: Grodzisk Wielkopolski
Wydawca: Wydaw. Muzeum Ziemi Grodziskiej
Rok: 2000
Szczegóły: ss.181, il
Seria: Grodziskie Zeszyty Historyczne. Nr 4
Recenzje: Rec.: Rezler Marek - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 2 s. 134-136

691/1198


Nr rekordu: 161519
Autor: Jeziorowski Tadeusz
Tytuł: Lista strat 15. Pułku Ułanów Poznańskich
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Tow. b. Żołnierzy i Przyj. 15. Pułku Ułanów Poznańskich
Rok: 1999
Szczegóły: ss.128, il
Seria: Zeszyty Historyczne. [Nr] 6

Lata 1919-1920, 1939-1945


Recenzje: Rec.: Rezler Marek - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 3 s. 124-125

692/1198


Nr rekordu: 161602
Autor: Paluszkiewicz Marian, Szews Jerzy
Tytuł: Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850-1918
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000.
Recenzje: Rec.: Molik Witold - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 1 s. 113-115

693/1198


Nr rekordu: 161610
Autor: Pietrowicz Joanna
Tytuł: O rodzinie Hipolita Cegielskiego [1813-1868]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.30-35

XIX w694/1198


Nr rekordu: 161680
Tytuł: Wielkopolanie XX wieku . Praca zbiorowa
Red./oprac.: Pod red. Andrzeja Gulczyńskiego
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2001.
Recenzje: Rec.: Ziółkowski Marek - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 4 s. 134-137

695/1198


Nr rekordu: 161764
Autor: Kęcińska Jowita
Tytuł: Władysław Brzeziński [1922-1998] - pedagog i językoznawca z Krajny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.100-104

696/1198


Nr rekordu: 161935
Autor: Kurnatowska Zofia
Tytuł: Krystyna Józefowiczówna [1917-1985] - historyk sztuki, archeolog architektury
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.109-113

697/1198


Nr rekordu: 161956
Autor: Szafrański Wojciech
Tytuł: Andrzej Kochler-Barski [1559-1611] - profesor prawa, królewski agent dyplomatyczny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.100-104

698/1198


Nr rekordu: 161957
Autor: Chołodowska Małgorzata
Tytuł: Jan Kocik [1900-1992] - regionalista i społecznik złotowski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.97-100

699/1198


Nr rekordu: 161971
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Ewa Korczyńska [1909-2001] - pilot szybowcowy i samolotowy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.107-110

700/1198


Nr rekordu: 162041
Autor: Pryczak Dariusz
Tytuł: Działalność polityczno-gospodarcza Wojciecha Lipskiego [1805-1855] z Lewkowa
Miejsce wydania: Ostrów Wielkopolski
Wydawca: Poligrafia ZWD
Rok: 2000
Szczegóły: ss.143, il
Recenzje: Rec.: Gibasiewicz Agnieszka - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 1 s. 116-117

701/1198


Nr rekordu: 162110
Autor: Nowak Kazimierz
Tytuł: Klemens Modliński [1865-1943] - burmistrz Wolsztyna
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.97-99

702/1198


Nr rekordu: 162126
Autor: Matelski Dariusz
Tytuł: Stanisław Nawrocki [1925-2000] - historyk i archiwista
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.113-118

703/1198


Nr rekordu: 162129
Autor: Niegolewska Wanda
Tytuł: Wspomnienie o śp. Stanisławie Niegolewskim (1872-1948)
Red./oprac.: [Wyd.] Joanna Pietrowicz
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.121-131

704/1198


Nr rekordu: 162190
Autor: Rybarczyk Marzena
Tytuł: Franciszek Renkawitz [1858-1913] - budowniczy kalwarii i kościoła w Ujściu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.103-106

705/1198


Nr rekordu: 162226
Autor: Sakson Andrzej
Tytuł: Edward Serwański [1912-2000] - historyk, żołnierz Armii Krajowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.109-112

706/1198


Nr rekordu: 162248
Autor: Bereszyński Andrzej, Szczepaniak Magdalena, Kasprzak Krzysztof
Tytuł: Jan Bogumił Sokołowski [1899-1982] - uczony i malarz ptaków
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.90-96

707/1198


Nr rekordu: 162311
Autor: Zarembińska Luba
Tytuł: Ernst Toller [1893-1939] - poeta i dramaturg z Szamocina
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.87-89

708/1198


Nr rekordu: 162333
Autor: Łuczak Czesław
Tytuł: Ks. Piotr Wawrzyniak (1849-1910)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000.
Recenzje: Rec.: Dmochowska Hanka - , Przegl. Zachodni R. 59: 2003 [dr.:] nr 1 s. 200-201; Rezler Marek - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 1 s. 111-113

709/1198


Nr rekordu: 162357
Autor: Maćkowiak Zenon, Musielak Michał
Tytuł: Adam Wrzosek [1875-1965] - życie i działalność
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000.
Recenzje: Rec.: Molik Witold - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 2 s. 129-131

710/1198


Nr rekordu: 162378
Autor: Kaczmarek Hieronim
Tytuł: Wacław Zaremba [1845-1904]. Mało znana karta polskiej egiptologii
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.24-30

711/1198


Nr rekordu: 162390
Autor: Kościański Zdzisław
Tytuł: Wspomnienie o płk. Kazimierzu Zenktelerze [1884-1955]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.160-164

712/1198


Nr rekordu: 162394
Autor: Kasperkiewicz Kazimierz
Tytuł: Władysław Ziemacki (1895-1986) - nauczyciel i regionalista z Koła
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.133-136

713/1198


Nr rekordu: 162576
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Słomowo - wielkopolskie "Petit Trianon"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.76-90

Dzieje wsi i pałacu, XIV-XX w714/1198


Nr rekordu: 162605
Tytuł: Dzieje Tarnowa Podgórnego
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Krzysztofa Stryjkowskiego
Miejsce wydania: Poznań-Tarnowo Podgórne
Rok: 1999.
Recenzje: Rec.: Anders Paweł - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 2 s. 126-129

715/1198


Nr rekordu: 162611
Autor: Oleksiak Halina
Tytuł: Księga Tuliszkowa
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.101-112

Dzieje miasta w XIX-XX w. i jego stan w 1966 r716/1198


Nr rekordu: 162640
Autor: Janocha Henryk
Tytuł: Archeologia o początkach Złotowa i zachowanych śladach zamku późnorenesansowego z XVII wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.5-17

Od IX w717/1198


Nr rekordu: 162737
Autor: Fried Johannes
Tytuł: Otton III i Bolesław Chrobry. Miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza z Akwizgranu, zjazd gnieźnieński a królestwo polskie i węgierskie. Analiza ikonograficzna i wnioski historyczne
Red./oprac.: Tł. E[lżbieta] Kaźmierczak, W[itold] Leder
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000.

Toż w jęz. niem.: Otto III. und Boleslaw Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der "Akt von Gnesnen" und das frţhe polnische und ungarische Kňnigtum. 2. durchges. u. rew. Aufl. Stuttgart 2001


Recenzje: Rec.: [Wyd. pol.] Strzelczyk Jerzy - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 1 s. 129-132; [Wyd. niem.] Gňrich Knut - , Zeitschr. f. Ostmitteleuropa-Forschung Bd. 51: 2002 [dr.:] s. 307; Kňrntgen Ludger - , Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch Bd. 120: 2003 [dr.:] s. 499-502

718/1198


Nr rekordu: 162793
Autor: Kucharski Gerard
Tytuł: Duchacy w średniowiecznym Kaliszu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.14-29

719/1198


Nr rekordu: 162999
Autor: Bąk Ludwik
Tytuł: Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI-XVIII w
Miejsce wydania: Piła
Rok: 2000.
Recenzje: Rec.: Bachórz Józef - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 2 s. 124-126

720/1198


Nr rekordu: 163365
Autor: Chełmicki Piotr
Tytuł: Wspomnienia z trudnych czasów gospodarowania na roli w XIX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.89-96

Wspomnienia, żyjącego w l. 1792-1876 sędziego sądu powiatowego w Gnieźnie, spisane w formie listu z 28 XII 1858 r. do kuzyna Ignacego Chełmickiego obejmujące dzieciństwo, lata młodości i późniejsze gospodarowanie w majątku Żydowo721/1198


Nr rekordu: 163392
Autor: Kurnatowski Andrzej
Tytuł: Moje wspomnienia
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.75-86

Pamiętnik żołnierza z l. 1915-1923722/1198


Nr rekordu: 163457
Autor: Bagińska Iwona, Fijałkowski Marek
Tytuł: Obóz i cmentarze jenieckie w Pile z okresu I wojny światowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.38-48

723/1198


Nr rekordu: 163595
Autor: Kasperkiewicz Kazimierz
Tytuł: Nieznany obelisk z czasów carskich w Kole
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.115-118

Autorstwa Aleksandra Cypriana Kreutza724/1198


Nr rekordu: 163668
Autor: Marciniak Ryszard
Tytuł: Miłosław za czasów Kościelskich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.36-54

XIX-XX w725/1198


Nr rekordu: 163669
Autor: Marciniak Ryszard
Tytuł: Towarzystwo Zbieraczów Starożytności Krajowych w Szamotułach (1840-1846)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.21-36

726/1198


Nr rekordu: 163678
Autor: Matusik Przemysław
Tytuł: Chrześcijaństwo a początki narodu i państwa polskiego w wielkopolskich dyskusjach w XIX wieku (do 1861 r.)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.41-56

727/1198


Nr rekordu: 163729
Autor: Piotrowska Magdalena
Tytuł: Lubownicy sceny, czyli polskie teatry amatorskie w Wielkopolsce (1832-1875)
Miejsce wydania: Poznań-Kalisz
Rok: 2000.
Recenzje: Rec.: Pietrowicz Joanna - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 3 s. 137-138

728/1198


Nr rekordu: 163820
Tytuł: Strajk dzieci wrzesińskich z perspektywy wieku
Red./oprac.: Oprac. zbior. pod red. Stanisława Sierpowskiego
Miejsce wydania: Poznań-Września
Rok: 2001.
Recenzje: Rec.: Dąbrowski Roman - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 4 s. 137-140

729/1198


Nr rekordu: 163859
Autor: Urbaniak Elżbieta
Tytuł: Szkolnictwo w dziewiętnastowiecznym Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.18-24

730/1198


Nr rekordu: 163992
Autor: Walczak Stanisław
Tytuł: Święto sadzenia drzew w Goli
Red./oprac.: [Wyd.] Józef Malinowski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 2
Szczegóły: s.91-102

Wspomnienia kierownika Szkoły Powszechnej z l. 1933-1934731/1198


Nr rekordu: 164014
Autor: Belter Iwona
Tytuł: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Pile (1922-1939)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.48-62

732/1198


Nr rekordu: 164050
Autor: Dworecki Zbigniew
Tytuł: Działalność Związku Polaków w Niemczech w powiecie złotowskim w latach międzywojennego dwudziestolecia
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.50-67

733/1198


Nr rekordu: 164115
Autor: Kamosiński Sławomir
Tytuł: Jakość produkcji przemysłu wielkopolskiego w dwudziestoleciu międzywojennym
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.57-71

734/1198


Nr rekordu: 164116
Autor: Kamosiński Sławomir
Tytuł: Próby modernizacji technicznej zakładów przemysłowych Wielkopolski w latach 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.20-31

735/1198


Nr rekordu: 164152
Autor: Kowalski Ireneusz
Tytuł: Antysemityzm w Wielkopolsce w latach 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.31-49

736/1198


Nr rekordu: 164169
Autor: Lange Tadeusz Wojciech
Tytuł: Kawalerowie maltańscy w międzywojennej Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 4
Szczegóły: s.72-84

737/1198


Nr rekordu: 164188
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Wytwórnia samolotów "Samolot" w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.47-51

W l. 1923-1931738/1198


Nr rekordu: 164350
Autor: Wiąz Ewa
Tytuł: Organizacje i koła zainteresowań w gimnazjach kaliskich w latach 1918-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.28-47

739/1198


Nr rekordu: 164386
Autor: Zieliński Zygmunt
Tytuł: Katolicka mniejszość niemiecka w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918-1939
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2001.
Recenzje: Rec.: Matelski Dariusz - , Kronika Wielkopolski [R. 30]: 2002 [dr.:] nr 4 s. 155-157

740/1198


Nr rekordu: 164658
Autor: Dorski Andrzej
Tytuł: Obozy przejściowe i obozy pracy w Pile w latach 1939-1945
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 3
Szczegóły: s.68-73

741/1198


Nr rekordu: 164707
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Stanisław Kaszyński i próby ratowania Żydów z obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 1
Szczegóły: s.52-58

742/1198


Nr rekordu: 164902
Autor: Szymankiewicz Zenon
Tytuł: Robert Lehnert [zm. 1943] - Niemiec z Tarnowa Podgórnego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 1
Szczegóły: s.55-58

Udzielał pomocy Polakom-więźniom Fortu VII w Poznaniu743/1198


Nr rekordu: 164913
Autor: Toczewski Andrzej
Tytuł: Stalag XXI C. Obóz jeniecki w Wolsztynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 4
Szczegóły: s.63-72

744/1198


Nr rekordu: 165461
Autor: Piasecki Andrzej K[onrad]
Tytuł: Ostatni partyzant w Wielkopolsce wschodniej. Rozprawa Urzędu Bezpieczeństwa w Turku ze Stanisławem Przybylakiem, byłym żołnierzem Armii Krajowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 30]:
Rok: 2002
Numer: nr 3
Szczegóły: s.55-59

W l. 1945-1958745/1198


Nr rekordu: 165555
Autor: Stefaniak Janusz
Tytuł: Postawy duchowieństwa w województwie poznańskim w ocenie władz państwowych w latach 1948-1953
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 29]:
Rok: 2001
Numer: nr 2
Szczegóły: s.38-47

746/1198


Nr rekordu: 165733
Autor: Kowalczyk Ryszard
Tytuł: Prasa lokalna w województwie poznańskim w latach 1989-1998
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999.
Recenzje: Rec.: Nowak Marek Grzegorz - , Kronika Wielkopolski [R. 29]: 2001 [dr.:] nr 1 s. 134-135

747/1198


Nr rekordu: 166176
Autor: Molik Witold
Tytuł: Centrum "Instytut Wielkopolski" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-12

Działalność od 2002 r748/1198


Nr rekordu: 166325
Autor: Marciniak Anna
Tytuł: Kardynał Mieczysław Ledóchowski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.170-173

Poznań, 2 XII 2002 r749/1198


Nr rekordu: 166522
Autor: Karolczak Zbigniew
Tytuł: Gród - zamek - dwór starościński w Pobiedziskach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.27-42

Próba lokalizacji w świetle badań archeologicznych, XIII-XXI w750/1198


Nr rekordu: 166552
Autor: Molik Witold
Tytuł: Krajoznawstwo wielkopolskie w XIX i początkach XX wieku. Stan i potrzeby badań
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.41-53

751/1198


Nr rekordu: 166645
Autor: Raszka Beata, Kasprzak Krzysztof
Tytuł: Leśne ścieżki edukacyjne
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.5-24

W Wielkopolsce752/1198


Nr rekordu: 166847
Autor: Piwoń Aleksander
Tytuł: Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Lesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.93-98

753/1198


Nr rekordu: 167054
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Izba Muzealna w Margoninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.101-104

Od czerwca 2002 r754/1198


Nr rekordu: 167135
Autor: Omieczyński Witold
Tytuł: Wystawa portretów trumiennych w leszczyńskim muzeum
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.156-158

W Muzeum Okręgowym, czynna od I 2003 r755/1198


Nr rekordu: 167245
Autor: Kochanowski Adam
Tytuł: Poczta Polska na 750-lecie Poznania
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.90-96

Okolicznościowe karty pocztowe, znaczki756/1198


Nr rekordu: 167275
Autor: Jodłowski Krzysztof
Tytuł: Pomnik w miejscu synagogi we Wrześni
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 1
Szczegóły: s.106-112

757/1198


Nr rekordu: 167986
Autor: Koczorowska Grażyna
Tytuł: Czterysta lat seminarium duchownego w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.165-170

758/1198


Nr rekordu: 167994
Autor: Kowalczyk Bogusław
Tytuł: "Bemacy" w służbie harcerstwa i ojczyzny. Dzieje 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Józefa Zachariasza Bema w latach 1920-2000, powstałego Szczepu Harcerskiego im. hm. Franciszka Firlika oraz Harcerskiego Kręgu Szesnastaków "Bemak". Cz. 3: Lata odrodzeń, wzlotów, pogrążeń i deformacji czyli o Drużynie Poznańskich Bemaków i jej członkach harcerek i harcerzy zrzeszonych w szczepie im. hm. Franciszka Firlika od zakończenia II wojny światowej do lat sześćdziesiątych i w dalszym czasie harcerskich przeobrażeń po rok 2000
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: [B.w.]
Rok: 2003
Szczegóły: ss.XII, 435, tabl. 12
Instytucja sprawcza: ZHP. Komenda Hufca Harcerskiego "Piast" im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, Poznań-Stare Miasto, Harcerski Krąg Szesnastaków "Bemak"
Seria: Biblioteczka Harcerskiego Kręgu Szesnastaków "Bemak"

Cz. 1. 1990


Recenzje: Rec.: Pilarczyk Zbigniew - , Kronika Wielkopolski [R. 31]: 2003 [dr.:] nr 4 s. 111-112

759/1198


Nr rekordu: 168380
Autor: Plebański Rafał
Tytuł: Polichromia w kościele św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 1
Szczegóły: s.61-75

XVII w760/1198


Nr rekordu: 168385
Autor: Rabiega Tadeusz
Tytuł: Dzieła Józefa Mehoffera w Turku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.97-104

761/1198


Nr rekordu: 168543
Autor: Plenzler Anna
Tytuł: Projekt odbudowy zamku królewskiego w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.151-153

XIII-XXI w762/1198


Nr rekordu: 168556
Autor: Siejkowska-Askutja Ewa
Tytuł: Ratusz w Rogoźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 1
Szczegóły: s.76-84

XVIII-XX w763/1198


Nr rekordu: 168579
Autor: Śliwiński Daniel
Tytuł: Kościół św. Elżbiety w Jutrosinie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.93-102

XX-XXI w764/1198


Nr rekordu: 168806
Autor: Waśko Piotr, Machajewski Henryk
Tytuł: Siekierki brązowe z Roska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.87-92

W pow. czarnkowsko-trzcianeckim, VIII w. p.n.e765/1198


Nr rekordu: 168860
Autor: Jodłowski Krzysztof
Tytuł: Zakład dla obłąkanych w Owińskach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.73-82

W pow. poznańskim, XIX-XX w766/1198


Nr rekordu: 168876
Autor: Kukawski Lesław
Tytuł: Stadnina koni w Posadowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.59-72

XVIII-XX w767/1198


Nr rekordu: 168880
Autor: Kusiak Władysław
Tytuł: Gospodarka leśna w Puszczy Noteckiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.13-26

XVIII-XX w768/1198


Nr rekordu: 168890
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Z kart historii poznańskiego lotnictwa sanitarnego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.50-58

Lata 1920-2000769/1198


Nr rekordu: 168936
Autor: Roth Anna
Tytuł: Sto lat kaliskiej kolei żelaznej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.160-164

Od 1905 r770/1198


Nr rekordu: 168943
Autor: Skiba Roman
Tytuł: Eksploatacja torfu w pasie nadnoteckim Krajny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.43-59

XVII-XX w771/1198


Nr rekordu: 168987
Autor: Ziemiański Jan
Tytuł: Browar w Czarnkowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.99-101

W pow. czarnkowsko-trzcianeckim, XVI-XX w772/1198


Nr rekordu: 169094
Autor: Szlender Grażyna
Tytuł: Solidarność Wielkopolski Południowej 1980-2000. Zarys dziejów
Miejsce wydania: Kalisz
Wydawca: [B.w.]
Rok: 2001
Szczegóły: ss.632
Recenzje: Rec.: Wańka Danuta - , Kronika Wielkopolski [R. 31]: 2003 [dr.:] nr 2 s. 138-141

773/1198


Nr rekordu: 169639
Tytuł: Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich 1918-1919
Red./oprac.: Red. nauk. Antoni Czubiński, Bogusław Polak
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2002.
Recenzje: Rec.: Karwat Janusz - , Kronika Wielkopolski [R. 31]: 2003 [dr.:] nr 4 s. 109-111

774/1198


Nr rekordu: 169901
Autor: Matysiak Jarosław
Tytuł: Jan Jachowski [1891-1977] - księgarz i wydawca
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 1
Szczegóły: s.93-100

775/1198


Nr rekordu: 169929
Autor: Kaczmarek Hieronim
Tytuł: Zainteresowania historyczne Jana Jonstona
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.25-35

776/1198


Nr rekordu: 170190
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Zygmunt Pęcherski [1921-1974] - koniński regionalista
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.121-126

777/1198


Nr rekordu: 170308
Autor: Dolata Jan
Tytuł: Wiktor Stachowiak [1889-1964] - twórca i patron Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.111-115

778/1198


Nr rekordu: 170444
Autor: Witczak Włodzimierz
Tytuł: Maksymilian Ziółkowski [1844-1936] - powstaniec i lekarz
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.89-92

779/1198


Nr rekordu: 170597
Autor: Witkowski Rafał
Tytuł: Zarys monografii Junikowa
Red./oprac.: Oprac. ... przy współpr. Radosława Schneidera
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wydaw.-Pomost
Rok: 2002
Szczegóły: ss.160, il., map 6

Obecnie osiedle w Poznaniu


Recenzje: Rec.: Karwat Janusz - , Kronika Wielkopolski [R. 31]: 2003 [dr.:] nr 3 s. 145-147

780/1198


Nr rekordu: 171491
Tytuł: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871 . T. 1: Listy Edmunda Bojanowskiego z lat 1836-1871; T. 2: Listy do Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1868
Red./oprac.: Objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Leonard Smołka
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 2001.
Recenzje: Rec.: Molik Witold - , Kronika Wielkopolski [R. 31]: 2003 [dr.:] nr 1 s. 119-121

781/1198


Nr rekordu: 171504
Autor: Mąkosza Edward
Tytuł: Wspomnienia z Liskowa
Red./oprac.: Wyd. Grzegorz Waliś
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.105-120

Wspomnienia kompozytora i drygenta z l. 1886-1903782/1198


Nr rekordu: 171596
Autor: Błachnio Jan Ryszard
Tytuł: System filozofii katolickiej "Przeglądu Poznańskiego"
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Wydawca: Wydaw. Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Rok: 2001
Szczegóły: ss.246

Wychodził w l. 1845-1865


Recenzje: Rec.: Pietrowicz Joanna - , Kronika Wielkopolski [R. 31]: 2003 [dr.:] nr 1 s. 121-123

783/1198


Nr rekordu: 171660
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Fotografie z obozu jenieckiego w Pile
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 1
Szczegóły: s.85-91

Z r. 1916 r784/1198


Nr rekordu: 171694
Autor: Grzesiak Joanna
Tytuł: "Aus dem Posener Lande" - niemieckie czasopismo krajoznawcze z lat 1906-1915
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.54-62

785/1198


Nr rekordu: 171696
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Bitwa pod Ignacewem i dzieje upamiętnienia miejsca starcia z 8 maja 1863 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 4
Szczegóły: s.36-49

786/1198


Nr rekordu: 171739
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Obchody 650-lecia poznańskiego bractwa kurkowego w 1903 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 1
Szczegóły: s.14-24

787/1198


Nr rekordu: 171835
Autor: Marciniak Ryszard
Tytuł: Początki krajoznawstwa wielkopolskiego (do 1868 r.)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.18-40

Od pocz. XIX w788/1198


Nr rekordu: 172037
Autor: Trzeciakowski Lech
Tytuł: W kręgu polityki. Polacy - Niemcy w XIX wieku
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2002.
Recenzje: Rec.: Kołacki Jerzy - , Studia Historica Slavo-Germanica T. 25: 2003 [dr.:] 2004 s. 254-261; Matelski Dariusz - , Kronika Wielkopolski [R. 31]: 2003 [dr.:] nr 2 s. 134-137

789/1198


Nr rekordu: 172050
Autor: Wańka Danuta
Tytuł: Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914)
Miejsce wydania: Kalisz
Rok: 2002.
Recenzje: Rec.: Nowak Piotr - , Biblioteka Nr 8: 2004 [dr.:] s. 253-256; Przygodzki Sławomir - , Kronika Wielkopolski [R. 31]: 2003 [dr.:] nr 3 s. 147-150

790/1198


Nr rekordu: 172398
Autor: Kowalska Elżbieta
Tytuł: Dorobek gnieźnieńskich fotografów z lat 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 1
Szczegóły: s.25-38

791/1198


Nr rekordu: 172525
Autor: Pacanowska Regina
Tytuł: Związek Powiatów Województwa Poznańskiego (1919-1939)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 1
Szczegóły: s.39-48

792/1198


Nr rekordu: 172544
Autor: Pietraszak-Dmowski Mikołaj
Tytuł: Ambasadora Edwarda Raczyńskiego prywatne przygotowania do wojny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.63-81

Do II wojny światowej793/1198


Nr rekordu: 173472
Autor: Łopata-Łowiński Janusz
Tytuł: Moje miejsce w życiu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.103-109

Wspomnienia kustosza Muzeum Ziemi Szamotulskiej w Szamotułach z l. 1958-1976794/1198


Nr rekordu: 173794
Autor: Kramarczyk Michał
Tytuł: Poznański Czerwiec 1956 roku w świetle prasy centralnej i regionalnej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.76-86

795/1198


Nr rekordu: 173860
Autor: Matelski Dariusz
Tytuł: Wchłonięcie PPS przez PPR w Wielkopolsce w 1948 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 1
Szczegóły: s.49-60

796/1198


Nr rekordu: 173974
Autor: Romanow Zenon
Tytuł: Obóz pracy dla Niemców w Złotowie (1945-1946)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 2
Szczegóły: s.60-75

797/1198


Nr rekordu: 173993
Autor: Schlender Grażyna
Tytuł: Opozycja antysocjalistyczna w Kaliszu w latach 1945-1953
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Tom: [R. 31]:
Rok: 2003
Numer: nr 3
Szczegóły: s.82-89

798/1198


Nr rekordu: 209708
Autor: Sprys Zofia J.
Tytuł: Emil Kierski [1810-1874] - nieznany badacz dziejów Wielkopolski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.18-31, il

799/1198


Nr rekordu: 209709
Autor: Staszewski Jakub
Tytuł: Janusz Staszewski [1903-1939] - historyk, badacz dziejów wojskowości
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.125-127, il

800/1198


Nr rekordu: 210033
Autor: Jazdon Artur
Tytuł: Ciążeńskie masoniki. Historia zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 2
Szczegóły: s.51-55, il

801/1198


Nr rekordu: 210102
Autor: Olejnik Robert
Tytuł: Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.99-102, il

802/1198


Nr rekordu: 210146
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Judaika w zbiorach Działu Historycznego Muzeum Okręgowego w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.119-124, il

803/1198


Nr rekordu: 210150
Autor: Dolczewska Barbara, Dolczewski Zygmunt
Tytuł: Dzieje zbrojowni kórnickiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 2
Szczegóły: s.39-48, il

XIX-XXI w804/1198


Nr rekordu: 210163
Autor: Michalak Grażyna
Tytuł: Malarstwo polskie o tematyce wiejskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.110-115, il

805/1198


Nr rekordu: 210197
Autor: Hoppel Witold
Tytuł: Muzeum Bambrów Poznańskich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 2
Szczegóły: s.95-98, il

Od 2003 r806/1198


Nr rekordu: 210217
Autor: Szczepkowski Wojciech
Tytuł: Czterdzieści lat muzeum w Szreniawie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.135-139, il

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego; od 1964 r807/1198


Nr rekordu: 210220
Autor: Śliwiński Eugeniusz
Tytuł: Wiejska izba historyczna w Śniatach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.105-108, il

Od 2002 r808/1198


Nr rekordu: 210244
Autor: Klauza Tomasz
Tytuł: Muzeum Wojen Napoleońskich w Witaszycach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.148-152, il

Od 2006 r809/1198


Nr rekordu: 210458
Autor: Kowalska Elżbieta
Tytuł: Motywy gnieźnieńskie na litograficznych kartach pocztowych z lat 1896-1908
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.5-18, il

810/1198


Nr rekordu: 210493
Autor: Nożewnik Dorota, Pawlisiak Joanna
Tytuł: Pomnik arcybiskupa Walentego Dymka [1888-1956] w Połajewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.119-122, il

811/1198


Nr rekordu: 210849
Autor: Maćkowiak Przemysław
Tytuł: Nazwy dzieł fortyfikacyjnych dziewiętnastowiecznej twierdzy w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.97-119, il

812/1198


Nr rekordu: 210900
Autor: Błaszkiewicz Bogdan
Tytuł: Leon Dudek [1917-1997] - rzeźbiarz z Włoszakowic
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 4
Szczegóły: s.93-98, il

813/1198


Nr rekordu: 210917
Autor: Dylewska Agnieszka
Tytuł: Otto Knoop [1853-1931] i jego działalność w prowincji poznańskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.30-40, il

Niemiecki profesor etnografii, badacz kultury Pomorza i Wielkopolski814/1198


Nr rekordu: 210953
Autor: Pietraszak-Dmowski Mikołaj
Tytuł: Krzyż pustelnika w Rogalinie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 2
Szczegóły: s.103-106, il

XVIII-XXI w815/1198


Nr rekordu: 210964
Autor: Skiba Roman
Tytuł: Budownictwo z gliny na Krajnie i Pałukach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 3
Szczegóły: s.62-76, il

XIX-XX w816/1198


Nr rekordu: 210966
Autor: Sobczak[-Waliś] Monika
Tytuł: Aleksandra Czelusta [1897-1985] - "czepczorka" z Liskowa
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 1
Szczegóły: s.79-83, il

817/1198


Nr rekordu: 211119
Autor: Hadrych Paweł
Tytuł: Księstwo Krotoszyńskie (Fţrstentum Krotoschin) 1819-1924. Szkic historyczny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 3
Szczegóły: s.5-16, il., mapy

818/1198


Nr rekordu: 211291
Autor: Ruta Rafał
Tytuł: Richard Frase (1894-1945) - pionier badań przyrody okolic Piły
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 3
Szczegóły: s.33-46, il

819/1198


Nr rekordu: 211368
Autor: Kasprzak Krzysztof
Tytuł: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 4
Szczegóły: s.76-84, il

XX-XXI w820/1198


Nr rekordu: 211415
Autor: Rabiega Tadeusz
Tytuł: Gimnazjum Żeńskie im Królowej Jadwigi w Turku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.31-40, il

W l. 1912-1930821/1198


Nr rekordu: 211421
Autor: Schlender Grażyna
Tytuł: Towarzystwo Kursów Popularnych im. Adama Asnyka w Kaliszu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.68-79, il

W l. 1906-1926822/1198


Nr rekordu: 211438
Tytuł: Szkoła im. Józefa Wybickiego w Liskowie
Miejsce wydania: Lisków
Wydawca: Kom. Obchodów Jubileuszu SP
Rok: 2005
Szczegóły: ss.183, il
Recenzje: Rec.: Dolat Jarosław - , Kronika Wielkopolski : 2006 [dr.:] nr 1 s. 102-104

823/1198


Nr rekordu: 211708
Autor: Koczorowska Grażyna
Tytuł: Jubileusz "Przewodnika Katolickiego"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.142-145, il

Wydawany w Poznaniu od 1895 r824/1198


Nr rekordu: 211753
Autor: Głuchowska Lidia
Tytuł: Sen o Polsce i utopia Paneuropy. Glosy do biografii artystycznej Stanisława Kubickiego [zm. 1942]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.36-53, il

825/1198


Nr rekordu: 211782
Autor: Małyszka Arkadiusz
Tytuł: Zygmunt Myrton-Michalski [1861-1909] - zapomniany malarz z Uzarzewa
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.83-90, il

826/1198


Nr rekordu: 211789
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Leon Wyczółkowski [1852-1936] w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.74-91, il

827/1198


Nr rekordu: 211791
Autor: Nadolny Rafał
Tytuł: Witraże w pruskich budynkach użyteczności publicznej z przełomu XIX i XX w. w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 2
Szczegóły: s.66-76, il

828/1198


Nr rekordu: 211792
Autor: Nowakowski Henryk
Tytuł: Losy brązowych płyt nagrobnych z katedry poznańskiej w latach 1939-1990
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 1
Szczegóły: s.66-72, il

829/1198


Nr rekordu: 211800
Autor: Plebański Rafał
Tytuł: Polichromia kaplicy Kościelskich w Miłosławiu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.52-62, il

Z 1913 r830/1198


Nr rekordu: 211842
Autor: Anders Paweł
Tytuł: Wieże w wielkopolskim krajobrazie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 2
Szczegóły: s.49-62, il

XVIII-XXI w831/1198


Nr rekordu: 211873
Autor: Chołodowska Małgorzata
Tytuł: Góra Żydowska w Złotowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.116-118, il

Cmentarz żydowski, XVII-XXI w832/1198


Nr rekordu: 211884
Autor: Drobiewska Elwira
Tytuł: Park w Małym Buczku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 2
Szczegóły: s.70-78, il

XVI-XXI w833/1198


Nr rekordu: 211888
Autor: Dworkiewicz Małgorzata
Tytuł: Kamienica przy ul. Leszczyńskich 15 w Lesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.96-102, il

XVIII-XX w834/1198


Nr rekordu: 211923
Autor: Jajor Jan
Tytuł: Cmentarze na ziemi jarocińskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.121-130, il

XII-XX w835/1198


Nr rekordu: 211927
Autor: Jodłowski Krzysztof
Tytuł: Kościół farny we Wrześni
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.67-78, il

XV-XXI w836/1198


Nr rekordu: 211928
Autor: Jodłowski Krzysztof
Tytuł: Kościół św. Marcina w Jarocinie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.81-90, il

XIII-XX w837/1198


Nr rekordu: 211929
Autor: Jodłowski Krzysztof
Tytuł: Kościół św. Wojciecha i plebania w Pogorzelicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.84-94, il

Pogorzelica k. Pyzdr; XII-XIX w838/1198


Nr rekordu: 211933
Autor: Kara Michał, Wrzesiński Jacek
Tytuł: Czy na Ostrowie Lednickim Dąbrówka postawiła drewniany kościół?
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.16-29, il

839/1198


Nr rekordu: 211943
Autor: Koczorowska Grażyna
Tytuł: Kaplica bł. Radzyma Gaudentego w katedrze gnieźnieńskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.95-99, il

Od 2006 r840/1198


Nr rekordu: 211958
Autor: Kó›ka-Krenz Hanna
Tytuł: Rezydencja wczesnopiastowska na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w świetle najnowszych badań archeologicznych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.5-15, il

841/1198


Nr rekordu: 211964
Autor: Krysztofiak Teresa
Tytuł: Wczesnopiastowski kościół św. Jana Chrzciciela na Grodziszczku w Gieczu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.30-46, il

842/1198


Nr rekordu: 211966
Autor: Krzyślak Bolesław
Tytuł: Zapomniany kościół ewangelicki w Kopanicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.56-74, il

XIX-XXI w843/1198


Nr rekordu: 211970
Autor: Kusztelski Andrzej
Tytuł: Prace Pompeo Ferrariego dla braci Radomickich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.61-70, il

Architekt, XVIII w844/1198


Nr rekordu: 211987
Autor: Małyszka Arkadiusz
Tytuł: Dzieje kościoła ewangelickiego w Swarzędzu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.92-99, il

XIX-XX w845/1198


Nr rekordu: 211988
Autor: Małyszko Stanisław
Tytuł: Pleszewskie cmentarze
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 1
Szczegóły: s.89-94, il

Od XIII w846/1198


Nr rekordu: 211989
Autor: Manikowska Mirosława
Tytuł: Kaplica Matki Boskiej Radosnej w Zakrzewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.111-115, il

XX-XXI w847/1198


Nr rekordu: 211992
Autor: Marcinkowska Halina
Tytuł: Nowy Cmentarz Żydowski przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.135-139, il

XX-XXI w848/1198


Nr rekordu: 211995
Autor: Matusiak Beata Maria
Tytuł: Kościół odpustowy "Na Pólku" pod Bralinem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.62-69, il

XVIII-XX w849/1198


Nr rekordu: 212013
Autor: Nowak Witold
Tytuł: Świątynia Matki Bożej w Starym Licheniu. Między niebem a ziemią
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.71-78, il., plany

XX/XXI w850/1198


Nr rekordu: 212017
Autor: Olejnik Robert
Tytuł: Prywatne ruiny w Borysławicach Zamkowych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.144-146, il

XV-XX w851/1198


Nr rekordu: 212044
Autor: Rogoziński Piotr
Tytuł: "Okrąglak" - parowozownia w Pile
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 4
Szczegóły: s.101-106, il

XIX-XXI w852/1198


Nr rekordu: 212046
Autor: Rutkowska Dorota
Tytuł: Dworzec kolejowy w Kępnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.111-116, il

XIX-XX w853/1198


Nr rekordu: 212052
Autor: Scholtz Erazm, Szczepaniak Marek
Tytuł: Rzeźnia miejska w Gnieźnie - przykład dziewiętnastowiecznego budownictwa przemysłowego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.106-110, il

854/1198


Nr rekordu: 212054
Autor: Siejkowska-Askutja Ewa
Tytuł: Kościół poewangelicki w Tłukomach jako przykład pruskiej architektury sakralnej początków XX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.70-78, il

855/1198


Nr rekordu: 212067
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Pałac w Kruchowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.105-120, il

XV-XX w856/1198


Nr rekordu: 212068
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Rezydencja Hulewiczów w Młodziejowicach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 2
Szczegóły: s.56-65, il

XVIII-XX w857/1198


Nr rekordu: 212090
Autor: Śliwiński Eugeniusz
Tytuł: Nekropolia Chłapowskich w Rąbiniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.102-106, il

XVIII-XX w858/1198


Nr rekordu: 212104
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Komunalne wieże ciśnień w regionie leszczyńskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.71-84, il

XIX-XX w859/1198


Nr rekordu: 212163
Autor: Koczorowska Grażyna
Tytuł: 60 lat Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.137-141, il

Od 1946 r860/1198


Nr rekordu: 212215
Autor: Dusza Andrzej
Tytuł: Pięćdziesiąt lat orkiestry dętej Kopalni Węgla Brunatnego "Konin"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.167-170, il

Od 1954 r861/1198


Nr rekordu: 212274
Autor: Blandzi Witold
Tytuł: Sport w powiecie krotoszyńskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 3
Szczegóły: s.190-197, il

Od 1929 r862/1198


Nr rekordu: 212298
Autor: Łęcki Włodzimierz, Taczanowski Antoni
Tytuł: Z dziejów turystyki i wypoczynku na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-18, il

XIX-XX w863/1198


Nr rekordu: 212299
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Leszczyńskie lotnisko Strzyżewice. Centrum światowego sportu szybowcowego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.129-134, il

Od 1952 r864/1198


Nr rekordu: 212300
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Osiemdziesiąt pięć] 85 lat sportu lotniczego w Poznaniu 1919-2004
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.122-126, il

865/1198


Nr rekordu: 212301
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Wanda Modlibowska [1909-2001] - pilot, patron Aeroklubu Poznańskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.95-98, il

866/1198


Nr rekordu: 212392
Autor: Anders Paweł
Tytuł: Śmigielska Kolej Dojazdowa
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 2
Szczegóły: s.98-103, il

XX-XXI w867/1198


Nr rekordu: 212394
Autor: Banach Witold
Tytuł: Fabryka "Wagon" w Ostrowie Wielkopolskim. Od chlubnej tradycji do dramatycznej współczesności
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.54-60, il

XX-XXI w868/1198


Nr rekordu: 212412
Autor: Dolat Jarosław
Tytuł: Dawna fabryka zabawek w Opatówku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.152-154, il

Od 1886 r869/1198


Nr rekordu: 212414
Autor: Drygas Arkadiusz
Tytuł: Wąskotorówka w Sulmierzycach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.140-144, il

XIX-XX w870/1198


Nr rekordu: 212417
Autor: Dusza Andrzej
Tytuł: Kopalnia Soli "Kłodawa" - największa solnica Polski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 3
Szczegóły: s.77-92, il

2. poł. XX - XXI w871/1198


Nr rekordu: 212418
Autor: Dusza Andrzej
Tytuł: Sześćdziesiąt lat kopalni węgla brunatnego "Konin"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.159-163, il

Od 1945 r872/1198


Nr rekordu: 212481
Autor: Linettej Małgorzata
Tytuł: Huta Szkła "Ujście"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.99-104, il

XIX-XX w873/1198


Nr rekordu: 212486
Autor: Maćkowiak Przemysław
Tytuł: Niemieckie plany budowy autostrady w rejonie Lubonia
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.41-47, il

W l. 1933-1942874/1198


Nr rekordu: 212521
Autor: Początek Michał
Tytuł: Zarys dziejów szpitala miejskiego w Pile w XX w
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.71-80, il

875/1198


Nr rekordu: 212532
Autor: Schlender Grażyna
Tytuł: Region Wielkopolska Południowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w latach 1980-2005
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 1
Szczegóły: s.50-65, il

876/1198


Nr rekordu: 212556
Autor: Świątek Andrzej
Tytuł: Białośliwskiej wąskotorówki wzloty, upadki, nadzieje
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.45-51, il

XIX-XXI w877/1198


Nr rekordu: 212563
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Dzieje gazowni w Lesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.28-37, il

XIX-XX w878/1198


Nr rekordu: 212564
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Gazownia w Krobi
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.145-148, il

Lata 1910-1976879/1198


Nr rekordu: 212770
Autor: Białecki Marian
Tytuł: Życie i walka wielkopolskich inwalidów wojennych na ziemiach polskich
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Fudała Tadeusz - , Kronika Wielkopolski : 2007 [dr.:] nr 4 s. 120-122

880/1198


Nr rekordu: 212802
Autor: Maćkowiak Przemysław
Tytuł: Polskie schrony żelbetowe Przedmościa Kalisz z 1939 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.58-70, il

881/1198


Nr rekordu: 212813
Autor: Osięgłowski Janisław
Tytuł: Poznańskie wieże spadochronowe
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.46-55, il

Od 1938 r882/1198


Nr rekordu: 212836
Tytuł: Twierdza Poznań . O fortyfikacjach Poznania w XIX i XX wieku
Red./oprac.: [Aut.] Jacek Biesiadka, Andrzej Gawlak, Szymon Kucharski, Mariusz Wojciechowski
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Rawelin
Rok: 2006
Szczegóły: ss.352
Recenzje: Rec.: Maćkowiak Przemysław - , Kronika Wielkopolski : 2007 [dr.:] nr 2 s. 119-121

883/1198


Nr rekordu: 212927
Autor: Kopaczyński Bartłomiej
Tytuł: Działalność dobroczynna gmin ewangelickich pogranicza śląsko-wielkopolskiego na przykładzie Wschowy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.34-41, il

XVI-XX w884/1198


Nr rekordu: 212936
Autor: Krause Friedhilde
Tytuł: Wspomnienie o Friedrichu Karlu Jonacie [1902-1955], pastorze w Trzemesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 3
Szczegóły: s.93-98, il

885/1198


Nr rekordu: 213043
Autor: Szugalski Tomasz
Tytuł: Parafia w Sławianowie - zarys dziejów do 1945 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-13, il

Od XV w886/1198


Nr rekordu: 213075
Autor: Wąsowicz Jarosław
Tytuł: Salezjanie w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.82-96, il

XX w887/1198


Nr rekordu: 213088
Autor: Witkowski Krzysztof
Tytuł: Początki klasztoru Bernardynów w Kole
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-21, il

XV-XVI w888/1198


Nr rekordu: 213133
Autor: Matelski Dariusz
Tytuł: Grabież dóbr kultury w Wielkopolsce (1655-1918)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.5-17, il

889/1198


Nr rekordu: 213136
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Stanisław Wyspiański w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 4
Szczegóły: s.5-30, il

XIX-XX w890/1198


Nr rekordu: 213172
Tytuł: Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku. The Great Pole' ethos. An anthology of texts on Great Polish society from the Mid-19th Century to the 20th Century
Red./oprac.: Wybrał i oprac. Witold Molik, przy współudz. Agnieszki Baszko
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2005.
Recenzje: Rec.: Pietrowicz Joanna - , Kronika Wielkopolski : 2006 [dr.:] nr 2 s. 154-155

891/1198


Nr rekordu: 213265
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Dembińscy. Ziemianie i naukowcy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.39-47, il

XVI-XX w892/1198


Nr rekordu: 213525
Autor: Pacanowska Regina
Tytuł: Ludwik Begale [1875-1944] - poznański starosta krajowy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 2
Szczegóły: s.85-90, il

893/1198


Nr rekordu: 213586
Autor: Łukomski Grzegorz
Tytuł: Bernard Chrzanowski (1861-1944). Biografia Polaka zachodniokresowego
Miejsce wydania: Poznań-Opalenica
Rok: 2005.
Recenzje: Rec.: Szczesiak Marta - , Kronika Wielkopolski : 2006 [dr.:] nr 4 s. 158-160

894/1198


Nr rekordu: 213674
Autor: Roter-Bourkane Anna
Tytuł: Stefan Giller [1833-1918] - literat i pedagog
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.104-106, il

895/1198


Nr rekordu: 213732
Autor: Duda Zygmunt
Tytuł: Ksiądz Zygmunt Humerczyk [1926-2003]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.95-100, il

896/1198


Nr rekordu: 213741
Autor: Karwat Janusz
Tytuł: Maksymilian Jackowski 1815-1905
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2005.
Recenzje: Rec.: Dąbrowski Roman - , Kronika Wielkopolski : 2006 [dr.:] nr 3 s. 117-119; Molik Witold - , Studia Historica Slavo-Germanica T. 26: 2004/2005 [dr.:] 2006 s. 349-350

897/1198


Nr rekordu: 213773
Autor: Marciniak Anna
Tytuł: Profesor Kazimierz Kaczmarczyk [1878-1966] - archiwista i historyk poznański
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.137-144, il

898/1198


Nr rekordu: 213826
Autor: Kurnatowska Zofia
Tytuł: Dionizy Kosiński [1938-2003] - archeolog z Krotoszyna
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.69-72, il

899/1198


Nr rekordu: 213873
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Janina Lewandowska [1908-1940] z domu Dowbor-Muśnicka - pilot, ofiara Katynia
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.95-98, il

900/1198


Nr rekordu: 213877
Autor: Kościański Rafał
Tytuł: Ppłk Adam Lipiński (1882-1963) - oficer Armii Polskiej w ZSRR
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.101-105, il

901/1198


Nr rekordu: 213889
Autor: Kolasa Krzysztof
Tytuł: Mikołaj Antoni Łukomski [zm. 1750], opat klasztoru cysterskiego w Lądzie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.22-33, il

902/1198


Nr rekordu: 213939
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Józef "Michał" Murlewski [1911-2003] - rzeźbiarz, medalier i konserwator rzeźb
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.103-110, il

903/1198


Nr rekordu: 214028
Autor: Początek Michał
Tytuł: Doktor Eugeniusz Pouch [1911-2000] - lekarz, dyrektor szpitala w Pile
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.99-103, il

904/1198


Nr rekordu: 214035
Autor: Schlender Grażyna
Tytuł: Helena Przybyłek-Porębna [1936-1993] - bohaterka i ofiara Poznańskiego Czerwca 1956 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 2
Szczegóły: s.95-99, il

905/1198


Nr rekordu: 214049
Autor: Pawłowska-Gauza Katarzyna
Tytuł: Życie i legenda Franciszka Ratajczaka [1887-1918]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.48-67, il

906/1198


Nr rekordu: 214193
Autor: Reczek Rafał
Tytuł: Bolesław Szyszkowski [1891-1951] - bohater "minionej epoki"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 4
Szczegóły: s.61-67, il

907/1198


Nr rekordu: 214194
Autor: Kozłowski Marek
Tytuł: Bogusław Śliwa (1944-1989) - duchowy przywódca kaliskiej "Solidarności"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 4
Szczegóły: s.68-75, il

908/1198


Nr rekordu: 214203
Autor: Głowacka-Sobiech Edyta
Tytuł: Działalność zawodowa i społeczna Heliodora Święcickiego [1854-1923]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 1
Szczegóły: s.41-49, il

909/1198


Nr rekordu: 214227
Autor: Kowalik Andrzej Józef
Tytuł: Pułkownik Wojciech Tyczyński [1892-1959] - dowódca 55. Pułku Piechoty Wielkopolskiej i komendant garnizonu w Krotoszynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 3
Szczegóły: s.99-105, il

910/1198


Nr rekordu: 214322
Autor: Kasperkiewicz Kazimierz
Tytuł: Ignacy Ziębowicz [1890-1950] - regionalista z Dzieraw
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.91-94, il

911/1198


Nr rekordu: 214331
Autor: Jędraś Stanisław
Tytuł: Anna Żalik [1921-1999] - leszczyńska regionalistka
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.133-136, il

912/1198


Nr rekordu: 214350
Autor: Jędraś Stanisław
Tytuł: Miasto i Gmina Bojanowo
Miejsce wydania: Leszno
Rok: 2005.
Recenzje: Rec.: Wiśniewski Jarosław - , Kronika Wielkopolski : 2006 [dr.:] nr 3 s. 119-120

913/1198


Nr rekordu: 214657
Autor: Olejniczak-Zaworonko Hanna
Tytuł: Zbąszyń. Wędrówki po mieście
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Tres
Rok: 2006
Szczegóły: ss.160, il
Recenzje: Rec.: Anders Paweł - , Kronika Wielkopolski : 2007 [dr.:] nr 1 s. 116-118

914/1198


Nr rekordu: 214658
Autor: Matyaszczyk Dorota
Tytuł: Zduny - wielkopolskie trójmiasto
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.18-30, il

XIII-XX w915/1198


Nr rekordu: 214907
Autor: Rola Jarosław, Suchorska-Rola Magdalena
Tytuł: Z badań nad średniowiecznym osadnictwem w Tucznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.166-168

916/1198


Nr rekordu: 215192
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Poszukiwania śladów bitwy z 1655 r. pod Ujściem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.18-25, il

917/1198


Nr rekordu: 215245
Autor: Jankowski Aleksander
Tytuł: "Uczciwi mężowie narodu olęderskiego" i ich drewniany dom modlitwy w Nowych Dworach nad Notecią
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.5-21, il

XVI-XVIII w918/1198


Nr rekordu: 215482
Autor: Szymańska Kamila
Tytuł: Kalendarze drukowane w Lesznie w XVIII wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.5-17, il

919/1198


Nr rekordu: 215541
Autor: Ziąbka Leszek, Miłek Sławomir, Kędzierski Adam
Tytuł: Archeologiczne ślady "bitwy narodów" pod Kaliszem w 1706 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.41-45, il

920/1198


Nr rekordu: 215550
Autor: Błaszczak Bernard
Tytuł: Moje wspomnienia ostrowskie
Red./oprac.: [Wyd.] Jarosław Matysiak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.125-132, il

Ostrów Wielkopolski, z l. 1907-1914921/1198


Nr rekordu: 215603
Autor: Mitkiewicz Leon
Tytuł: Pobyt 9. Brygady Jazdy w Kaliszu
Red./oprac.: [Wyd.] Grzegorz Waliś
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.111-124, il

W l. 1914-1920922/1198


Nr rekordu: 215604
Autor: Monasch Bar Loebel
Tytuł: Lebenserinnerungen - Memoirs - Pamiętnik
Red./oprac.: Wyd. krytyczne oryg. niem. Rafał Witkowski wraz z ang. - Peter Fraenkel i pol. przekł. R. Witkowski; wstęp i oprac. R. Witkowski
Miejsce wydania: Krotoszyn
Wydawca: Tow. Miłośn. Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Rok: 2004
Szczegóły: ss.362, il

Wspomnienia Żyda (1801-1879) z Krotoszyna


Recenzje: Rec.: Marciniak Ryszard - , Kronika Wielkopolski : 2004 [dr.:] nr 4 s. 153-155

923/1198


Nr rekordu: 215625
Autor: Rzepecka Zofia
Tytuł: Wspomnienia
Red./oprac.: Oprac. Józef Malinowski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.79-97, il

Prezeska Katolickiego Związku Kobiet
Dot. okresu od końca XIX w. do 1922 r924/1198


Nr rekordu: 215648
Autor: Wężykowa Jadwiga
Tytuł: O mojej rodzinie
Red./oprac.: [Wyd.] Joanna Pietrowicz
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.79-93

Wspomnienia córki oficera napoleońskiego, żyjącej w l. 1833-1917925/1198


Nr rekordu: 215653
Autor: Wolff Wilhelm
Tytuł: Ze wspomnień poznańskiego bankiera
Red./oprac.: [Wyd.] Ryszard Marciniak
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.85-94

XIX/XX w (do 1918 r.)926/1198


Nr rekordu: 215706
Autor: Chosiński Sebastian R.
Tytuł: Wągrowieckie tropy Stanisława Przybyszewskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 1
Szczegóły: s.26-35, il

Do 1916 r927/1198


Nr rekordu: 215741
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Album doktora [Jana] Karchowskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.131-136, il

Album ze zdjęciami z obozu jenieckiego z czasów I wojny światowej w Pile928/1198


Nr rekordu: 215762
Autor: Grajkowska Leokadia
Tytuł: Grobowiec Franciszka Łakińskiego [1767-1845] pod Wągrowcem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.80-83, il

929/1198


Nr rekordu: 215769
Autor: Grzelka Beata
Tytuł: Życie społeczno-kulturalne w Turku w latach 1867-1914
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.19-32, il

930/1198


Nr rekordu: 215832
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Ograniczenia budowlane i utrudnienia komunikacyjne w twierdzy poznańskiej od połowy XIX wieku do 1914 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 1
Szczegóły: s.14-40, il

931/1198


Nr rekordu: 215833
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Powodzie w Wielkopolsce w latach 1888 i 1889
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.19-47, il

932/1198


Nr rekordu: 215834
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Poznański dom towarowy Kajetana Ignatowicza w latach 1907-1914
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.20-30, il

933/1198


Nr rekordu: 215835
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Psy policyjne w Poznaniu w latach 1908-1914
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.48-52, il

934/1198


Nr rekordu: 215837
Autor: Kasperkiewicz Kazimierz
Tytuł: Cmentarz wojenny z 1914 r. w Chełmnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.73-76, il

935/1198


Nr rekordu: 215870
Autor: Kowalczyk-Kontowska Jadwiga
Tytuł: Wieża Bismarcka w Okonku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.120-124, il

Z 1908 r936/1198


Nr rekordu: 215871
Autor: Kowalska Elżbieta
Tytuł: Zabawy i wypoczynek mieszkańców Gniezna w latach 1853-1919
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.23-38, il

937/1198


Nr rekordu: 215892
Autor: Kuczyński Andrzej
Tytuł: Klub Wioślarski 04 - najstarszy sportowy klub Poznania
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.134-138, il

Z 1904 r938/1198


Nr rekordu: 215952
Autor: Matysek Kazimierz
Tytuł: Władysława Syrokomli podróż po Wielkopolsce w 1858 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.22-27, il

939/1198


Nr rekordu: 215994
Autor: Nowaczyk Henryk F.
Tytuł: Chopin na traktach Wielkopolski południowej
Miejsce wydania: Kalisz
Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki
Rok: 2006
Szczegóły: ss.176, il
Recenzje: Rec.: Pietrowicz Joanna - , Kronika Wielkopolski : 2007 [dr.:] nr 1 s. 114-116

940/1198


Nr rekordu: 216102
Autor: Sprys Zofia J.
Tytuł: Koncepcja pracy organicznej Jędrzeja Moraczewskiego [1802-1855]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.17-29, il

941/1198


Nr rekordu: 216121
Autor: Syska Ewa
Tytuł: Uwłaszczenie mieszkańców Puszczykowa i Puszczykówka w XIX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.47-61, mapy

942/1198


Nr rekordu: 216165
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Tarcza separacyjna leszczyńskiej oczyszczalni ścieków
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.115-118, il

Z 1912/1913 r943/1198


Nr rekordu: 216166
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Wiejska elektrownia w Pępowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.76-79, il

Z końca XIX w944/1198


Nr rekordu: 216182
Autor: Więckowski Andrzej B.
Tytuł: Poznańskie dzieciństwo Maxa von Laue laureata Nagrody Nobla
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.32-36, il

Dot. l. 1887-1891945/1198


Nr rekordu: 216189
Autor: Włodarczyk Zdzisław
Tytuł: Pożar Konina 24 czerwca 1796 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.31-36

946/1198


Nr rekordu: 216325
Autor: Pawałowska Maria
Tytuł: Historia mojego udziału w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 roku
Red./oprac.: [Wyd.] Helena Kasperska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.63-68, il

947/1198


Nr rekordu: 216337
Autor: Popielińska Wanda
Tytuł: Konińskie wspomnienia
Red./oprac.: [Wyd.] Janusz Gulczyński
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 2
Szczegóły: s.77-84, il

Z okresu dwudziestolecia międzywojennego948/1198


Nr rekordu: 216464
Autor: Dolat Jarosław
Tytuł: Mieczysław Jałowiecki - międzywojenny gospodarz Kamienia pod Kaliszem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.38-45

949/1198


Nr rekordu: 216479
Autor: Dworecki Zbigniew
Tytuł: Geneza utworzonego w Wielkopolsce w 1920 roku stronnictwa chadeckiego oraz jego podstawy ideologiczne i programowe
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 4
Szczegóły: s.62-73

950/1198


Nr rekordu: 216488
Autor: Fendorf Monika
Tytuł: Polskie organizacje kobiece na Złotowszczyźnie w latach 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.53-64

951/1198


Nr rekordu: 216529
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Konińska prasa urzędowa w latach 1918-1921
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.42-54

952/1198


Nr rekordu: 216566
Autor: Kamosiński Sławomir
Tytuł: Koncepcje rozwoju przemysłu i ożywienia koniunktury gospodarczej w Wielkopolsce w latach 1918-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.37-50

953/1198


Nr rekordu: 216609
Autor: Kowalik Andrzej Józef
Tytuł: Mniejszość niemiecka w powiecie krotoszyńskim w latach 1933-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 3
Szczegóły: s.17-32

954/1198


Nr rekordu: 216669
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Działalność Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Wielkopolsce (1923-1939)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 3
Szczegóły: s.51-57

955/1198


Nr rekordu: 216755
Autor: Pacanowska Regina
Tytuł: Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2006.
Recenzje: Rec.: Kamosiński Sławomir - , Kronika Wielkopolski : 2006 [dr.:] nr 4 s. 160-163

956/1198


Nr rekordu: 216756
Autor: Pacanowska Regina
Tytuł: Wielkopolscy starostowie powiatowi w okresie II Rzeczypospolitej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.46-61

957/1198


Nr rekordu: 216774
Autor: Początek Michał
Tytuł: Historia szpitala miejskiego w Wieleniu w latach 1928-1932
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 2
Szczegóły: s.33-38

958/1198


Nr rekordu: 216848
Autor: Stopczyńska Halina
Tytuł: Działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Lwówku w okresie międzywojennym
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.80-85

959/1198


Nr rekordu: 216884
Autor: Tomaszewski Bogusław
Tytuł: Znaki na wielkopolskim odcinku granicy polsko-niemieckiej w latach międzywojennych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 2
Szczegóły: s.23-32

960/1198


Nr rekordu: 217025
Autor: Grupińska Joanna
Tytuł: Czerwona Armia we Wronkach
Red./oprac.: Oprac. red
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 1
Szczegóły: s.73-78

Wspomnienia ze stycznia 1945 r961/1198


Nr rekordu: 217026
Autor: Grupińska Joanna
Tytuł: Okupacja hitlerowska w oczach mieszkanki Wronek
Red./oprac.: Oprac. red
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 2
Szczegóły: s.79-94

Wspomnienia962/1198


Nr rekordu: 217350
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Obóz pracy dla Żydów w konińskim Czarkowie (1942-1943)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 4
Szczegóły: s.31-42

963/1198


Nr rekordu: 217456
Autor: Maćkowiak Przemysław
Tytuł: Ostatni pociąg ewakuacyjny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.33-48

Radziecki atak na niemiecki pociąg ewakuacyjny, Łęczyca, noc z 22 na 23 I 1945 r964/1198


Nr rekordu: 217465
Autor: Matysiak Jarosław
Tytuł: Ochrona ptaków w Wielkopolsce w latach 1939-1945
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.18-22

965/1198


Nr rekordu: 217750
Autor: Dwojak Feliks]
Tytuł: Obrona gmachu Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 roku w relacji Feliksa Dwojaka
Red./oprac.: [Wyd.] Łukasz Jastrząb
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 2
Szczegóły: s.15-22

966/1198


Nr rekordu: 217779
Autor: Janiak Kazimierz
Tytuł: Konspiracyjna organizacja niepodległościowa "Orlęta" w Kole
Red./oprac.: Do dr. podał Mariusz Kozajda
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.95-102

Wspomnienia, l. 1953-1956967/1198


Nr rekordu: 217794
Autor: Klessa Edwin
Tytuł: Kronika z internowania
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 1
Szczegóły: s.75-90

Listy opozycjonisty z więzień we Wronkach i Gębarzewie, l. 1981-1982968/1198


Nr rekordu: 218101
Autor: Gajda Elżbieta
Tytuł: Pomnik żołnierzy radzieckich w Czarnkowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.179-182

Pomnik-czołg, l. 1945-2006969/1198


Nr rekordu: 218161
Autor: Jastrząb Łukasz
Tytuł: Nowa lista ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 2
Szczegóły: s.39-50

W aneksie lista ofiar970/1198


Nr rekordu: 218233
Autor: Kozłowski Marek
Tytuł: Okoliczności powstania "Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej" w 1981 roku i reakcja na nie w województwie kaliskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 4
Szczegóły: s.37-44

971/1198


Nr rekordu: 218234
Autor: Kozłowski Marek
Tytuł: Teleksy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu o działalności biskupów Jana Michalskiego i Romana Andrzejewskiego w latach 1982-1986
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 2
Szczegóły: s.65-70

972/1198


Nr rekordu: 218307
Autor: Małyszka Arkadiusz
Tytuł: Nie tylko w Poznaniu. Opór przeciwko stanowi wojennemu w Poznańskiem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 3
Szczegóły: s.47-61

973/1198


Nr rekordu: 218308
Autor: Małyszka Arkadiusz
Tytuł: Wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 za rogatkami miasta
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 2
Szczegóły: s.62-81

974/1198


Nr rekordu: 218437
Autor: Rochatka Tomasz
Tytuł: Działania aparatu bezpieczeństwa w HCP w Poznaniu w latach pięćdziesiątych XX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 4
Szczegóły: s.86-104

Zakłady im. Hipolita Cegielskiego975/1198


Nr rekordu: 218462
Autor: Schlender Grażyna
Tytuł: NSZZ "Solidarność" w województwie kaliskim w latach 1980-1990
Miejsce wydania: Kalisz
Rok: 2006.
Recenzje: Rec.: Handke Waldemar - , Kronika Wielkopolski : 2007 [dr.:] nr 3 s. 121-124

976/1198


Nr rekordu: 218463
Autor: Schlender Grażyna
Tytuł: Strajki w województwie kaliskim w 1980 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2004
Numer: nr 3
Szczegóły: s.48-61

977/1198


Nr rekordu: 218492
Tytuł: Solidarność pilska w podziemiu 1981-1989
Red./oprac.: Pod red. Jarosława Wąsowicza
Miejsce wydania: Piła
Wydawca: Salezjańskie Stow. Wychowania Młodzieży
Rok: 2006
Szczegóły: ss.448

Treść: Fijałkowski Marek : Internowani działacze NSZZ "Solidarność" z Regionu Pilskiego s. 11-36; Cabaj Emil : Wydawnictwa podziemnej "Solidarności" w stanie wojennym w Pile s. 37-44; Wąsowicz J.: Przestrzeń wolnej myśli. Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej i Dni Społeczne w parafii św. Rodziny w Pile w l. 1984-1989 s. 45-55; Handke Waldemar : Realizatorzy stanu wojennego w województwie pilskim. Przyczynek do portretu kadry kierowniczej pilskiej Służby Bezpieczeństwa s. 56-66; Kościański Rafał : Materiały operacyjne dotyczące "Solidarności" pilskiej (1980-1981) w IPN w Poznaniu. Zarys pozostałości ze zniszczeń dokonanych przez SB s. 67-73; Jóźwik Anna , Klessa Edwin , Oskierko Stanisław : Lata 1981-1989 z perspektywy Trzcianki s. 74-90; Wspomnienia i relacje s. 91-168; Aneks. Oprac. J. Wąsowicz s. 169-395


Recenzje: Rec.: Kozłowski Marek - , Kronika Wielkopolski : 2007 [dr.:] nr 2 s. 122-123

978/1198


Nr rekordu: 218525
Autor: Stryjkowski Krzysztof
Tytuł: Obozy i więzienia poznańskie dla jeńców wojennych i ludności niemieckiej w 1945 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2006
Numer: nr 3
Szczegóły: s.55-66

979/1198


Nr rekordu: 218526
Autor: Stryjkowski Krzysztof
Tytuł: Obóz pracy dla Niemców i volksdeutschów w Lesznie-Gronowie (1945-1950)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2005
Numer: nr 1
Szczegóły: s.49-74

980/1198


Nr rekordu: 218634
Autor: Wojcieszyk Elżbieta
Tytuł: Poznański Czerwiec 1956 r. i odwilż październikowa w archidiecezji poznańskiej w świetle dokumentów aparatu represji PRL
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-14

981/1198


Nr rekordu: 218651
Autor: Wytrążek Tomasz
Tytuł: Życie codzienne mieszkańców Piły w latach 1945-1955
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2007
Numer: nr 4
Szczegóły: s.43-60

982/1198


Nr rekordu: 219207
Autor: Jakóbczyk Stanisław
Tytuł: 150 lat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.141-148

983/1198


Nr rekordu: 219448
Autor: Pilarczyk Zbigniew
Tytuł: Obchody 90. rocznicy powstania uniwersytetu w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.134-138

7-10 V 2009 r984/1198


Nr rekordu: 219774
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Drahim. Kronika zamku
Miejsce wydania: Otrębusy-Piła
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Roszkowski Jerzy M. - , Kronika Wielkopolski : 2008 [dr.:] nr 3 s. 120-122

985/1198


Nr rekordu: 219950
Autor: Schlender Grażyna
Tytuł: Książnica asnykowska w Kaliszu
Miejsce wydania: Kalisz
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Delura Jolanta - , Kronika Wielkopolski : 2009 [dr.:] nr 1 s. 120-122

986/1198


Nr rekordu: 219981
Autor: Drajewski Stefan
Tytuł: 180 lat Biblioteki Raczyńskich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.129-133

987/1198


Nr rekordu: 220085
Autor: Drajewski Stefan
Tytuł: Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.97-100

Od 2008 r988/1198


Nr rekordu: 220092
Autor: Doczekalski Marek
Tytuł: Izba Historii Regionalnej w Miałach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.108-110

Od 2006 r989/1198


Nr rekordu: 220105
Autor: Grabowski Krzysztof
Tytuł: Muzeum Chleba w Pleszewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.127-130

Od 2006 r990/1198


Nr rekordu: 220107
Autor: Drajewski Stefan
Tytuł: Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.111-114

W Poznaniu, od 2007 r991/1198


Nr rekordu: 220109
Autor: Grabowski Krzysztof
Tytuł: Prywatne muzeum w Rencie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.107-110

Regionalne992/1198


Nr rekordu: 220115
Autor: Czerniak Beata
Tytuł: Muzeum Regionalne w Słupcy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.118-122

Od 1975 r993/1198


Nr rekordu: 220196
Autor: Szymańska Kamila
Tytuł: "Jan Amos Komeński a Polska". Wystawa w Muzeum Okręgowym w Lesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.142-144

V-VI 2009 r994/1198


Nr rekordu: 220316
Tytuł: Okupacja w Obornikach w obiektywie Wilhelma Brauera
Red./oprac.: Oprac. zdj. Krystyna Eichler
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.87-92

II wojna światowa995/1198


Nr rekordu: 220396
Autor: Czarny Eugeniusz
Tytuł: Pomnik generała Stanisława Taczaka [1874-1960] w Mieszkowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.161-165

996/1198


Nr rekordu: 220405
Autor: Leśniewski Andrzej
Tytuł: Mauzoleum Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Trzemesznie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.105-109

997/1198


Nr rekordu: 220414
Autor: Podsiadły Adam
Tytuł: Pomnik dobosza powstańca w Śremie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.117-122

XX w998/1198


Nr rekordu: 220424
Autor: Występski Walerian
Tytuł: Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.101-104

Od 1933 r999/1198


Nr rekordu: 220460
Autor: Jankowski Aleksander
Tytuł: Chałupa "w dilie z opaską wokoło na przyciesi" i kościół "w blochy wiązaniem zewnątrz opasany". O potrzebie reinterpretacji źródeł do dziejów architektury drewnianej w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.69-86

XVIII-XIX w1000/1198


Nr rekordu: 220615
Tytuł: Granica
Red./oprac.: Pod red. Jacka Schmidta
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Grzelczak Piotr - Dzieje granicy prusko-rosyjskiej, Kronika Wielkopolski : 2008 [dr.:] nr 3 s. 118-120

1001/1198


Nr rekordu: 220816
Tytuł: Statystyczna karta historii Poznania
Red./oprac.: Pod red. Kazimierza Kruszki
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Urząd Statyst.
Rok: 2008
Szczegóły: ss.257
Recenzje: Rec.: Fudała Tadeusz - , Kronika Wielkopolski : 2009 [dr.:] nr 2 s. 143-145

1002/1198


Nr rekordu: 221643
Autor: Dolczewski Zygmunt
Tytuł: Cudowny obraz Najświętszej Panny Marii z Rokitna. Próba odtworzenia historii
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.72-86

Z XVI w1003/1198


Nr rekordu: 221650
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Pilscy fotograficy w latach 1873-1948
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.32-38

1004/1198


Nr rekordu: 221776
Autor: Drajewski Stefan
Tytuł: Kirkut przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.136-138

XIX-XXI w1005/1198


Nr rekordu: 221793
Autor: Górzyński Makary
Tytuł: Nieistniejący pałac Pułaskich w Grzymiszewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.101-107

XIX-XX w1006/1198


Nr rekordu: 221819
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Długa historia "Zielonych Ogródków" w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-22

Dzieje placu i zieleńca, od 1919 r1007/1198


Nr rekordu: 221825
Autor: Kiełbasa Bartosz
Tytuł: Dworzec kolejowy w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.68-79

XX w1008/1198


Nr rekordu: 221908
Autor: Siejkowska-Askutja Ewa
Tytuł: Kaplica poewangelicka w Podaninie koło Chodzieży
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.91-98

XVII-XX w1009/1198


Nr rekordu: 221919
Autor: Sobczak Jerzy
Tytuł: Kwatera powstańców wielkopolskich na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.127-130

1010/1198


Nr rekordu: 221925
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Pałac w Porażynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.101-107

K. Opalenicy, XIX-XX w1011/1198


Nr rekordu: 221926
Autor: Strzałko Maria
Tytuł: Założenia dworskie - siedziba Grudzińskich w Drzązgowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.91-100

K. Kostrzyna, XVI-XX w1012/1198


Nr rekordu: 221931
Autor: Śliwiński Eugeniusz
Tytuł: Cmentarz ewangelicki w Śmiglu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.119-124

Wieś Koszanowo, XVI-XX w1013/1198


Nr rekordu: 221937
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Wielkopolski "Firth of Forth". Most kolejowy w Stobnicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.130-135

XIX-XX w1014/1198


Nr rekordu: 222019
Autor: Szczygieł Wiesława
Tytuł: "Teatr w mieście średniej wielkości". Życie teatralne Piły
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.74-90

W l. 1929-20061015/1198


Nr rekordu: 222051
Autor: Krokos Tadeusz
Tytuł: 30 lat festiwalu "Schola Cantorum" w Kaliszu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.152-156

1016/1198


Nr rekordu: 222129
Autor: Olender Elżbieta
Tytuł: 70 lat Klubu Sportowego "Unia" Leszno
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.163-169

1017/1198


Nr rekordu: 222146
Autor: Suszycki Wojciech
Tytuł: Sto lat klubu "Venetia" w Ostrowie Wielkopolskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.139-143

XX-XXI w1018/1198


Nr rekordu: 222214
Autor: Dolat Jarosław
Tytuł: Kaliska Pluszownia w latach 1907-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.39-52

Dzieje fabryki1019/1198


Nr rekordu: 222223
Autor: Dusza Andrzej
Tytuł: "Być narodowi użyteczny". 30 lat NOT [Naczelnej Organizacji Technicznej] w Konińskiem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.139-142

1020/1198


Nr rekordu: 222229
Autor: Dziekan Tomasz
Tytuł: Węzeł kolejowy w Krzyżu Wielkopolskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.114-119

XIX-XX w1021/1198


Nr rekordu: 222278
Autor: Koczorowska Grażyna
Tytuł: Stado Ogierów w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.112-117

XX w1022/1198


Nr rekordu: 222391
Autor: Tabaka Anna
Tytuł: "Calisia" w stanie likwidacji
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.143-146

Dzieje fabryki fortepianów i pianin w Kaliszu, XIX-XXI w1023/1198


Nr rekordu: 222397
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Wodociąg w Kępnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.107-111

XX-XXI w1024/1198


Nr rekordu: 222398
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Zabytki przemysłu i techniki Leszna
Miejsce wydania: Leszno
Rok: 2006.
Recenzje: Rec.: Borowiak Stanisław - , Kronika Wielkopolski : 2008 [dr.:] nr 1 s. 135-137

1025/1198


Nr rekordu: 222603
Autor: Kicman Wojciech
Tytuł: Polskie umocnienia obronne z 1939 r. w okolicach Wągrowca i Gołańczy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.5-14

1026/1198


Nr rekordu: 222785
Autor: Małyszko Stanisław
Tytuł: Sanktuarium maryjne w Żegocinie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.80-86

K. Pleszewa, XVII-XXI w1027/1198


Nr rekordu: 223255
Tytuł: Słownik biograficzny Śremu
Red./oprac.: Pod red. Danuty Płygawko i Adama Podsiadłego
Miejsce wydania: Śrem
Rok: 2008.
Recenzje: Rec.: Rzepa Krzysztof - , Kronika Wielkopolski : 2009 [dr.:] nr 3 s. 118-120

1028/1198


Nr rekordu: 223354
Autor: Gauza Katarzyna
Tytuł: Antoni Andrzejewski [1900-1918] - powstaniec poległy w Poznaniu w pierwszym dniu walk
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.49-58

1029/1198


Nr rekordu: 223366
Autor: Wąsowicz Jarosław
Tytuł: Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.15-34

1030/1198


Nr rekordu: 223394
Autor: Grabowski Krzysztof
Tytuł: Prochy pułkownika Ludwika Bociańskiego [1892-1970] złożone w Pleszewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.158-161

Dnia 7 II 2009 r1031/1198


Nr rekordu: 223443
Autor: Występski Walerian
Tytuł: Stefan Chosłowski [1889-1954] - ziemianin, powstaniec wielkopolski, major Wojska Polskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.111-115

1032/1198


Nr rekordu: 223468
Autor: Malinowski Józef
Tytuł: Stefan Tytus Dąbrowski [1877-1947] - naukowiec i polityk
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.107-110

1033/1198


Nr rekordu: 223479
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Teofil Drozdowski [1869-1930] - działacz narodowy z Piły
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.40-48

1034/1198


Nr rekordu: 223493
Autor: Kozłowski Marek
Tytuł: Ksiądz Stefan Dzierżek, jezuita (1913-2005)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.79-90

1035/1198


Nr rekordu: 223501
Autor: Pilas Ireneusz
Tytuł: Wielkopolskie lata Mirosława Fericia [1915-1942]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.59-67

1036/1198


Nr rekordu: 223565
Autor: Rzepecka Mirosława
Tytuł: Edward Haladyn [1949-2007]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.119-122

1037/1198


Nr rekordu: 223605
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Marian Jarecki [1932-2002] - regionalista i społecznik słupecki
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.93-96

1038/1198


Nr rekordu: 223643
Autor: Łukaszewicz Janusz
Tytuł: Władysław Kamiński [1910-1995] - pilot
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.101-105

1039/1198


Nr rekordu: 223685
Autor: Łożyński Jarosław T.
Tytuł: Adam Kowalczyk [1896 - po 1961] z Sierakowa - powstaniec i lotnik
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.59-66

1040/1198


Nr rekordu: 223778
Autor: Sawicka Anna
Tytuł: Bogusław Żelisław Majewski [1915-1988] - leśnik
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.95-98

1041/1198


Nr rekordu: 223802
Autor: Koczorowska Grażyna
Tytuł: Czesław Matławski [1922-1996] - hodowca koni i sportowiec z Gniezna
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.97-100

1042/1198


Nr rekordu: 223833
Autor: Morawski Wojciech
Tytuł: O Franciszku Dzierżykraju Morawskim [1783-1861], generale i poecie wielkopolskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-21

1043/1198


Nr rekordu: 223955
Autor: Napierała-Kowalczewska Aleksandra
Tytuł: Wspomnienie o pani Urszuli Rejewskiej [1877-1974]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.101-106

1044/1198


Nr rekordu: 224044
Autor: Dąbrowski Roman
Tytuł: Ksiądz Augustyn Szamarzewski (1832-1891)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Pietrowicz Joanna - , Kronika Wielkopolski : 2009 [dr.:] nr 1 s. 118-120

1045/1198


Nr rekordu: 224253
Autor: Gorczyca Krzysztof, Witkowski Krzysztof
Tytuł: Najdawniejsze dzieje Koła (do lat 20. XVI stulecia)
Miejsce wydania: Koło-Kielce
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Marciniak Ryszard - , Kronika Wielkopolski : 2008 [dr.:] nr 2 s. 127-129

1046/1198


Nr rekordu: 224282
Autor: Jędraś Stanisław
Tytuł: Gmina Lipno
Miejsce wydania: Leszno
Wydawca: Urząd Gm. Lipno
Rok: 2008
Szczegóły: ss.376, il., mapy
Recenzje: Rec.: Bątkiewicz Edyta - , Kronika Wielkopolski : 2009 [dr.:] nr 2 s. 142-143

1047/1198


Nr rekordu: 224437
Autor: Wędzki Andrzej
Tytuł: Przechadzki po Wielkopolsce
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Anders Paweł - , Kronika Wielkopolski : 2008 [dr.:] nr 2 s. 130-132

1048/1198


Nr rekordu: 224806
Autor: Wyrwa Andrzej M[arek]
Tytuł: Łekno i jego dziedzictwo
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-29

1049/1198


Nr rekordu: 225361
Autor: Adler Stefan Bolesław
Tytuł: Wspomnienia z roku 1863
Red./oprac.: Wyd. Monika Sobczak-Waliś
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.99-117

1050/1198


Nr rekordu: 225368
Autor: Bratkowski Jan
Tytuł: Szubin i okolice przed powstaniem i w powstaniu
Red./oprac.: Wyd. Kamila Czechowska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.101-110

Wspomnienia z l. 1914-19191051/1198


Nr rekordu: 225384
Autor: Hemplowa Halina z Krajewskich
Tytuł: Historia mego życia jako Halki Krajewskiej [1882-1974] ze Skoraczewa
Red./oprac.: Wyd. Halina Czarny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.87-100

1052/1198


Nr rekordu: 225492
Autor: Buczyńska Ewa J., Buczyński Włodzimierz
Tytuł: Polana harcerskiego dębu pod Kobylnicą
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.123-127

Skauting w Wielkopolsce w l. 1913-19201053/1198


Nr rekordu: 225626
Autor: Kanafocka Patrycja
Tytuł: W małżeńskiej alkowie i przy dziecięcych łóżeczkach. Poznanianki w opiniach "Dziennika Poznańskiego" i "Kuriera Poznańskiego" z lat 1890-1914
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.44-58

1054/1198


Nr rekordu: 225795
Autor: Początek Michał
Tytuł: Dopust Boży. Epidemie w dziewiętnastowiecznej Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-14

1055/1198


Nr rekordu: 225957
Autor: Włodarczyk Zdzisław
Tytuł: Powstanie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.22-31

1056/1198


Nr rekordu: 226048
Autor: Konak Konrad]
Tytuł: Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Buntowie
Red./oprac.: Wyd. Marek Fijałkowski
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.87-96

Lata 1929-19351057/1198


Nr rekordu: 226134
Tytuł: Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
Red./oprac.: Wybór i oprac. Janusz Karwat
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Dąbrowski Roman - , Kronika Wielkopolski : 2008 [dr.:] nr 4 s. 136-138

1058/1198


Nr rekordu: 226352
Autor: Krokos Tadeusz
Tytuł: I Batalion Pograniczny. Między Ostrowem a Kaliszem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.25-39

Lata 1918-19191059/1198


Nr rekordu: 226395
Autor: Łuczak Jarosław
Tytuł: Organizacje kombatanckie powstańców wielkopolskich w II Rzeczypospolitej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.89-100

1060/1198


Nr rekordu: 226497
Autor: Ptak Anna
Tytuł: Samorząd miejski Pleszewa w okresie międzywojennym (1919-1939)
Miejsce wydania: Pleszew
Wydawca: Pleszewskie Tow. Kult.
Rok: 2007
Szczegóły: ss.136
Recenzje: Rec.: Pacanowska Regina - , Kronika Wielkopolski : 2009 [dr.:] nr 3 s. 120-122

1061/1198


Nr rekordu: 226520
Autor: Rybczyński Piotr
Tytuł: Listopad 1918 roku w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.7-24

1062/1198


Nr rekordu: 226532
Autor: Sierpowski Stanisław
Tytuł: Wielkopolski epizod Komisji Międzysojuszniczej w 1919 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.67-82

1063/1198


Nr rekordu: 226546
Autor: Skupień Anna
Tytuł: Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1938
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Kanafocka Patrycja - , Kronika Wielkopolski : 2008 [dr.:] nr 1 s. 132-135

1064/1198


Nr rekordu: 226579
Autor: Śliwiński Eugeniusz
Tytuł: Powrót Leszna do Polski w styczniu 1920 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 4
Szczegóły: s.83-88

1065/1198


Nr rekordu: 226869
Autor: Bedyński Krystian
Tytuł: Terror w więzieniach na terenie Kraju Warty w okresie zarządu wojskowego (wrzesień-październik 1939 r.)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.62-86

1066/1198


Nr rekordu: 227065
Autor: Maćkowiak Przemysław
Tytuł: Włodzimierz Gedymin - pilot Września 1939 r
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.43-61

1067/1198


Nr rekordu: 227188
Autor: Stryjkowski Krzysztof
Tytuł: Skutki obecności Armii Czerwonej w Wielkopolsce pod koniec wojny i w pierwszych latach powojennych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.35-59

1068/1198


Nr rekordu: 227207
Autor: Śliwiński Eugeniusz
Tytuł: Działania wojenne w rejonie Leszna i Rawicza w 1939 r
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 3
Szczegóły: s.15-42

1069/1198


Nr rekordu: 227552
Autor: Bubnowicz Błażej
Tytuł: "Drogi i bliski jak ojciec lub brat". Obchody 60. urodzin Bolesława Bieruta w Wielkopolsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.61-78

18 IV 1952 r1070/1198


Nr rekordu: 227670
Autor: Haszyńska Sabina
Tytuł: "Leśni" z rejonu ostrowskiego. Epizody z dziejów podziemia antykomunistycznego w latach 1945-1947
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.23-43

1071/1198


Nr rekordu: 227671
Autor: Haszyńska Sabina
Tytuł: Prowadzenie agentury przez wielkopolski aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1956
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.53-64

1072/1198


Nr rekordu: 227691
Autor: Jastrząb Łukasz
Tytuł: Instrukcje pacyfikacji Poznania
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 2
Szczegóły: s.65-68

Rok 19561073/1198


Nr rekordu: 227730
Autor: Kolasa Robert
Tytuł: Referendum ludowe w 1946 r. i wybory do sejmu w 1947 r. w Pile
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.44-60

1074/1198


Nr rekordu: 227736
Tytuł: Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1956
Red./oprac.: Pod red. Agnieszki Łuczak i Aleksandry Pietrowicz
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2007.
Recenzje: Rec.: Paczoska-Hauke Alicja - , Kronika Wielkopolski : 2008 [dr.:] nr 4 s. 138-140

1075/1198


Nr rekordu: 227965
Autor: Rochatka Tomasz
Tytuł: Referendum ludowe w 1946 r. w powiecie gnieźnieńskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 1
Szczegóły: s.60-73

1076/1198


Nr rekordu: 227967
Autor: Rochatka Tomasz
Tytuł: Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. w powiecie gnieźnieńskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.45-60

1077/1198


Nr rekordu: 227987
Autor: Rzepa Krzysztof
Tytuł: Wielkopolska "Solidarność" 1980-1981
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.5-31

1078/1198


Nr rekordu: 227995
Autor: Schlender Grażyna
Tytuł: Kościół w województwie kaliskim w okresie stanu wojennego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2008
Numer: nr 3
Szczegóły: s.32-43

1079/1198


Nr rekordu: 228174
Autor: Wytrążek Tomasz
Tytuł: Ludność niemiecka w Pile w latach 1945-1947
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 2
Szczegóły: s.30-44

1080/1198


Nr rekordu: 228220
Autor: Czajkowska-Górska Agnieszka
Tytuł: Prawybory we Wrześni
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 1
Szczegóły: s.61-71

Parlamentarne, od 1993 r1081/1198


Nr rekordu: 228817
Autor: Głowinkowska Barbara
Tytuł: 40 lat Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.134-138

Od 1969 r1082/1198


Nr rekordu: 229523
Autor: Doktór Maria
Tytuł: Wystawy on-line w Archiwum Państwowym w Kaliszu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.171-177

W l. 2008-20091083/1198


Nr rekordu: 229785
Autor: Czub Robert
Tytuł: Muzeum w Gostyniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.130-138

XIX-XX w1084/1198


Nr rekordu: 229822
Autor: Domaszewicz Michał
Tytuł: Muzykalia w zbiorach muzeum w Krotoszynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.112-118

Powstało w 1957 r1085/1198


Nr rekordu: 229848
Autor: Wrzesiński Jacek
Tytuł: 40 lat Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.5-16

Od 1969 r1086/1198


Nr rekordu: 229860
Autor: Pilarska Anna
Tytuł: Muzeum im. księdza Józefa Jarzębowskiego w Starym Licheniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.93-96

Od 2010 r1087/1198


Nr rekordu: 229901
Autor: Noeglich Marcin
Tytuł: Strażacka "Wspinalnia". Izba Tradycji Pożarnictwa w Wągrowcu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.111-114

Od 2008 r1088/1198


Nr rekordu: 230100
Tytuł: Szklane negatywy ze Zbąszynia
Red./oprac.: Oprac. Eugeniusz Kurzawa
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.105-110

Zdjęcia C. Sikorskiego z l. 1918-19201089/1198


Nr rekordu: 230140
Autor: Chwaliszewski Roman
Tytuł: Zrekonstruowany pomnik Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.67-74

Odsłonięty w 1925 r., zrekonstruowany w 1996 r1090/1198


Nr rekordu: 230143
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Pilskie pomniki i tablice pamiątkowe przed 1945 rokiem
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.33-47

XX w1091/1198


Nr rekordu: 230144
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Pomnik kaprala Piotra Konieczki [1901-1939] w Jeziorkach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.117-121

1092/1198


Nr rekordu: 230377
Autor: Kasprzak Krzysztof
Tytuł: Program zagospodarowania doliny Noteci
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.5-21

XX-XXI w1093/1198


Nr rekordu: 230497
Autor: Błaszkiewicz Bogdan
Tytuł: Kazimierz Misiek [1926-2002] - rzeźbiarz ze Słupi Kapitulnej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.111-116

1094/1198


Nr rekordu: 231025
Autor: Majewski Andrzej
Tytuł: 45 lat Społecznego Ogniska Muzycznego im. Witolda Friemanna w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.153-156

1095/1198


Nr rekordu: 231450
Autor: Urbaniak Elżbieta
Tytuł: Księgarze i księgarnie w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.25-32

XIX-XXI w1096/1198


Nr rekordu: 231517
Autor: Dolczewska Barbara
Tytuł: Staropolskie portrety kobiece w galerii kórnickiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.67-80

1097/1198


Nr rekordu: 231528
Autor: Gruszczyńska Wanda
Tytuł: Polichromia i witraże Eligiusza Niewiadomskiego w konińskiej farze
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.90-95

Z l. 1908-19131098/1198


Nr rekordu: 231565
Autor: Plebański Rafał
Tytuł: Nieznane dzieła Augustyna Schňpsa w Kleczewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.93-102

Rzeźbiarz, ur. ok. 1730 r1099/1198


Nr rekordu: 231654
Autor: Gostyński Witold
Tytuł: Nowa synagoga w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.126-130

XX-XXI w1100/1198


Nr rekordu: 231657
Autor: Górzyński Makary
Tytuł: Kościół parafialny w Dobrej na tle wybranych przykładów architektury sakralnej z przełomu XIX i XX wieku w dawnej guberni kaliskiej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.74-82

1101/1198


Nr rekordu: 231727
Autor: Maśliński Maciej Z.
Tytuł: Dawne ostrowskie cmentarze żydowskie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.118-122

XVIII-XXI w1102/1198


Nr rekordu: 231728
Autor: Maśliński Maciej Z.
Tytuł: Pozostałości cmentarzy na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.133-136

XX-XXI w1103/1198


Nr rekordu: 231734
Autor: Michalak Robert
Tytuł: Dworzec kolejowy w Kole
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.121-125

W l. 1918-19831104/1198


Nr rekordu: 231740
Autor: Moeglich Marcin
Tytuł: Grobowiec rodziny Keglów w Durowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.112-116

Część Wągrowca, XVIII-XIX w1105/1198


Nr rekordu: 231741
Autor: Moeglich Marcin
Tytuł: Rynek w Wągrowcu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.95-102

XIV-XXI w1106/1198


Nr rekordu: 231763
Autor: Pawłowski Henryk
Tytuł: Planty Jana Pawła II w Rawiczu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.74-83

XVII-XX w1107/1198


Nr rekordu: 231777
Autor: Rążewska-Golik Karolina
Tytuł: Rynek w Czarnkowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.87-93

XII-XXI w1108/1198


Nr rekordu: 231818
Autor: Śliwiński Eugeniusz
Tytuł: Cmentarz ewangelicki w Robaczynie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.96-102

XVIII-XX w1109/1198


Nr rekordu: 231826
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno. Od Kolei Górnośląskiej do programu "Otto"
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 2010.
Recenzje: Rec.: Jerczyński Michał - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 4 s. 127-130

1110/1198


Nr rekordu: 231915
Autor: Górski Karol
Tytuł: Pastor Karl Greulich - wielki chórmistrz ewangelickiego kościoła Świętego Krzyża w Poznaniu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.35-51

XIX-XX w1111/1198


Nr rekordu: 232106
Autor: Buczyński Włodzimierz
Tytuł: Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.70-83

Od 1907 r1112/1198


Nr rekordu: 232130
Autor: Duda Zygmunt
Tytuł: Elektrownia miejska w Opalenicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.48-57

XX w1113/1198


Nr rekordu: 232131
Autor: Duda Zygmunt
Tytuł: Motocykl "Lech" z Opalenicy
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.13-19

Dzieje prywatnej fabryki motocykli w Opalenicy od 1929 r1114/1198


Nr rekordu: 232183
Autor: Koczorowska Grażyna
Tytuł: Spółka "Trepko" w Gnieźnie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.85-90

XX-XXI w1115/1198


Nr rekordu: 232315
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Wieża wodna więzienia we Wronkach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.127-130

XIX-XXI w1116/1198


Nr rekordu: 232316
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Wodociągi w Ostrzeszowie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.126-130

XX-XXI w1117/1198


Nr rekordu: 232345
Autor: Franc Aneta, Kowalczyk Maciej
Tytuł: Ostrów Wielkopolski. Zarys dziejów samorządu miasta
Miejsce wydania: Ostrów Wielkopolski
Wydawca: Bibl. Publ. im. Stefana Rowińskiego; Gm. M. Ostrów Wielkopolski
Rok: 2010
Szczegóły: ss.303, nlb. 1, il
Recenzje: Rec.: Fudała Tadeusz - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 3 s. 145-148

1118/1198


Nr rekordu: 232501
Tytuł: Władza lokalna w procesie transformacji systemowej
Red./oprac.: Praca zbior. pod red. Jerzego Babiaka i Arkadiusza Ptaka
Miejsce wydania: Kalisz-Poznań
Wydawca: Wydaw. Nauk. Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa UAM
Rok: 2010
Szczegóły: ss.233, il

Z treści: Babiak J., Ptak A.: Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej s. 23-36; Ptak A.: Wielkopolski samorząd okresu międzywojennego (1918-1939) s. 37-51; Urbaniak Krzysztof : Główne kierunki ewolucji samorządowego prawa wyborczego w Polsce w latach 1990-2010 s. 69-85; Nowakowski Cezary : Działalności delegata Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w województwie kaliskim. [Lata 1990-1991] s. 139-151; Urbaniak Zbigniew : Działalność Sejmiku Samorządowego Województwa Kaliskiego w latach 1990-1994 s. 153-160; Bachor Wojciech : Pierwsze lata kaliskiego samorządu. Droga do miasta na prawach powiatu s. 161-169; Psikus Piotr : Dwie dekady działalności w kępińskim samorządzie. Refleksje i spostrzeżenia s. 175-182; Bodziacki Ryszard : Samorząd lokalny na pograniczu polsko-niemieckim w pierwszych latach transformacji systemowej s. 183-189; Małecki Eugeniusz : Administracja rządowa szczebla wojewódzkiego w procesie decentralizacji władzy. [Lata 1990-1998] s. 191-206


Recenzje: Rec.: Baran Paulina - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 3 s. 143-145

1119/1198


Nr rekordu: 232537
Autor: Gorczyca Krzysztof
Tytuł: Fortalicja w Brudzewie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.75-81

XIII-XVIII w1120/1198


Nr rekordu: 232619
Autor: Duda Zygmunt
Tytuł: 350 lat Franciszkanów w Woźnikach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.138-142

XV-XXI w1121/1198


Nr rekordu: 232629
Autor: Fijałkowski Marek, Wola Tomasz
Tytuł: Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Pile
Miejsce wydania: Piła
Rok: 2009.
Recenzje: Rec.: Kurzawa Zofia - , Kronika Wielkopolski : 2010 [dr.:] nr 2 s. 109-110

1122/1198


Nr rekordu: 232657
Autor: Jelinek Tadeusz
Tytuł: Żychlin - najstarsza parafia Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.5-15

XVI-XXI w1123/1198


Nr rekordu: 232768
Autor: Siejkowska-Askutja Ewa
Tytuł: Kościół poewangelicki w Romanowie Dolnym
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.108-112

XIX-XX w1124/1198


Nr rekordu: 232769
Autor: Siejkowska-Askutja Ewa
Tytuł: Kościół pośrodku Puszczy Noteckiej. Dzieje parafii w Kwiejcach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.61-66

XVII-XX w1125/1198


Nr rekordu: 233171
Autor: Szymańska Kamila
Tytuł: "Pod tym kamieniem śpi..." Cmentarz ewangelicki w Śmiglu i pochowani na nim mieszczanie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.85-104

1126/1198


Nr rekordu: 233197
Autor: Włodarczyk Zdzisław
Tytuł: Sachsowie. Z przeszłości pewnej rodziny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-15

XIX-XX w1127/1198


Nr rekordu: 233310
Autor: Śliwiński Eugeniusz
Tytuł: Stanisław Teodor Chmielowski [1922-2002] - regionalista i muzealnik z Leszna
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.123-125

1128/1198


Nr rekordu: 233350
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Generał Józef Dowbor-Muśnicki - rolnik i społecznik
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.42-59

1129/1198


Nr rekordu: 233461
Autor: Kulczyński Robert
Tytuł: Franciszek Jach [1894-1944] - powstaniec wielkopolski, pilot
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.97-103

1130/1198


Nr rekordu: 233565
Autor: Występski Walerian
Tytuł: Marian Koszewski [1923-2006] - historyk-regionalista z Kościana
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.107-110

1131/1198


Nr rekordu: 233671
Autor: Pietrowicz Joanna
Tytuł: Ryszard Marciniak [1939-2009] - historyk, bibliotekarz, redaktor "Kroniki Wielkopolski"
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.81-85

1132/1198


Nr rekordu: 233703
Autor: Nowaczyk Joanna
Tytuł: Piotr Mocek [1897-1919] - zapomniany powstaniec z Mosiny
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.5-12

1133/1198


Nr rekordu: 233765
Autor: Nowaczyk Joanna
Tytuł: "Gdy księżyc odmienił się złoty..." Wspomnienie o prof. Tadeuszu Perkitnym [1902-1986]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.38-47

1134/1198


Nr rekordu: 233775
Autor: Dworecki Zbigniew
Tytuł: Poznańskie i Piłsudski
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2008.
Recenzje: Rec.: Sierpowski Stanisław - , Kronika Wielkopolski : 2009 [dr.:] nr 4 s. 127-130

1135/1198


Nr rekordu: 233847
Autor: Cieślak Karol
Tytuł: Poznańskie lata Roberta Satanowskiego [1918-1997]
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.67-73

Od 1961 r1136/1198


Nr rekordu: 233882
Autor: Śliwiński Eugeniusz
Tytuł: Alfred Smoczyk (1928-1950)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.101-106

1137/1198


Nr rekordu: 233934
Tytuł: Heliodor Święcicki [1854-1923]. W 90. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego
Red./oprac.: Red. nauk. Michał Musielak
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2009.
Recenzje: Rec.: Jakś-Kubiak Magdalena - , Kronika Wielkopolski : 2010 [dr.:] nr 3 s. 145-147

1138/1198


Nr rekordu: 233939
Autor: Kicman Wojciech
Tytuł: Franciszek Toboła [1897-1962] - powstaniec wielkopolski i śląski, więzień polityczny, burmistrz Mikstatu i pierwszy prezydent Piły
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.115-122

1139/1198


Nr rekordu: 233953
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Zofia Urbanowska (1849-1939). W 160. rocznicę urodzenia i 70. rocznicę śmierci konińskiej pisarki
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.51-66

1140/1198


Nr rekordu: 233993
Autor: Mikołajczyk Gabriela, Osięgłowski Janisław
Tytuł: Kazimierz Filip Wize (1873-1953)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.19-28

1141/1198


Nr rekordu: 234034
Autor: Fijałkowski Marek
Tytuł: Roman Zaranek [1913-2001] - fotograf dokumentalista z Piły
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.97-102

1142/1198


Nr rekordu: 234081
Autor: Budkiewicz Mariusz
Tytuł: Brzeźno. Zarys dziejów miejscowości i parafii
Miejsce wydania: Brzeźno
Wydawca: [B.w.]
Rok: 2010
Szczegóły: ss.235, nlb. 1, il
Recenzje: Rec.: Kurzawa Zofia - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 2 s. 123-124

1143/1198


Nr rekordu: 234137
Autor: Małyszko Stanisław
Tytuł: Jedlec na przestrzeni wieków
Miejsce wydania: Kalisz
Rok: 2009.
Recenzje: Rec.: Kurzawa Zofia - , Kronika Wielkopolski : 2010 [dr.:] nr 4 s. 111-113

1144/1198


Nr rekordu: 234171
Autor: Janasik Teresa, Jańczak Dorota
Tytuł: Działo się w Książu. Z XX i XXI wieku
Miejsce wydania: Książ Wielkopolski
Wydawca: Urząd Miej.
Rok: 2010
Szczegóły: ss.85, il
Recenzje: Rec.: Żak Paulina - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 1 s. 130-131

1145/1198


Nr rekordu: 234952
Autor: Łysiak Wojciech
Tytuł: Pałucki mit pielgrzymi
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.84-89

Rosnące włosy rzeźby Jezusa, XVII-XVIII w1146/1198


Nr rekordu: 235021
Autor: Przewoźny Witold
Tytuł: Ślady olędrów w Nowych Dworach nad Notecią
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.103-107

XVII-XVIII w1147/1198


Nr rekordu: 235267
Autor: Widziński Walenty
Tytuł: Z pamiętnika żołnierza marynarki pruskiej z Chin
Red./oprac.: Oprac. Marcin Moeglich
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.83-96

Z l. 1913-19181148/1198


Nr rekordu: 235362
Autor: Dolat Jarosław
Tytuł: "Przegląd Techniczny" o budowie kolei kaliskiej w latach 1900-1905
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.11-18

1149/1198


Nr rekordu: 235449
Autor: Karolczak Waldemar
Tytuł: Z dziejów poznańskiego ogrodu rozrywkowego "Wilhelmshňhe" ("Wzgórze św. Łazarza") w latach 1896-1914
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.15-28

1150/1198


Nr rekordu: 235622
Autor: Pietrowicz Joanna
Tytuł: Majętność Augusta Cieszkowskiego [1814-1894] w powiecie złotowskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-10

1151/1198


Nr rekordu: 235627
Autor: Początek Michał
Tytuł: Zwalczanie przesądów i praktyk znachorskich w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.5-14

1152/1198


Nr rekordu: 235677
Autor: Siama Alfred
Tytuł: Historia w procesie o drewno przywołana
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.22-34

Dot. procesu księdza Ignacego Osieckiego z Maksymilianem Taczanowskim o prawo pozyskiwania drewna z lasu dominialnego w Pogorzeli w l. 1822-18371153/1198


Nr rekordu: 235680
Autor: Siama Alfred
Tytuł: Pogorzelskie archiwalia z końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.16-27

Opis zbioru, przytoczone fragmenty dot. dziejów miejscowości1154/1198


Nr rekordu: 235728
Autor: Szuman Jerzy
Tytuł: Doktor Józef Żelasko [1813-1896] - zapomniany lekarz i jego zakład w Kowanówku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.17-28

1155/1198


Nr rekordu: 235755
Autor: Urbaniak Miron
Tytuł: Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832-1914
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2009.
Recenzje: Rec.: Czapliński Marek - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 2 s. 125-129

1156/1198


Nr rekordu: 235763
Autor: Walkowiak Emilia
Tytuł: Antoni Henryk Radziwiłł [1775-1833] - namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, mecenas sztuki
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.5-21

1157/1198


Nr rekordu: 235780
Autor: Wilżak Tomasz
Tytuł: Aleksander von Homeyer nad Prosną
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.16-24

W l. 1863-1864; uczony i żołnierz1158/1198


Nr rekordu: 235914
Autor: Rabczewski Wojciech
Tytuł: Wspomnienia z powstania wielkopolskiego
Red./oprac.: Oprac. Ilona Kaczmarek
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.85-90

Z l. 1918-19191159/1198


Nr rekordu: 235927
Autor: Sokołowski Lech
Tytuł: Jak Walenty Filip samolot z załogą zabrał w niewolę
Red./oprac.: Oprac. Daina Kolbuszewska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.75-80

Pod Lewicami w 1919 r
Wspomnienia1160/1198


Nr rekordu: 235957
Tytuł: Wspomnienia krawca
Red./oprac.: Oprac. Sabina Haszyńska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 1
Szczegóły: s.83-106

Anonim, z 1922 r1161/1198


Nr rekordu: 235979
Autor: Bergmann Olaf
Tytuł: Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu (Pewuka) w karykaturach polskich czasopism satyrycznych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.34-43

W 1929 r1162/1198


Nr rekordu: 236006
Autor: Chwaliszewski Roman
Tytuł: Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły w Wyrzysku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.60-66

Rok 19361163/1198


Nr rekordu: 236075
Autor: Gulczyński Janusz
Tytuł: Powódź w Koninie i powiecie konińskim w 1924 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.22-33

1164/1198


Nr rekordu: 236085
Autor: Jajor Jan
Tytuł: Projekt pomnika powstańczego "Wolność" w Jarocinie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.61-66

Lata 1921-19251165/1198


Nr rekordu: 236116
Autor: Kaczmarek Zygmunt
Tytuł: Wielkopolskie fundacje charytatywne w świetle sprawozdania wojewody poznańskiego z 1936 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.20-30

1166/1198


Nr rekordu: 236118
Autor: Kamosiński Sławomir
Tytuł: Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne struktury wielkościowej przedsiębiorstw w województwie poznańskim w latach 1919-1939
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.17-33

1167/1198


Nr rekordu: 236143
Autor: Kłysz Ewa
Tytuł: Mecenat kulturalny kaliskich przemysłowców w latach międzywojennych
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.29-41

1168/1198


Nr rekordu: 236144
Autor: Kmieć Jolanta
Tytuł: Wpływ judaizmu na tradycje katolickie w Wielkopolsce w latach 1918-1939
Miejsce wydania: Konin-Poznań
Rok: 2009.
Recenzje: Rec.: Gulczyński Janusz - , Kronika Wielkopolski : 2010 [dr.:] nr 1 s. 140-144

1169/1198


Nr rekordu: 236216
Autor: Łożyński Jarosław T.
Tytuł: Udział "Załogi Ławickiej" w walkach na zachodnim froncie powstania wielkopolskiego 1918-1919 r
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.29-41

1170/1198


Nr rekordu: 236239
Autor: Matysiak Jarosław
Tytuł: Towarzystwo dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.28-37

Działalność w l. 1926-19371171/1198


Nr rekordu: 236376
Autor: Szeszycki Tomasz
Tytuł: Zapomniani zwycięzcy. Znane, mało znane i nieznane wydarzenia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
Miejsce wydania: Szczecin
Rok: 2010.
Recenzje: Rec.: Karwat Janusz - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 4 s. 124-127

1172/1198


Nr rekordu: 236399
Tytuł: Trzeba było pójść... Powiat nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim 1918. Historia i pamięć. Praca zbiorowa
Red./oprac.: Pod red. Zdzisława Kościańskiego i Bogumiła Wojcieszaka
Miejsce wydania: Nowy Tomyśl
Rok: 2010.
Recenzje: Rec.: Żak Paulina - , Kronika Wielkopolski : 2010 [dr.:] nr 2 s. 111-112

1173/1198


Nr rekordu: 236414
Autor: Wiertelak Piotr
Tytuł: Prasa wielkopolska wobec śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.42-58

1174/1198


Nr rekordu: 236495
Tytuł: Druga wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców Kicina
Red./oprac.: Oprac. Daina Kolbuszewska
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.109-121

1175/1198


Nr rekordu: 236666
Autor: Bedyński Krystian
Tytuł: Los kapelanów więziennych z Wielkopolski w latach 1939-1945
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.44-56

1176/1198


Nr rekordu: 236916
Autor: Schlender Grażyna
Tytuł: Aparat represji III Rzeszy w Kaliszu w czasie II wojny światowej
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.31-39

1177/1198


Nr rekordu: 236966
Autor: Wajdeman-Waszyńska Daria
Tytuł: Osioł z wronieckiego Rynku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.73-77

Ryki osła podczas obchodów urodzin Adolfa Hitlera we Wronkach 20 IV 1940 r1178/1198


Nr rekordu: 237013
Tytuł: Agencyjne depesze o Poznańskim Czerwcu 1956 roku
Red./oprac.: [Wyd.] Łukasz Jastrząb
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.29-39

1179/1198


Nr rekordu: 237094
Tytuł: Księga wpisów Eugeniusza Paukszty
Red./oprac.: Oprac. z komentarzem Dominik Paukszta
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.81-99

Księga gości domu Pauksztów w Poznaniu z l. 1956-19781180/1198


Nr rekordu: 237130
Autor: Nawrocki Czesław
Tytuł: Sześćdziesiąt lat po maturze. Wspomnienia abiturienta gimnazjum i liceum w Kępnie z lat szkolnych 1945-1951
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.103-113

1181/1198


Nr rekordu: 237243
Autor: Żurek Rudolf
Tytuł: Z notatnika wspomnień (fragment większej całości)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 4
Szczegóły: s.91-96

Wspomnienia o pracy aktorskiej w Szamotułach, l. 1959-19611182/1198


Nr rekordu: 237264
Autor: Bądkowski Artur
Tytuł: Kształtowanie się struktur wojewódzkich PPR w Poznaniu w latach 1945-1948
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 4
Szczegóły: s.48-60

1183/1198


Nr rekordu: 237268
Autor: Bedyński Krystian
Tytuł: "Ludzkie oblicze" Centralnego Więzienia w Rawiczu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.34-44

Lata 1945-19521184/1198


Nr rekordu: 237321
Autor: Czarnecka-Knaflewska Jadwiga
Tytuł: Rewaloryzacja parku w Rogalinie w latach 1984-1988
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.67-73

1185/1198


Nr rekordu: 237369
Autor: Fret Izabela
Tytuł: NSZZ "Solidarność" w Turku w latach 1980-1990 (na przykładzie wybranych zakładów pracy)
Miejsce wydania: Turek
Wydawca: Miej. i Pow. Bibl. Publ. im. Wł. Pietrzaka
Rok: 2010
Szczegóły: ss.268, il
Seria: Bibliotheca Turcoviana; nr 13
Recenzje: Rec.: Gołdyn Piotr - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 3 s. 148-150

1186/1198


Nr rekordu: 237465
Autor: Kiełbasa Bartosz
Tytuł: Dawne jezioro Niesłusz w Koninie
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.131-132

Lata 1947-19671187/1198


Nr rekordu: 237477
Autor: Kolasa Robert
Tytuł: Działalność podziemnych organizacji niepodległościowych na obszarze Piły i powiatu pilsko-trzcianeckiego w latach 1945-1956
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.59-72

1188/1198


Nr rekordu: 237510
Autor: Kozłowski Marek
Tytuł: NSZZ "Solidarność" w Kaliszu (grudzień 1988 - czerwiec 1989 r.)
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.70-92

1189/1198


Nr rekordu: 237512
Autor: Kozłowski Marek
Tytuł: Sytuacja internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim w lutym-marcu 1982 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 2
Szczegóły: s.40-51

1190/1198


Nr rekordu: 237530
Autor: Kubisz Edward
Tytuł: Solidarność ziemi pleszewskiej 1980-1990
Miejsce wydania: Pleszew
Rok: 2010.
Recenzje: Rec.: Ptak Arkadiusz - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 4 s. 130-132

1191/1198


Nr rekordu: 237583
Autor: Małyszka Arkadiusz
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa w powiecie poznańskim na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. w dokumentach SB
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 3
Szczegóły: s.52-69

1192/1198


Nr rekordu: 237627
Tytuł: Nie można uśmiercić nadziei . Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989
Red./oprac.: Pod red. Waldemara Handkego i Jarosława Wąsowicza
Miejsce wydania: Piła-Poznań
Rok: 2009.
Recenzje: Rec.: Fijałkowski Marek - , Kronika Wielkopolski : 2010 [dr.:] nr 1 s. 136-140

1193/1198


Nr rekordu: 237713
Autor: Reczek Rafał
Tytuł: Juwenalia studenckie w Poznaniu w maju 1957 roku
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2009
Numer: nr 4
Szczegóły: s.40-50

1194/1198


Nr rekordu: 237718
Autor: Rochatka Tomasz
Tytuł: "Ochrona" wielkopolskich obchodów pierwszomajowych w latach 1949-1956
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2011
Numer: nr 2
Szczegóły: s.57-73

1195/1198


Nr rekordu: 237719
Autor: Rochatka Tomasz
Tytuł: Rola UB w procesie "zjednoczenia" ruchu robotniczego w województwie poznańskim
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 3
Szczegóły: s.45-69

1196/1198


Nr rekordu: 237720
Autor: Rochatka Tomasz
Tytuł: Urząd Bezpieczeństwa w Gnieźnie w latach 1945-1956
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2009.
Recenzje: Rec.: Mania Elżbieta - , Kronika Wielkopolski : 2010 [dr.:] nr 4 s. 109-111

1197/1198


Nr rekordu: 237974
Autor: Anders Paweł
Tytuł: Rok Powstania Wielkopolskiego
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok: 2010
Numer: nr 1
Szczegóły: s.5-16

Obchody w Wielkopolsce, 2009 r1198/1198


Nr rekordu: 237976
Autor: Bachor Wojciech, Przybył Adela
Tytuł: Służąc wspólnocie. 20 lat z historii samorządu Kalisza
Miejsce wydania: Kalisz
Rok: 2010.
Recenzje: Rec.: Kasprzak Krzysztof - , Kronika Wielkopolski : 2011 [dr.:] nr 1 s. 126-129